Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme

30.04.2022
378
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçuna Yardım Etme Nedir? (TCK 188) – (TCK 39)

UYUŞTURUCU AVUKATI

CEZA AVUKATI

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu; TCK m.188’de sayılan fiillerin işlenmesine fiilden önce, fiil işlenirken veya işlendikten sonra asıl faile yardım etme suretiyle vücut bulur. TCK 188. maddedeki fiilleri icra etmeden bu fiillerin gerçekleşmesine yardım eden kişi uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçunu işlemiş olur. Suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren kişi yardım eden değil, artık müşterek fail olarak cezalandırılır. Örneğin, uyuşturucu maddenin taşındığı yol güzergahındaki belli bir noktada polis bulunup bulunmadığını uyuşturucu maddeyi nakleden kişiye haber verme fiili, tipik bir uyuşturucu madde ticaretine yardım etme biçimidir. Ancak, yol güzergahının bir öncü araç yoluyla gözlenerek sürekli bir biçimde uyuşturucu maddeyi taşıyan şoföre haber verilmesi halinde, suça fail olarak iştirak söz konusu olacaktır. Çünkü, bu halde uyuşturucu maddenin nakledilmesi fiiline müşterek hakimiyet kurularak iştirak edilmektedir.

Uyuşturucu ticareti suçuna yardım etme fiilinden sözedilebilmesi için failin; uyuşturucu maddenin temini, yüklenmesi, paketlenmesi, taşınması gibi bir fiile katılmadan veya uyuşturucu maddeye ortak olmadan TCK m.39 çerçevesinde yardım etmesi gerekir. Suça yardım etme açısından uyuşturucu maddenin esrar, eroin, kokain, ecstasy, bonzai veya başka bir madde olması arasında herhangi bir fark yoktur. Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme fiillerine şu örnekler verilebilir:

 • Uyuşturucu madde nakledilirken belli bir noktada gözcülük yapma,
 • Uyuşturucu madde alıcısı ile satıcısını buluşturmak,
 • Uyuşturucunun bedelini ödemek üzere kendi hesabından para göndermek,
 • Uyuşturucu maddeyi satın almak isteyen görevli polis memuru ile satıcıyı buluşturmak,
 • Uyuşturucu maddeyi nakledecek aracın şoförü ile uyuşturucu malın sahibini tanıştırmak,
 • Uyuşturucu madde geldiğinde kullanıcılara haber vermek,
 • Uyuşturucunun taşınması için tır dorsesine gizli bölme yapmak.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçunun Unsurları

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yardım etme fiili çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir. TCK m.188/3 “yardım etme suretiyle” iştirak edilebilecek uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin seçimlik hareketleri tanımlamıştır. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle ilgili ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak aşağıdaki fiillerin işlenmesi halinde TCK m.188’deki uyuşturucu madde ticareti suçu işlenmiş olur:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ülke içinde satma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satışa arzetme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verilmesi (temin edilmesi),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin sevki,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin nakli,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin depolanması,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kazanç amacıyla satın alınması,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kabul edilmesi,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulması (ticaret amacıyla).

Uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşması için yukarıdaki seçimlik hareketlerden herhangi birisinin yapılması yeterlidir. Yukarıdaki seçimlik hareketlerden herhangi birine yardım eden fail hakkında, suça yardım hükümlerini düzenleyen TCK m.39 gereği ceza indirimi yapılacaktır.

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım eden kişinin asıl fail ile birlikte fiil üzerinde ortak hakimiyeti olmamalıdır. Fiil üzerinde ortak hakimiyet kurulduğunda suçu işleyen kişi yardım eden olarak değil, suçun müşterek faili olarak yargılanacaktır.

TCK md.39/2’ye göre uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım etme; maddi yardım ve manevi yardım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Suça maddi yardım etme; TCK md.39/2’ye göre şu şekillerde gerçekleşir:

 • Suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek,
 • Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

Suça manevi yardım etme; TCK md.39/2’ye göre şu şekillerde meydana gelir:

 • Suç işlemeye teşvik etmek,
 • Suç işleme kararını kuvvetlendirmek,
 • Suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaad etmek,
 • Suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etmenin Cezası

Uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesine yardım eden kişinin cezası, suçun kanundaki cezası göre 1/2 oranında indirilerek hükmedilir (TCK m.39/1). Ancak, hükmedilecek ceza sekiz yılı geçemez. Örneğin, kokain maddesini satan kişinin cezası 15 yıl olacaktır. Kokain satışına yardım eden kişinin cezası 1/2 oranında indirilerek 7 yıl 6 ay olarak belirlenecektir.

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçunun cezası şu şekilde belirlenir:

 • İşlenen fiile göre TCK m.188’de tanımlanan uyuşturucu madde ticareti suçunun cezası belirlenir. Fail, belirlenen ceza ile cezalandırılır.
 • Failin belirlenen cezası, 8 yıldan fazla olmamak üzere 1/2 oranında indirilir.
 • Yardım Edenin TCK m.188/5 Kapsamında Rolü

TCK m.188/5’e göre, uyuşturucu madde ticareti suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, bu hüküm sadece failler hakkında uygulanabilir. Uyuşturucu ticareti suçuna yardım eden gerek arttırım nedeni olan kişi sayısının gerekse örgütlü suç olup olmadığının belirlenmesi konusunda dikkate alınmaz.

Uyuşturucu madde ticaretine yardım eden kişi, müşterek fail olarak değerlendirilmediğinden TCK m.188/5’te yer alan suçun birlikte veya örgütlü işlenmesi halinin belirlenmesinde herhangi bir rol oynamaz.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etme Suçunun Unsurları

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yardım etme fiili çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir. TCK m.188/3 “yardım etme suretiyle” iştirak edilebilecek uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin seçimlik hareketleri tanımlamıştır. Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle ilgili ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak aşağıdaki fiillerin işlenmesi halinde TCK m.188’deki uyuşturucu madde ticareti suçu işlenmiş olur:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ülke içinde satma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satışa arzetme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verilmesi (temin edilmesi),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin sevki,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin nakli,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin depolanması,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kazanç amacıyla satın alınması,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kabul edilmesi,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulması (ticaret amacıyla).

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
 1. En iyi Avukat dedi ki:

  2013 yılında kurulan Alpser Hukuk Bürosu, kurulduğu günden bu yana müvekkillerine etkin bir şekilde hukuki destek sağlayan, müvekkil çevresinde zaman içinde saygın bir yer edinmiş, hukuk camiasında da belli bir konuma gelmiş bir hukuk bürosudur.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara