Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL
trende
Kentsel Dönüşüm

Riskli yapı denetim raporu kat maliklerine tebliğ edilmesine rağmen, herhangi bir kat maliki tarafından rapora 15 gün içinde itiraz edilmediği ya da yapılan itiraz reddedildiği taktirde rapor kesinleşmiş olur ve yıkım sürecine geçilir.

Rapor kesinleştikten sonra, binanın bulunduğu ildeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, kat malikine yapının yıktırılması için 60 günden az olmayan bir süre veriyor.

Maliklere bu durumu bildiren  tebligatta kiracılara da tahliye için bildirimde bulunma yükümlülüğü getiriliyor.

Mal sahiplerinin kiracılarına bildirimde bulunmadığı idare tarafından tespit edilirse bu sefer idare kiracılara bildirimde bulunarak süreci tamamlıyor.

Eğer bir malik binanın yıkılmasını istemiyorsa, yıkım kararı kendisine tebliğ olduktan sonra, 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine kararın iptali talepli başvurusunu yapabilecektir.

Kat Maliklerinin 2/3 çoğunluk kararı İlgili kanun ve yönetmelik, yıkımdan sonra yeni bina yaptırılması konusunda inisiyatifi kat maliklerine tanıyor.

Yeniden bina yaptırılması, parsellerin tevhid edilmesi, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, payların satışına anlaşılacak yüklenici, dairelerin yapısı gibi böyle önemli durumlar için paydaşların oybirliğiyle karar alması öneriliyor.

Eğer paydaşlar arasında oy birliği sağlayamazsa, paydaşların 60 gün içerisinde, 2/3 oranında arsa payı çoğunluğuyla vereceği karar esas alınıyor.

Maliklerden 2/3 çoğunluğa katılmayan paydaşların hukuksal durumu İlgili kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/3 çoğunluğa katılmayan paydaşların hukuksal durumu önemlidir.

Çoğunluğa katılmayanlara ait bağımsız bölümlerin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değerleri tespit edilerek, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulü ile satılır.

Üzerindeki riskli yapının yıkılmasından sonra, arsa haline gelen taşınmazın satışına karar verilmesi halinde bu satışın öncelikle Bakanlığa ya da Bakanlığın öngördüğü bağlı veya ilgili kuruluşa veya İdareye veya TOKİ’ ye teklif edilmesi gerekir.

Ancak bu teklifin neden yapılması gerektiğine dair hukuksal ya da mantıklı bir açıklama tarafımdan getirilememektedir.

Eğer açık artırma usulüyle satış sağlanamazsa 2/3 çoğunluğa katılmayanların paylarının rayiç bedeli Hazine tarafından ödenerek tapuda Hazine adına tescili yapılır ve Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Adnan dedi ki:

    Kentsel dönüşüm karar için ne kadarlık bir çoğunluk sağlanması lazım?

    1. alpserhukuk dedi ki:

      arsa payı çoğunluğunun 2/3 üne sahip maliklerinin imzası yıkım için yeterlidir. Ancak inşaat proje ve ruhsat işlemleri için her malikin imzası tamamı şarttır.

Bir Yorum Yazın

Bizi Hemen Arayın
Size Hemen Destek Olabilirim
Hemen Ara