Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

ÖDEME EMRİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

16.09.2022
286
ÖDEME EMRİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖDEME EMRİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖDEME EMRİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Borçlu icra takibinden haberdar olduktan sonra yahut ödeme emri borçlunun adresine tebliğ edildikten sonra; icra dairesine başvurarak ödeme emrinde yazıldığı şekilde bir borcun hiç olmadığı, olduğu ama sona erdiği, ödeme emrinde belirtilen miktarda olmadığı, zamanaşımına uğradığı, henüz vadesinin gelmediği, şarta bağlı olduğu veya senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı gibi sebeplerle itiraz edebilir. Esas incelemesi yapılmadığından açık bir şekilde sadece itiraz beyanının sunulması da icra takibini durdurmak için yeterli olacaktır. İtiraz beyanı herhangi bir şekle tabi olmayıp, yazılı beyanla olabileceği gibi icra müdürlüğü tarafından tutanak altına alınmak suretiyle sözlü olarak da yapılabilir.

Ödeme Emrine İtiraz Nereye Yapılır?

Borçlu olarak ödeme emrine takibin başlatıldığı icra dairesi nezdinde itiraz sebepleri belirtilerek yahut sadece itiraz edildiği belirtilerek itirazda bulunulabilir. Eğer ki takibin başlatıldığı icra müdürlüğünde itiraz etmek mümkün değil ise, en yakın ve ulaşılabilir icra müdürlüğüne, takibin bulunduğu icra müdürlüğüne gönderilmek üzere de itiraz beyanı sunulabilir.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre; ilamsız icra takiplerinde icraya itiraz süresi 7 gündür. Bu süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ancak borçlu kendi kusuru olmaksızın engel bir sebepten itirazı süresi içerisinde yapamamışsa, engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde “gecikmiş itiraz” yapabilmektedir.

Ödeme Emrine İtirazın Sonucu Nedir?

Borçlunun süresi içerisinde itiraz beyanında bulunmasıyla birlikte icra takibi durmaktadır. Bu aşamada alacaklı tarafın icra takibini devam ettirmek adına ya itirazın iptali davası açması gerekmekte ya da borca dayanak olan senet yahut İcra İflas Kanunu madde 68’de sayılan belgelerden birinin var olması durumunda icra mahkemesine itirazın kaldırılması için başvurması gerekmektedir. Mahkemenin itirazın iptali davasını kabul etmesi, itirazı kaldırması durumunda ise icra takibi kaldığı yerden devam edebilecektir. İcra emrine itiraz edilmemiş olması telafisi güç sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle itiraz sürecinde ve devamında icra hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmak en doğrusu olacaktır.

Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Sonucu Nedir?

Ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlu, 7 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmazsa icra takibi kesinleşmiş olur. Bu tarihten itibaren alacaklı borçlunun malvarlığı üzerinde haciz talebinde bulunabileceği gibi, paraya çevrilmesi ve alacağının tahsilini de talep edebilmektedir. İtiraz süresini kaçırmış olan borçlu, menfi tespit davası yani borçlu olmadığının tespiti yönünde bir dava açabilmekte ancak açılan bu dava icra ve haciz işlemlerini durdurmamaktadır.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Ece Erkan dedi ki:

    7 günlük süreyi kaçırdım ne yapabilirim?

    1. alpserhukuk dedi ki:

      usulsüz tebligat iddianız olabilir. yada borçlu iseniz menfi tespit davası açılabilir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara