Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

İflas Hukuku

Anasayfa » İflas Hukuku

İflas Hukuku

İflas Hukuku

İflas Hukuku
Ticari bir firmayı kısmen bile olsa kendi adına işleten bireye, hukukta tacir ismi verilmektedir. Bir tacirin, haczedilen tüm mallarının paraya çevrilmesi suretiyle, bilinen tüm alacaklılarının alacağının ödenmesini sağlayan toplu tasfiye yöntemine hukuk alanında ise iflas denmektedir. İcra yalnızca, borçlunun borcuna yetecek kadar malının haczedilmesi ile meydana gelirken, iflasta ise borçlunun bütün malları haciz olarak paraya çevrilmektedir.

İflas yalnızca tacirler için geçerli olmaktadır. İcrayı kimse kendisi için isteyemezken, iflası tacirler kendileri için isteyebilmektedir. İflasın kanunda iki nedeni yer almaktadır. Genel neden, tacirin borç vadesinin gelmesi ve bunun üzerine borcunu ödememesidir.

Özel iflas nedenleri aşağıdaki şekilde açıklanabilmektedir:

Haciz yoluyla yapılan takipte borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkması. Ayrıca kalan mevcudunun da vadesi gelmiş ve bir sene içinde vadesi gelecek olan borçlarını karşılamaya yetmemesi hali.
Terekenin mevcudunun borca yetmemesi hali.
Sermaye firmasının pasifinin aktifinden çok olması hali.

Hemen Ara