Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

YARGILAMA MASRAFLARI NEREYE ÖDENİR?

31.05.2022
1.209
YARGILAMA MASRAFLARI NEREYE ÖDENİR?

YARGILAMA MASRAFLARI NEREYE ÖDENİR?

Ceza mahkemeleri ile hukuk mahkemelerinde yargılama masraflarını ödeme yeri ve şekli farklılık arz eder. Bu nedenle her iki yargılama bakımından ayrı ayrı bilgilendirme yapmak gerekir.

CEZA YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ

Ceza yargılaması sırasında taraflardan harç veya yargılama giderleri alınmamaktadır. Ancak yargılama sonucunda sanığın mahkûmiyetine karar verilirse yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine karar verilebilir.

Ceza yargılamasında yargılama giderleri olarak tebligat posta masrafları, keşif, bilirkişi, Adli Tıp giderleri ve diğer giderler sayılabilir.

Verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi üzerine ceza yargılamasına ilişkin masrafların sanığa yükletilmesi kararının uygulanması ve dosya karara çıktıktan sonra ortaya çıkan yargılamadan kaynaklı diğer masrafların Harç Tahsil Müzekkeresine eklenerek hükümlüden tahsil edilmesi için vergi dairesine gönderilir. Vergi dairesi sanığa bir ödeme emri gönderir. Bunun üzerine yargılama masrafları vergi dairesine ödenir.

HUKUK YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ

Hukuk mahkemelerinde yargılama giderleri ile harçlar davacı tarafından ödenir. Bu masraflar ve harçlar davacı tarafından mahkemeler veznesine yatırılır.

Yargılama giderleri olarak keşif, bilirkişi, posta masrafları örnek gösterilebilir.

İleride masraf olarak öngörülen durumlarda mahkeme gider avansı miktarı belirler. Mahkemenin belirleyeceği gider avansı miktarının davacı tarafından mahkemeler veznesinde dosyaya yatırılması zorunludur. Yargılamanın devamında eksik yargılama giderleri bulunursa mahkeme davacıdan eksiğin giderilmesini talep eder. Bu eksiklik giderme talebinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde giderilmelidir. Dava açılırken davacı tarafından yatırılan harçlar davanın türüne göre farklılık göstermektedir. Harç miktarları her yıl Resmi Gazetede ilan edilmektedir.

Yargılama harç ve giderleri yargılama sonunda haksızlığı anlaşılan tarafa yüklenmelidir. Öyle ki davacı taraf yargılamada haklı çıkarsa yaptığı giderler karşı tarafa yükletilir, haksız çıkarsa yaptığı harç ve yargılama giderleri üzerinde bırakılır.

https://www.traditionrolex.com/37

ADLİ PARA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Adli para cezası yapılan ceza yargılaması neticesinde sanığın işlediği suç nedeniyle mahkûm edildiği cezadır. Adli para cezası ceza mahkemelerince sanığın durumuna göre taksitle veya peşin ödeme şeklinde verilebilir.

Adli para cezasının ödenmesi için kararın kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşen karar üzerine kararı veren mahkeme hükmedilen adli para cezasının tahsil edilmesi için İnfaz Savcılığına yazı yazar. Bu yazı üzerine infaz savcılığı sanığa, mahkeme kararına göre taksitle veya peşin olarak ödeme yapması için adli para cezası ödeme emri gönderir. Ödeme emrinde otuz gün içinde ödenmesi gerektiği bildirilir. Ödeme emrini alan sanık otuz gün içinde ödeme yapmak için ödeme emrini gönderen infaz savcılığına müracaat eder. İnfaz savcılığı sanığa, vergi dairesine hitaben yazılmış bir yazı verir. Sanık bu yazı ile vergi dairesine gider ve adli para cezasını vergi dairesine öder. Ödemeyi alan vergi dairesi sanığa makbuz verir. Sanık aldığı makbuzu İnfaz Bürosu’na teslim eder. İnfaz Bürosu adli para cezasının infaz edildiğini sisteme kaydeder. Böylece adli para cezası ödenmiş olur.

İDARİ PARA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

İdari para cezaları belediyeler, bakanlıklar, valilik, emniyet gibi devletin idari kurumları tarafından verilir. İdari para cezalarını ödeme yeri farklılık arz etmektedir. Bazı idari para cezaları cezayı veren kuruma ödenirken bazıları mal müdürlüklerine ödenir. Bu nedenle idari para cezası veren kurum, muhataba tebliğ edeceği ödeme emrinde ödemenin yapılacağı yeri de bildirmek zorundadır.

İdari para cezası, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenirse ceza miktarında ¼’i indirim yapılarak ödeme alınır. Öte yandan idari para cezalarına itiraz edilebilir. İtiraz mercii de ödeme emrinde belirtilir. Ödeme yapılması itiraza engel değildir. Kişi ödemeyi yaptıktan sonra da süresinde idari para cezasına itiraz edebilir.

En sık karşılaşılan idari para cezası olan trafik cezalarında ödeme vergi dairesine, bankaya veya PTT’ye yapılabilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara