Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU

17.10.2022
224
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU

Uyuşturucu kullanma cezası TCK’da düzenlenmiştir. Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu madde kullanan kişi suç işlemiş olur. Kişinin elindeki uyuşturucu maddenin miktarı kişisel kullanım sınırından fazla olması halinde uyuşturucu madde ticareti suçu işlenmiş olur. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma ağır cezai yaptırımlara tabidir.

Uyuşturucu Kullanma Suçu Şartları

Söz konusu suç kasten işlenebilen bir suçtur. Birinin evinde, arabasında kendisinin haberi olmaksızın uyuşturucu bulunması halinde suç oluşmaz. Haberi olmaksızın yiyeceğine uyuşturucu katılması sonucu uyuşturucu kullanmış olması halinde uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu oluşmaz.

Uyuşturucu maddeyi elinde bulunduran kişi bunu kendi kişisel kullanımı sebebiyle bulunduruyor olmalıdır. Satış yapması halinde veya başkalarının uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak için bulundurması halinde farklı madde kapsamındaki suçları işlemiş olur.

Son olarak ise tespit edilen uyuşturucunun kişisel kullanım dozunda olması gereklidir. Kişinin elinde fazla miktarda uyuşturucu bulunması, satış yapmaya çalıştığının tespiti veya sakladığı yer uyuşturucu ticareti suçuna ilişkin delil oluşturmaktadır.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu Nasıl İşlenir?

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu farklı suç tipleridir. Ancak kişi kullanabileceği miktarı aşacak kadar bulundurması durumunda; uyuşturucu madde ticareti suçunun oluştuğunun daha yüksek olduğu kabul edilmiştir. Ancak sadece uyuşturucunun miktarına bakılarak bu kanaate varılamaz. Kişinin uyuşturucuyu kullanmak için mi yoksa satmak için mi bulundurduğunu tespit etmek için Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tarafından belirlenen kriterler dikkate alınır:

 • Uyuşturucu Madde Miktarı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu birbirinden ayırabilen en iyi kıstas uyuşturucunun miktarıdır. Ancak madde miktarına bakılarak uyuşturucuyu bulundurma amacının kullanmak mı satmak mı olduğunun belirlenmesinde yardımcı olur; ancak tek başına bir ölçüt değildir. Somut olaya göre değerlendirme yapılmalıdır.

Kişinin kullanım miktarının ne kadar olduğunu belirlemek içini; örneğin kişinin üstünde 3 paket 169 gram esrar bulundurması, kendi kullanım miktarını aştığı için uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamına girecektir.

 • Şüphelinin Davranışları

Şüphelinin yakalandığı sırada uyuşturucu maddeyi satma, tedarik etme gibi davranışlarının olup olmadığı tespit edilmelidir.

 • Uyuşturucu Maddeyi Nasıl Sakladığı ve Nerede Bulundurduğu

Uyuşturucunun kullanma amacıyla mı bulundurulduğu yoksa satmak için mi bulundurulduğunun bir başka tespiti de maddenin nasıl saklandığıdır. Uyuşturucu maddenin; küçük paketlerde, her paketin miktarının aynı olması, uyuşturucunun bulunduğu yerde ya da yakınında hassas terazi, paketlemek için malzemeler bulundurulması uyuşturucu madde ve imal ticareti yapma suçunun göstergesi olmaktadır.

Uyuşturucuyu satmak için değil kullanmak için bulunduran kişi, her zaman kolay ulaşım sağlayacağı yerlerde; evinde, üzerinde ya da arabasında bulundurmaktadır.

 1. Şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı,
 2. Şüphelinin sosyal ekonomik durumu, geliri gibi olgularda değerlendirilmelidir.

Uyuşturucu Kullanma Cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak 2 ila 5 yıl arası hapis cezasına tabidir. Söz konusu için okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi yerlerin iki yüz metre yakınında işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Uyuşturucu etkisi altındayken başka bir suç işlenmesi halinde örneği kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde kasten adam yaralamanın cezasına da hükmolunur.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu Sebebiyle Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi

Soruşturma neticesinde yeterli şüphe oluşması halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilir.  Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye bu süreçte kendisine yüklenen yükümlülüklere uymaması halinde olacaklar hakkında bilgi verilir. Şüpheliye bu 5 yıllık süre içerisinde 1 yıl denetimli serbestlik tedbirlerinden biri uygulanır.  Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişi bu süre içerisinde tedavi de edilebilir.  Kişinin, erteleme süresince yüklenen yükümlülükleri yerine getirmemesi, uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmaması, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, uyuşturucu kullanma cezası verilmesi istemiyle kamu davası açılır.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçunda Seçenek Yaptırımlar

Söz konusu suçun cezası adli para cezasına çevrilemez. Verilecek olan cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi mümkündür.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçların işlemiş etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri resmi makamlara haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında ihbarda bulunan kişi hakkında cezaya hükmolunmaz.

Ayrıca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan , kabul eden veya bulunduran kişi, nasıl temin ettiğine dair bilgiyi resmi makamlara onlar öğrenmeden önce verirse ve suçlular yakalanırsa yada uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi kolaylaşırsa kişi hakkında cezaya hükmolunmaz. Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında bu suç sebebiyle soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Zamanaşımı Süresi

Söz konusu suç sebebiyle açılacak dava için zamanaşımı süresi 8 yıldır, görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir.

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
 1. Ali Kıl dedi ki:

  50-100 gr uyuşturucu ile yakalanmak uyuşturucu kullanma suçuna mı yoksa ticaret suçuna mı sebebiyet verir

  1. alpserhukuk dedi ki:

   20 gr ın üstünde yargıtay genel olarak ticaret vardır der. Ancak Dosya durumu yakalandığınız ortam, ihbar veya tanığın olmaması durumu tersine çevirebilir. Bu konuda bir çok davamız bulunmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara