Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

İSTANBUL CEZA AVUKATI

17.06.2022
413
İSTANBUL CEZA AVUKATI

İSTANBUL CEZA AVUKATI

Ceza avukatı, Ceza Hukuku üzerine yoğunlaşmış ve Ceza Hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklarla deneyimini artırmış avukatlara verilen isimdir. Ceza avukatları, birey hayatını derinden ilgilendiren ve neticesi ile önemli bir etkiye sahip olan ceza davalarında etkin rol üstlenirler. Ceza avukatının ifa ettiği görevlerden en önemlisi, dava süresince müvekkilinin yasal hak ve menfaatini müdafaa etmektir. Başarılı bir ceza avukatı kişinin yaşamını değiştirebilir ve oldukça güç durumlardan problemsiz bir şekilde arınmasını sağlayabilir.

Türk Hukuk Sistemi içinde ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi branşlaşma içeren avukatlık faaliyeti bulunmaz. Ancak ceza davalarında ihtisaslaşan ve daha çok Ceza Hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile meşgul olan ve kendisini bu alanda yetiştiren avukatlara uygulamada ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı denilir. Bireyin hürriyetini ve toplumun nizamını ilgilendiren yargılamalarda aktif rol üstlenen ceza avukatlarının üstlendiği görev ve sorumluluk oldukça ağırdır. Bu nedenle yetkin ve deneyimli bir avukat ile birlikte hareket etmek oldukça faydalı olacaktır.

Müdafaasını gerçekleştirdiği kimseler arasında menfaat ilişkisini oldukça intizam içinde kurmakla görevli ceza avukatının mevcut davanın seyri ve neticesi açısından önemi çok büyüktür. Hatta halk dilinde “adamı ipten alan bir avukat” deyimi ile özdeşleşmiştir ki bu deyim, ceza avukatının ne denli kıymetli bir işleve sahip olduğu ispatlar niteliktedir. Profesyonel bir avukatın en mühim görevi, ceza davasının hukuka uygun şekilde neticelenmesini sağlamaya yardımcı bir çalışma sarf etmek ve kişinin yasal haklarını korumaya yönelik faaliyet göstermektir.

Kişilerin hürriyeti ile doğrunda alakadar bir alan olan Ceza Hukuku ve Ceza Hukukundan doğan işlem ve davalarda faaliyet gösteren Ceza Avukatı, şüpheliler ya da sanıkları yargı önünde müdafaa edilmesini sağlar. Müdafaasını gerçekleştirirken “müdafi” olarak isimlendirilirler.

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı, her ne kadar avukatlık mesleği içinde yasal bir tanım olmasa dahi daha çok Ceza Hukuku üzerinde çalışmalar yapan ve mesaisinin büyük bir bölümünü Ceza Hukukundan doğan davalara vakfeden avukatlara verilen isimdir. Ceza avukatı, ceza davalarında göre alarak şüpheli sıfatındakileri ve sonrasında da sanık sıfatındakileri müdafaa eden ve Ceza Hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklarda önemli görev alan avukattır.

Avukatlık Kanunu gereği avukatlar, hukukun farklı alt başlıklarından doğan davalarda müvekkillerinin yasal haklarını müdafaa etme hürriyetine sahiptir. Dolayısıyla avukatlar; Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, İş Hukuku gibi farklı hukuk disiplinlerine yoğunluk verebilir. Ceza Hukuku ile meşgul olan ve daha çok bu alandan doğan hukuki işlem ve davalarda faaliyet veren avukatlar ise ceza avukatı tabiri ile anılır.

Ceza Avukatının Görevi Nedir?

Ceza davalarında müvekkillerinin hukuka uygun bir yargılamaya muhatap olmasını sağlamak için görev yapan ceza avukatı, müdafaasını gerçekleştirdiği müvekkilinin haksızlığa uğramaması için oldukça titiz çalışır. Temel olarak müvekkilinin hürriyetini kısıtlayıcı yaptırımların uygulanmaması adına görev yapan ceza avukatının diğer görevleri şu şekildedir:

Vekilliğini yaptığı kişilerin müdafaasını gerçekleştirerek yasal haklarının korunmasını sağlamak,

Soruşturma sürecinde hukuka uygun delilleri toplamak,

Toplanan delilleri, davanın görüldüğü mahkemeye ibraz etmek,

Mahkemeden çıkan karara itiraz ederek yargı yollarının kullanılmasını sağlamak,

Şeklinde sıralanabilir. Görüleceği üzere oldukça önemli ve hayati görevler üstlenen ceza avukatının deneyim sahibi uzman bir hukukçu olması elzemdir.

Ceza Avukatı Nasıl Müdafaa Yapar?

Ceza avukatının gerçekleştirdiği savunma, mevcut olaya ilişkin hakikatin hukuki zeminde tezahür etmesini hedef alır. Bu hedef doğrultusunda savunmasını şekillendirir ve müdafaasını güçlendirecek her türlü yasal yol ve yöntemleri uygular.

Savcılık tarafından mevcut iddiaların toplanması ve bir belge halinde sunulması iddianame olarak adlandırılır. İddianamenin hazırlanması ile beraber ceza avukatı, savunmasını gerçekleştirdiği kişilere yöneltilen iddiaları müdafaa etmek için çalışmalarına başlar.

Ceza avukatının en temel motivasyonu, müvekkillerinin hukuka uygun biçimde yargılanmasını sağlamak ve bu yargılamanın tezahür edebilmesi için gereken tüm çalışmayı göstermektir. Bunun yanı sıra savunmasını yaparken belirli başlı noktalara dikkat eder. Söz konusu suçun vasfının ve niteliklerinin doğru bir biçimde saptanması ve tespiti üzerine en doğru savunmayı gerçekleştirmesi, ceza avukatının savunmasını yaparken dikkat ettiği hususlardan biridir. Zira müspet neticenin elde edilebilmesi için savunma süreci esnasında iddianamedeki suçun niteliğine ve vasfına uygun bir savunma yapılması elzemdir.

Ceza davalarının seyrine fevkalade kıymetli bir etkide bulunan ceza avukatları farklı niteliklere sahip olmalıdır. Söz gelimi; ciddi neticelere neden olan ceza davalarında en doğru ve güçlü bir müdafaa yapabilmek için emsal davalar ile deneyim kazanmış olması gereklidir. Hukukun verdiği yetkiyi en doğru şekilde kullanarak ilgili yasaları tetkik edip müvekkilinin davasına olumlu anlamda etki edecek şekilde tatbik etmelidir.

Kişinin hürriyetinin kısıtlanması gibi önemli neticelere neden olan ceza davalarında en iyi ceza avukatı ile birlikte hareket etmek, lehte neticenin hasıl olması adına atılacak en doğru adımdır. Başarılı bir ceza avukatı mevcut davayı enine boyuna tetkik ederek dava sürecindeki tüm husus ve detayları değerlendirir ve neticenin kısa zamanda müspet nitelikte olmasını sağlar. Bu nedenle kişi, ceza avukatı seçerken oldukça titiz ve seçici davranmalıdır.

Ceza Avukatının Çalışma Alanları

Ceza avukatının faaliyet gösterebileceği birçok çalışma alanı bulunur. Söz gelimi, müvekkilleri adına açılan ceza davalarında yargılamanın hukuka uygun seyretmesini ve müvekkilinin haksız yere ceza almamasını temel vazife olarak bilir. Ceza avukatlarının çalışma alanları genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davalar,

Müvekkillerinin tutuklanma kararına itiraz işlemleri,

İstinaf ve temyiz sürecinin işletilmesi,

Ceza Hukukundan doğan işlem, uyuşmazlık ve problemler için hukuki danışmanlık.

İfade edilen çalışma alanları sadece bir kısmını oluşturur.

Ceza Avukatı Ücreti

Ceza avukatı ücreti merak edilen bir diğer husustur. Burada

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
Bir Yorum Yazın

Hemen Ara