Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Yasadışı bahis suçu

29.03.2022
230
Yasadışı bahis suçu

Türkiye’de bahis oynatma işi devlet tekelindedir. Özel kişi ve kurumların bahis oynatabilmeleri için devlet tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.(Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda ya da başkanlığın yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişilere aittir.) Bu kapsam dışında kalan internet sitelerinden bahis oynanması, oynatılması yasadışı bahis olarak kabul edilmektedir. Bu durum 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının  düzenlenmesi hakkında kanun da ‘’izinsiz bahis’’, ‘’yasa dışı’’ bahis olarak tabir edilmiştir. Halk arasındaki yaygın kullanımı ise herkesin bildiği üzere ‘’kaçak bahis’’ tir.

7258 sayılı kanunun 5. maddesine göre yasadışı bahis suçu ve kabahati teşkil eden fiiller şunlardır:

 • Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatma suçu,
 • Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkân sağlama suçu,
 • Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama suçu,
 • Yasadışı bahis suçları ile bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu,
 • Kişileri reklam vermek ve sair surette yasadışı bahis oynamasına teşvik etme suçu,
 • Yasadışı bahis oynama kabahati.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA SUÇU

7258 sayılı Kanun’da yer almamaktadır. Bahis oynamak, suç olarak değil kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle yasadışı bahis oynama hapsi cezası olarak değil idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir. İdari para cezası adli ceza parasından farklı olarak ödenmediğinde hapis cezası söz konusu olmaz. Suç karşılığında verilen bir ceza olmadığı için ödenmediği zaman hapis cezasına çevrilemez. Yasadışı bahis oynama fiili nedeniyle verilen idari para cezası cebri icra yoluyla ilgilisinden tahsil edilebilir.

 • ‘’Yasadışı Bahis Oynama Kabahatinin Cezası: Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.’’ (7258 sayılı Kanun m.5/1-d).

YASA DIŞI BAHİS OYNATMA SUÇU

Bahis oynatma yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi ancak kanunun verdiği yetki çerçevesinde legal sayılmaktadır. Bunun dışındaki durumlar 7258 sayılı kanunda belirtilmiş olduğu üzere cezalandırılmaktadır. Buna göre yasadışı bahis oynatma suçunun ilgili maddede birden fazla şekilde gerçekleşebileceği öngörülmüştür.

Buna göre, spor müsabakalarını konu edinen sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar hürriyeti bağlayıcı hapis cezasına ve beraberinde adli para cezasına çarptırılırlar. Kanun bu fiili saymak suretiyle genişletmiş ve yasadışı bahis oynatma suçunu şu şekilde saymıştır;

 • Spor yarışmalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını “oynatma” fiiline sebebiyet veren kişiler 3 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası ve üst sınırı 10 bin gün olan adli para cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Burada yasadışı bahis sitelerinin sahipleri ve bu suçun doğrudan – dolaylı failleri kastedilmektedir.
 • Spor yarışmalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarının “oynanmasına yer veya imkân sağlama” fiiline sebebiyet verenYani yetki almaksızın bahis oynanmasına herhangi bir şekilde yer sağlayan veya imkan oluşturan kişiler 3 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına ve üst sınırı 10 bin gün olan adli para cezasına çarptırılabilecektir.
 • Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak “Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama” yoluylaTürkiye’den oynanmasına aracılık eden kişiler 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Dikkat edilirse burada hapis cezasının yanında adli para cezası öngörülmemiştir.
 • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak “para nakline aracılık etme”  3 yıldan 5 yıla kadar ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanacaktır.
 •  Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunları için ‘’reklam verme yahut başka fiillerle yasadışı bahis veya şans oyunlarını teşvik etme’’  fiiline sebebiyet verenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Yargıtay 19.Ceza Dairesi – Karar: 2019/734

”Sanıkların işyerinde yapılan aramada bilgisayar, yazıcı, isim ve şifrelerin yazılı olduğu belirtilen not defteri ile sanıkların yanında misafir olarak bulunan bir şahsın üzerinde iki adet oynanmış kupon ele geçirildiği, şahsın kolluk tarafından alınan beyanında cüzdanında bulunan bahis kuponlarının eski tarihli olduğunu ve başka bir yerde oynadığını, olay günü tesadüfen ziyaret amacıyla arkadaşlarının yanında bulunduğunu beyan ettiği, tutanakta bahsi geçen defterin yasa dışı bahisle ilgili olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı, ele geçirilen genel amaçlı olduğu anlaşılan yazıcının ise kupon basmak amacıyla kullanıldığına dair bir bulgu olmayıp, internet kafe olarak işletilen işyerinde bilgisayar yazıcısı bulunmasının doğal karşılanabileceği, iş yerinde ele geçirilen bilgisayar üzerinde yaptırılan incelemeler neticesinde ise iki rapor düzenlendiği, ilk raporda yasa dışı bahis ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığının, ikinci raporda ise 7258 sayılı Kanun’a aykırı bahis sitelerine az sayıda erişim yapıldığının, ancak bahis oynandığına dair bir bulgu saptanmadığının belirtildiği, söz konusu sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığı gözönüne alındığında, yalnızca bu sitelere az sayıda erişim sağlanmış olmasının sanıkların 7258 sayılı Kanun’a aykırı şekilde bahis oynattığını kabule yeter olmadığı, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin, her türlü şüpheden uzak, kesin delillerle ispatlanamadığının anlaşılması karşısında, beraatlerine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi bozma nedenidir”

Yargıtay 19.Ceza Dairesi – Karar: 2019/5966

‘’Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlara göre, sanığın internet üzerinden yayın yapan bahis sitelerine erişim sağladığı tespit edilmekle birlikte, bunların büyük kısmının yasal bahis siteleri olduğu, 7258 sayılı Kanun’a aykırı bahis sitelerine erişimler, sayı itibariyle, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini kabule yeter derecede olmadığı gibi sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sağlandığına dair bir bulgu da bulunmadığı, anılan sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığının bilindiği, sanığın aşamalardaki savunmalarında istikrarlı bir şekilde yasa dışı bahis oynatmadığını, kendisinin yasal siteler üzerindeki hesabından bahis oynadığını ve başkalarına da oynattığını savunduğu, yasal bahis sitelerine erişim sağlamasının da bu savunmasını desteklediği anlaşılmakla, üzerine atılı suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak ve kesin bir delil elde edilemeyen sanığın beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir.’’

Yukarıda anlatılanlar ışığında yasadışı bahis işine karışan kişiler için cezai yaptırım öngörülmüştür. Hal böyleyken yasadışı bahis oynatan, reklamını yapan, teşvik eden, para transferine olanak sağlayan, yurt dışı oyunlarına Türkiye’den katılım ortamı sağlayan kişilere hürriyeti bağlayıcı hapis cezası , adli para cezası öngörülürken  “yasadışı bahis oyunlarını oynayan” kişiler 7258 sayılı kanun kapsamında idari para cezası ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Süreç içerisinde failler ile direk ve hızlı olarak muhatap olunmuyor olması hukuki prosedürü zora sokmaktadır. Bu sebeple hukuki yardım ivedilikle talep edilmelidir. Çünkü bu süreçte her geçen gün kişi aleyhine işlemektedir. Bu nedenle yasadışı bahis ve kumar oyunları suçlarında, tecrübe sahibi bir bilişim avukatı ile iletişime geçmek oldukça önemlidir.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. Aslan dedi ki:

  Yasadışı bahis şüphesiyle banka 18.000 tl me bloke koydu ne yapamalıyım

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Hemen avukat tutun bankayla yasal olarak irtibata geçilsin. Avukat eliyle daha sağlıklı bir şekilde süreç ilerlemektedir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara