Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?

UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?

Aile İçi Şiddete Karşı Alınabilecek Önlemler

Aile içinde şiddete maruz kalan çok fazla kişi vardır ve ne yazık ki ülkemizde çok yaygın bir durumdur. Şiddete maruz kalan birçok insan nereye başvuracağını ve hangi kurumlardan yardım talep edeceği konusunda bilgisi bulunmamaktadır.

Aile içi şiddete maruz kalanların başvuruda bulunacağı kurum ve kuruluşlar;

-Cumhuriyet Savcılığı,

-Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kuruluşları

-Kadın Sivil Toplum Kuruluşları

-Polis Merkezleri

-Jandarma Karakolları

-İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri

-Sağlık Kuruluşları

-Alo 183

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu, rapor isteyen kişinin darba uğrayıp uğramadığını tespit eden bir rapordur. Başvuruda bulunan kişi darp edilmiş ise darbın niteliği, uzunluğu ve derinliği tespit edilecektir. Darp raporu almadan karakola başvurularak darp edildiğine dair şikayette bulunan kişi polis aracılığıyla hastaneye sevk edilerek rapor almasını sağlamaktadırlar. Darp raporunu darp edildikten hemen sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak alınabilir. Sağlık ocakları darp raporu vermeye yetkili kuruluşlar değildir.

Darp raporu alarak doğrudan karakol, savcılık ya da aile mahkemesine doğrudan başvuruda bulunarak aile mahkemesinden koruma kararı verilmesi talep edilebilir.

Darp Raporu Ne Kadar Sürede Alınmalıdır?

Darp raporu almak için darp edilme tarihinden itibaren belli bir süre içerisinde alınma şartı bulunmamaktadır. Önemli olan husus darp edilen kişinin darp izleri kaybolmadan, yaralar iyileşmeden alınması gerekmektedir.

Darp raporunun geçerliliği için belli bir süre bulunmamaktadır. Darp raporu kişinin darba uğradığının kanıtıdır. Ancak şiddete uğrayan kişi şiddet nedeniyle boşanma davası açacak ise “boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay, her halde 5 yıl geçmesi” ile dava hakkı düşecektir.

Uzaklaştırma Kararı Nedir, Nasıl Alınır?

Uzaklaştırma kararı, aile mahkemelerinden talep edilerek alınan bir karardır. Aile içi psikolojik, cinsel, fiziksel şiddet gören ya da şiddet görebilecek tehlikede olan herkes uzaklaştırma kararı olan koruma tedbirinin alınması için talepte bulunabilir. Şiddet gören herkes polise, jandarmaya, Cumhuriyet Savcılığına ya da aile mahkemesi hakimliğinden birisine başvuruda bulunabilir. Koruma kararı kapsamında alınacak önleyici ve koruyucu tedbir kararları en fazla 6 aya kadar verilebilir.

Kadına şiddetin önüne geçmek için yeterli olmayan 1998 tarihli 4320 Sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun’un yerine 8 Mart 2011 tarihinde bir kanun getirilmiştir. Ülkemizde uzaklaştırma kararının dayandırıldığı ve güncel olan kanun, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. Kanun sayesinde kişiye karşı ısrar eden bir takip önlenecek, kadına ya da aile içinde şiddete uğrayan her bireyin mağduriyeti önlenecektir. Söz konusu kanun ile en önemli olan durum, fiziki şiddetin kanıtlanması gerek olmadan yalnızca bir talep ile koruma kararının verilmesidir. Şiddet mağdurunun koruma kararı alabilmesi için yetkililere bildirmesi yeterli görülmüştür.

Evden Uzaklaştırma Kararı

Şiddet gören ya da şiddet tehlikesi altında bulunan kişi, şiddet uygulama ihtimali olan kişinin konuttan uzaklaşmasını isteyen kişinin talebiyle evden uzaklaştırma kararı çıkarılabilecektir. Şiddet uğrama şartı ile istemek değil, şiddete uğramamış ancak şiddete uğrama tehlikesi altında olan kişi de uzaklaştırma kararının çıkarılmasını talep edebilecektir.

Evden uzaklaştırma kararı yine 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanarak talep edebilecektir. Uzaklaştırma kararı şiddet mağduru ya da şiddete uğrama tehlikesi altında olan kişi tarafından talep edilebilecektir. Talep aile mahkemesinden yapılacaktır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinden talep edilebilir.

Uzaklaştırma Kararı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Uzaklaştırma kararının çıkarılması için ilgili yerden talep edilmesi halinde, bir ya da dört gün aralığında uzaklaştırma kararı çıkabilmektedir.

Uzaklaştırma Kararında Tebligat Şart Mıdır?

Uzaklaştırma kararının ilgili yerden çıkması halinde aleyhine uzaklaştırma kararı verilen kişiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebligatın gerçekleşmesi halinde uzaklaştırma kararının ihlali halinde hüküm, sonuç doğuracaktır.

Koruma Kararı Uzatma Talebi

Şiddet mağduru lehine verilen koruma kararı belli bir süreye dayalı olarak verilmektedir, koruma kararı süresiz olarak verilmemektedir. Koruma kararının süresinin bitiminde mağduriyet devam ediyor ve şiddet mağduru tehlike altındaysa koruma kararının uzatılmasını talep edebilecek ya da yeniden bir koruma kararı talep edebilecektir. Koruma kararı, tarafların boşanma dosyası üzerinden verilmiş ise süresi sona erdikten sonra uzatılabilir. Ancak polis, jandarma ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş ise aile mahkemesinden değişik iş dosyası üzerinden verilen koruma kararında uzatma verilmeyecektir. Bu nedenle yeni bir talep ile koruma kararı talep edilecek ya da tarafların boşanma davası görülüyor ise mahkemeden yeni bir talepte bulunabilecekler.

Uzaklaştırma (Koruma) Kararına İtiraz Süresi

Şiddet mağdurunun talebi üzerine uzaklaştırma kararının çıkarılması gerçekleştirilecektir. Uzaklaştırma kararı, muhatabına tefhim ya da tebliğ edilecektir. Şiddet mağduru lehine çıkarılan koruma kararına karşılık itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz etmek, belli bir süreye tabi tutulmuştur. İtiraz süresi koruma kararının tebliğ edilmesi ya da tefhim edilmesinden itibaren başlar ve iki haftalık süresi bulunmaktadır.

Aile mahkemesi tarafından verilen karara karşılık olarak bir sonraki numaraya ait olan aile mahkemesine itiraz edilecektir.

Uzaklaştırma (Koruma) Kararı Geri Alma

Şiddet mağduru lehine çıkarılan koruma kararına karşılık mağdur, uzaklaştırma kararının geri alınması için talepte bulunabilir. Şiddet tehlikesi altında bulunduğunu iddia ederek lehine koruma kararı talep eden kişi, şiddet tehlikesinin ortadan kalktığını ya da eşi ile barıştığını öne sürerek koruma kararının kaldırılması için başvuruda bulunabilmektedir. Ancak böyle bir durumda şiddet mağduriyeti altında bulunan tarafın iyi düşünerek koruma kararının kaldırılmasını isteyebilir.

Koruma kararının kaldırılmasının geri alınması için ancak şiddet mağduru talepte bulunabilir. Koruma kararının verildiği mahkemeye geri alınması için bir dilekçe ile başvuruda bulunması yeterlidir.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da sayılan koruyucu tedbirler;

İş yerinin değiştirilmesi

Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yerinin belirlenmesi

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması

Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde kimlik ve ilgili diğer belge ve bilgilerinin değiştirilmesi

Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları

6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da sayılan önleyici tedbir kararları;

Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması

Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması

Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi

Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi

Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi

Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi yerine getirse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi

Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması

Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması

Nafaka Tedbiri Nedir?

Mahkeme şiddet uygulayan eşe nafaka ödeme tedbir kararı da verebilir. Evden uzaklaştırılan eş adına mağdur olan kişinin, ailesinin ve çocuklarının geçimini sağlamak adına nafaka ödemesi yönünde karar verebilir.

Mahkeme Tarafından Verilen Tedbir Kararlarına Aykırılık Gösterilirse Ne Yapılmalıdır?

Mahkeme tarafından şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan kişi aleyhine vermiş olduğu tedbir kararlarını ihlal etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezasına çarptırılabilir. İhlal tekrarlanırsa 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi süresi devam edecektir. Bu nedenle şiddet tedbirine yönelik alınan tedbir kararlarını ihlal edilen kişi aleyhine hemen gerekli mercilere şikayet edilmelidir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kamu davası açar ve şiddet uygulayan kişi hakkında hapis cezasına karar verebilir.

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu

Taraflar henüz boşanmamış ya da boşanma aşamasına girdiğinde uygulamada birçok problemler doğmaktadır. Bunlardan birisi de elektrik ve suyun eş tarafından kapattırılması ve diğer eşi mağdur ettirilmesidir. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçun işlenmesi bir yıla kadar hapis cezasının olması anlamına gelmektedir. İlgili madde Türk Ceza Kanunu’nun 233. Maddesinde bulunmaktadır. İlgili maddenin ihlali halinde savcılığa ya da polise gidip ihbarda bulunulabilmektedir.

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. Esin Kara dedi ki:

  Merhaba. Koruma kararı ne kadar süreyle veriliyor?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   genelde ilk başvuruda büyük bir darp olayı yok ise 1 yada 2 ay koruma kararı verilmektedir. Ağır bir durum var ise 6 aya kadar tedbir verilebilmektedir. Bu husus hakimin takdirindedir.

 2. Ayça Görmüş dedi ki:

  Uzaklaştırma kararına ragmen eşim eve tekrar girmeye çalışırsa ne yapabilrim?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. bu sistemi ve telefonlarını arayıp kullanmanızı tavsiye ederim. Çok hızlı ve etkili bir yöntemdir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara