Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Zinaya Dayalı Boşanma Davalarındaki Delil Çeşitleri

Zinaya Dayalı Boşanma Davalarındaki Delil Çeşitleri

Zinaya Dayalı Boşanma Davalarındaki Delil Çeşitleri

Bu yazımızda zinaya dayalı boşanma delil çeşitleri nin neler olabileceği hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır.

A)Genel Olarak:

Boşanma davası Türk Medeni Kanunun 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yasa koyucu taraflara şartları oluştuğunda diledikleri zaman özel veya genel boşanma sebeplerinden birine yada bir kaçına dayanılarak boşanma davası açma hakkı tanımıştır. Bu yazımızda Özel boşanma sebepleri içerisinde yer alan, mutlak boşanma sebebi olan, zinaya dayalı boşanma delil çeşitleri ni anlatacağız.

B)Zinaya Dayalı Boşanma Davasında Yasa Kapsamında ve İçtihatlarla Oluşan Delil Çeşitleri

Türk Medeni Kanunun 161’nci maddesinde yer alan ‘zina’ ya dayalı boşanma davalarında gerek kanun koyucu gerekse yerel ve yüksek mahkemelerde delil konusunda çok sıkı kurallar ve önemli somut delileri kabul etmektedirler. Uygulamada kökleşmiş zinaya dayalı boşanma davalarında kullanılan delil çeşitleri şunlardır:

Zinaya dayalı boşanma davalarında taraflardan biri evlilik birliği devam ederken başka erkekler-kadınlar ile aynı otelde aynı odada kaldıklarına dair dosyaya sunulan otel kayıtları ( fatura, belge, kamera görüntüsü v.s ) delil olarak kabul edilmektedir.( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2010/22120 esas, 2012/670 karar)

Zinaya dayalı boşanma davalarında, taraflardan biri evlilik birliği devam ederken evden kaçıp başka bir kişi ile yaşamaya başlaması, bu konuda dosyaya sunulan;ikametgah belgesi, savcılık dosyası evrakları, kolluk araştırması evrakları delil olarak kabul edilmektedir.( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2010/5442 esas, 2010/7658 karar)

Zinaya dayalı boşanma davalarında taraflardan biri evlilik birliği devam ederken; eğlence mekanlarında, yatlarda, barlarda başka erkek-kadınlar ile birlikte olduğunu gösterir ve bu konuda dosyaya sunulan, savcılık dosyası evrakları, kolluk araştırması, fotoğraflar ve görüntü kayıtları, resmi kurumlarca tutulan kayıtlar evrakları delil olarak kabul edilmektedir. ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/1592 esas, 2014/17457 karar)

Zinaya dayalı boşanma davalarında taraflardan biri evlilik birliği devam ederken;başka bir kişiden çocuk sahibi olması durumunu gösterir ve bu konuda dosya sunulan, savcılık dosyası evrakları, soy bağının reddi davası, babalık davası, Adli tıp kurumundan alınmış Soy bağı raporu delil olarak kabul edilmektedir.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
Bir Yorum Yazın

Hemen Ara