Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı TAZMİNAT

30.04.2022
401
Trafik Kazası Araç Değer Kaybı TAZMİNAT

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı TAZMİNAT

Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası ölümlü, yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazaları olarak gerçekleşebilecektir. Araç değer kaybı, iki tarafın dahil olduğu maddi hasarlı bir trafik kazası neticesinde kazaya karışan ve hasar alan aracın piyasadaki rayicine göre meydana gelen kaza sebebi ile oluşan değer düşüklüğüne verilen isimdir. Araç değer kaybı ülkemizde bir haksız fiil tazminat çeşidi olarak Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile girmiştir. Araç değer kaybı taleplerinin Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığıyla yöneltilmesi mümkündür. Peki, Araç değer kaybı hesaplama nasıl yapılır?

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı rakamı yargısal süreçte uzman bilirkişililer tarafından yapılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplamasında etkisi bulunan pek çok etmen vardır. Buna göre bu etmenler aşağıdaki belirtildiği gibidir:

 • Üretim yılı
 • Hasar geçmişi ve niteliği
 • Kilometresi
 • Marka ve model bilgisi
 • Trafiğe çıkış tarihi
 • Pazar değeri

Araç Değer Kaybı Kimden Alınır?

Araç değer kaybı talebi, kazaya karışan ve kazaya kusuru ile sebebiyet veren kişinin zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan sigorta şirketine yöneltilir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Öncelikle kazaya kusuru ile sebebiyet veren tarafın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasını yapan sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvurunun olumlu sonuçlanması ve sigorta şirketinin talep konusu araç değer kaybı bedelini ödemesi mümkündür. Ancak sigorta şirketinin olumsuz yanıt vermesi yahut hiç yanıt vermemesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak bir başvuru ile araç değer kaybının talep edilmesi gerekecektir. Komisyon tarafından verilen ilam niteliğinde olup icra takibine konu edilebilmektedir.

Araç Değer Kaybı Ne Kadar Sürede Alınabilir?

Araç değer kaybının tahsili için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak gerektiğini söylemiştik. Böyle bir durumda başvurular ortalama 3-4 aylık süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

Araç Değer Kaybı Talep Etmek Kendi Aracımın Kayıtlarında Olumsuz Bir Etki Yaratır mı?

Aracınızın karışmış olduğu maddi hasarlı trafik kazası neticesinde araç değer kaybı talep etmiş olmanız kendi sigortalarınızdan karşılanan bir bedel değildir. Bu nedenle de araç değer kaybı talep edilmesi, talepte bulunan kişinin ve aracının kayıtlarında olumsuz bir durum meydana getirmeyecektir.

Ayrıca; araç değer kaybı nasıl alınıraraç değer kaybı başvurusuaraç değer kaybı davasıaraç değer kaybı şartlarıaraç değer kaybı nasıl hesaplanır gibi konularda da hukuk büromuzdan hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Trafik Kazası Avukatı

Her yıl trafiğe çıkan araç sayısındaki artış ile beraber trafik kazalarında da yaklaşık ciddi oranlarda artış olmaktadır. Trafik kazaları nedeniyle; malvarlığında, kazazedenin kendisinde veya yakınları nezdinde maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir. Bu durumda bir tazminat talebinin doğmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tazminat taleplerinizi bir hak kaybına uğramadan alabilmek için uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmak yararınıza olacaktır.

Trafik Kazalarına Bağlı Tazminat Talepleri Nelerdir?

Trafik kazaları nedeniyle; malvarlığında, kazazedenin kendisinde veya yakınları nezdinde maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir. Bu anlamda trafik kazası tazminatı; hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade etmektedir. Bu zararlar, ilgililerden (araç sürücüsü, sahibi, işleteni ve sigorta şirketinden, güvence hesabından) istenebilmektedir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmanız yararınıza olacaktır.

Trafik kazası tazminatı, haksız fiil hukuki sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak, zamanaşımı, mahkemenin yetkisi, tazminatın miktarı gibi hususlarda sonuçlar doğmaktadır.

Trafik kazalarına bağlı tazminat taleplerini 2 başlık altında toplamak mümkündür.

Kişinin Yaralanması ve Ölümüme Bağlı Maddi /Manevi Tazminat Talepleri

Araçtaki Zarardan Kaynaklı Maddi Tazminat Talepleri

Kişinin Yaralanması ve Ölümüme Bağlı Maddi / Manevi Tazminat Talepleri

Trafik kazası nedeniyle; yaralanma veya sakat kalma (maluliyet) halinde, kısa süreli veya ömür boyu kişilerin çalışamaması ya da çalışamayacak olmalarına bağlı zararları oluşmaktadır. Yine bu süreçteki tedavi masrafları da diğer zarar kalemini oluşturmaktadır. İşte bu anlamda, çalışamamaktan veya iş gücü kaybına uğramaktan veya ekonomik geleceğin sarsılmasından ve kazanç kaybından kaynaklanan zarar ile tedavi giderleri maddi tazminat olarak talep edilebilmektedir. Maddi tazminat taleplerinizde bir hak kaybına uğramama adına uzman trafik kazası avukatı ile yola çıkmanız önemlidir.

Yaralanan ve sakat kalan kişiler ile ağır bedensel yaralanma halinde yakınları yaşadıkları elem, üzüntü ve ıstırap nedeniyle de manevi tazminat isteyebilirler.

Trafik kazasında ölüm meydana gelmiş ise sigortadan para alma mümkündür. Bu anlamda ölenin yakınlarının açabileceği tazminat davaları şunlardır.

Destekten yoksun kalma tazminatı (ölen kişinin desteğinden yoksun kalma tazminatı),

Ölüm öncesi tedavi giderleri,

Cenaze ve defin masrafları

Gibi zararların tazminini ilgililerden talep edebilirler.

Bunlara ilaveten, ölen kişinin yakınları yaşadıkları elem, üzüntü ve ıstırap nedeniyle de manevi tazminat talep edebilmektedirler.

Yaralamalı trafik kazalarında ise istenebilecek tazminatlar şu şekilde sıralanabilir.

Sürekli iş göremezlik tazminatı,

Geçici iş göremezlik tazminatı,

Araçtaki Zarardan Kaynaklı Maddi Tazminat Talepleri

Trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen her türlü zararın ilgililerden tazminine yönelik talepler bu kapsamda değerlendirilir.

Araç Değer Kaybı Zararı Nedir?

Değer kaybı; trafik kazası sonucu hasar gören aracın, onarılmasına rağmen, piyasa değerinde oluşan azalma olarak ifade edilebilir. Yani, aracın trafik kazası sonrası hasarlanıp, onarılması sonrası değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkindir. Bu anlamda aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri ile aracın tamir edildikten sonraki ikinci el satış değerleri arasındaki fark değer kaybını gösterir. Değer kaybı tazminat tutarı, hasarın niteliğine, aracın üretim yılına, marka, model ve kilometresine göre değişebilmektedir. Bu anlamda karşı tarafın zorunlu mali sorumluluk sigorta şirketinden talep edilecek değer kaybı tazminatının miktarının belirlenmesi önemli olacaktır. Bu miktarın belirlenmesinde bir trafik kazası avukatının uzmanlığı her zamana lehinize olacaktır.

Hasar Bedeli Nedir?

Hasar bedeli; kazalı araçta oluşan teknik nitelikteki zararın giderilmesi ile onarım giderlerine ilişkindir. Bu anlamda, aracın kullanıma hazır eski haline giderilmesi için yapılan tamir ve parça değişimi giderlerini kapsamaktadır.

Hasar Farkı Bedeli Nedir?

Sigorta şirketleri; hasara uğrayan araçlar için tazminat ödemek yerine aynen tazmin olarak ifade edilebilen, aracın onarımının anlaşmalı bir serviste gerçekleştirilerek, onarılmış şekilde teslim edilmesini ve tazminatın onarımı gerçekleştiren servise yapılmasını tercih edebilmektedirler.

Sigorta şirketleri, aynen tazmin yöntemini benimsedikleri durumda, anlaşmalı servislerde aracın tamir edilmesinde olduğu gibi verilen hizmetin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve bunu kontrol etmek zorundadırlar. Yapılan onarım işinin sigortalı veya zarar görenin hakkını ihlal edecek şekilde yerine getirilmiş olması şirketin sorumluluğundadır. Örneğin, değiştirilmesi gereken bir parça için onarım yapılması, onarılmasının mümkün olmaması nedeniyle “eşdeğer” veya “orijinal” parça ile değiştirilmesi gereken parçanın aynı kalitede olmayan parçalarla değiştirilmesi, işçiliklerin gereği gibi yapılmaması, boyanan parçalarda orijinal boya ile farklılık bulunması gibi…  Sigorta şirketinin, mevzuata uygun olarak hizmet verilmesi ve onarımların layığı ile yapılması konusunda servisle anlaşma yapmış olması, açıklanan konulardaki eksikliklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Yasal haklarınız ve tazminat taleplerinizle ilgili olarak herkesin herşeyi bilmesi, ya da bu konularda izlenecek yollar hakkında bilgi sahibi olması mümkün olmayabilir. Bu tür talepleriniz için uzman bir trafik kazası avukatı ile yola çıkmanız tavsiye edebileceğimiz en önemli konu olmaktadır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya yeniden kullanılabilir parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükme göre hasarlı aracın öncelikle tamir edileceği, onarımın mümkün olmaması durumunda hasara uğrayan parçanın eşdeğer parça ile değiştirilmesi, eşdeğer parçanın mevcut olmaması halinde ise yenisi (orijinali) ile değiştirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, uygulamada özellikle Trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçaların “eşdeğer” veya “orijinal” parça yerine, mevzuata aykırı olarak aynı kalitede olmayan veya “yan sanayi” olarak tabir edilen parçalarla değiştirilebildiği görülmektedir. Bu durumda sigorta şirketinden “hasar farkı bedeli” talep edilebileceği gibi “uygun parçanın takılması” da talep edilebilir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Trafik kazası sonucu kazada kusuru bulunmayan araç sahibi aracın değerinde meydana gelen azalmaya yönelik araç değer kaybı tazminatı davası açabilir.

Örneğin aracınız ikinci el piyasa değeri ortalamasını 50.000 TL olarak kabul edelim. Yolda seyir halinde iken aracınıza başka bir araç tarafından arkadan çarpılması sonucu aracınızda 15.000 TL’lik bir hasar oluştuğunu ve aracınızın yetkili servis tarafından onarıldığını ve onarma sürecinde araç kiralamak zorunda kaldığınızı varsayalım.Aracınız her ne kadar onarılsa da TRAMER üzerinde hasar kaydının bulunması, araç satımında ekspertiz firmalarınca kazaya karıştığının tespiti gibi durumlar nedeniyle aracın piyasa rayiç bedelinde düşme olacağı ve aynı marka, model ve teknik donanımda bulunan kazasız bir aracın bedelinden daha az bir değere sahip olduğu malumunuzdur.

Ayrıca araç kiralamanız da size ayrı bir maddi külfet yaratmaktadır. İşte bu gibi durumlarda kazaya neden olan aracın sürücüsüne, sürücü ile ruhsat sahibi farklı kimseler olduğu takdirde ilaveten ruhsat sahibine araç değer kaybı tazminatı davası açabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Davası

Maddi hasarlı bir trafik kazası nedeniyle aracınız değer kaybettiyse kazadaki kusur oranınıza göre araç değer kaybı tazminatı davası açmanız gerekmektedir. Örneğin kazaya neden olan ve %100 kusurlu bulunan aracın sahibi tarafından açılan dava reddedilir.

Dava süreci ortalama 9 ay ile 1.5 yıl arasında neticelenmektedir.

Aracınızı kullanamadığınız sürede araç kiraladıysanız bedelini, aracınız ticari bir araç ise kullanamadığınız süredeki zararınızın tazmin edilmesini de isteyebilirsiniz.

Değer kaybının tazminatı bakımından araç sürücüsü ve ruhsat sahibi farklı ise dilediğinize dava açabileceğiniz gibi sürücü ve ruhsat sahibine birlikte de dava açabilirsiniz.

Dava içerisinde tarafların kusur oranları ve araçta meydana gelen değer kaybının tespiti için bilirkişi raporu alınmaktadır. Bilirkişi raporu davanın akıbeti bakımından büyük önem arz etmektedir.

Aracınızın kazadan öncesindeki bir tarihte hasar kaydının bulunması durumunda, salt bu kazaya dayalı olarak değer kaybının meydana gelmesinin mümkün olmaması ve aracın önceki bir kaza ile değer kaybetmesi nedeniyle açılacak olan değer kaybı davası reddedilebilir. Bu nedenle dava açmadan önce aracın kaza kaydının olup olmadığı ve parça değişimi bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir.

Çoğu sigorta poliçeleri kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybını poliçe kapsamına almamaktadır. Bundan cihetle sigorta firmaları söz konusu kaybı karşılamamakta olup kusuru bulunan araç sürücüsüne veya ruhsat sahibine dava açılması gerekmektedir.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. Mert dedi ki:

  Trafik kazası sonucunda aracım perte çıktı. Kasko yaptırmamıstım. Nasıl bir yol izlemeliyim

  1. alpserhukuk dedi ki:

   karşı taraf kusurlu ise genel sigortasına ihtar ederek müracaat edebilirsiniz yada araç sahibi ve sigortaya birlikte karşı dava yolu ile başvuru yaparak kesin olarak çözülecektir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara