Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Vergi Hukuku

Anasayfa » Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku ve Vergi Davaları

Vergi Hukuku, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin asli görevi olan kamu hizmetlerini düzenli ve devamlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kamu gücüne dayanarak vergi mükellleflerinden aldıkları vergilerin vergilendirme sürecini, verginin taraflarını, vergi taraflarının hak ve ödevlerini, vergi suç ve cezalarını, vergi uyuşmazlıklarını ve bu uyuşmazlıkların çözüm yollarını, alınan vergilerin niteliklerini, verginin ortadan kalkması vb. konuları inceleyen kamu hukuku dalıdır.

Vergi dava dilekçelerinin, savunmaya cevap dilekçelerinin, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması,
Mükellefler tarafından vergi idarelerine yapılacak idari başvuruların( pişmanlık, özelge, düzeltme ve şikayet vb.) hazırlanması ve yorumlanması,
Uzlaşma komisyonu başvuruların hazırlanması,
Vergi uyuşmazlıklarında, uzlaşma veya dava açma kararlarının değerlendirilmesi,
Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
Mükellefler hakkında düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,
Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, gümrük vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, özel tüketim vergisi, emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin uyuşmazlıklar,
Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemlerine ilişkin davalar,

Hemen Ara