Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Uyuşturucu ile Yakalanmanın Cezası Kaç Yıldır?

13.10.2022
253
Uyuşturucu ile Yakalanmanın Cezası Kaç Yıldır?

Uyuşturucu ile Yakalanmanın Cezası Kaç Yıldır? Kişinin gerek kullanmak gerekse uyarıcı madde satın alarak bulunduran, kullanan kişiler, uyuşturucu kullanma-bulundurma suçu ve cezası ile cezalandırılır. Ancak uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunun, uyuşturucu madde ticareti suçuyla karıştırılmaması gerekir.

Uyuşturucu madde suçlarıyla yargılanmak üzere tutuklanan kişinin üzerinde bulunan uyuşturucu miktarı; cezanın tayin edilmesi ve suçun vasıflandırılması için önemli noktaları oluşturur.

Ceza Kanunu’na göre uyuşturucu miktarı konusunda herhangi bir sınır belirlenmediğinden dolayı, uyuşturucu kullanım sınırı da yargı kararıyla belirlenecektir.

Uyuşturucu ile Yakalanmanın Cezası Kaç Yıldır?

Uyuşturucu maddeyi kullanmak, satın almak, kabul etmek ve herhangi bir şekilde bulundurmak suçları, 2 ila 5 yıl arasındaki hapis cezasıyla cezalandırılır. Eğer uyuşturucu kamuya ait açık ve toplu kullanım alanında yakalanmışsa, cezada bazı değişimler meydana gelir.

Okulun, hastaneni, kışlaların, eğitim ve spor tesisleri ya da ibadethanelerin sınıra 200 m yakın insanlarda uyuşturucu bulunuyorsa, ceza 1.5 kat artar. Bu durumda hapis cezası ise 3 yıl ila 7.5 yıl arasında verilir.

Uyuşturucu Kullanma- Bulundurma Suçu ve Cezası; Uyuşturucu Madde Kullanımı Suçunda Etkin Pişmanlık Yasası Geçerli midir?

Gerek kullanım amaçlı gerekse satın alma, kabul etme ya da bulundurma amaçlı uyuşturucu madde kullanımında, etkin pişmanlık yasası uygulanabilir. Ancak bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir.

 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde, güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanmadan önce, ilgili yetkili kurumlara, suçu işleyen kişi tarafından bilgi sağlanır ve imal eden, satan, kullanan kişiler yakalattırılırsa, cezai hüküm geçerli olmaz.
 • Uyuşturucuyu kullanan, satan, bulunduran kişi, yetkili kişiler tarafından yakalanmadan önce; uyuşturucuyu nerden, nasıl, kimden aldığını ilgili makamlara söylerse ve suçlular yakalanırsa, ceza verilmez.
 • Suçların haber alınmasının ardından gönüllü olarak suçun ortaya çıkarılmasına yardımcı olan kişiler hakkında verilecek ceza, 4/1’in yarısına indirilir.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde alan kişi hakkında soruşturma başlatılmamış ve kişi sağlık kuruluşlarına ve gerekli ilgili makamlara başvurursa, uyuşturucu kullanma- bulundurma suçu ve cezası verilmez.

Uyuşturucu Kullanma- Bulundurma Suçu ve Cezası; Uyuşturucu Madde Kullanımı Suçunda Denetimli Serbestlik Nedir?

Cumhuriyet Savcısı tarafından, uyuşturucu madde kullanımı suçuyla şüpheli olan kişi hakkında, kamu davası açılmasını erteleyebilir.  Bu karar üzerine dava dosyası, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tebliğ edilir.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından şüpheli kişiye; 10 gün zarfında müdürlüğü başvurmasını ve denetime başlanmasını bildirecektir. Şüpheli kişinin 10 günlük yasal süresi içinde, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapmazsa, konu hakkında tutanak tutulur ve savcılığa intikal ettirilir. Cumhuriyet Savcısı ise; tebliğe edilmesine rağmen, denetimli serbestlik kuralına uyulmadığı için, kamu davası açacaktır.

Şüpheli iki kere denetimli serbestlik programı ihlal etmesi durumunda, dosya kapatılır ve savcılığa gönderilir. Şüphelinin erteme süresi boyunca denetimli serbestlik kurallarına uyması durumunda kovuşturma yapılmaması kararı alır. Ancak uyuşturucu kullanma suçu; ceza miktarı sebebiyle adli para cezasına çevrilemez.

Uyuşturucu Kullanma- Bulundurma Suçu ve Cezası; Uyuşturucu Madde Kullanımı ya da Bulundurulmasında Adli Para Cezası ya da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yapılabilir mi?

Uyuşturucu madde kullanmak ya da bulundurmak suçları, adli para cezası gerektirecek suçlardan değildir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ise; uyuşturucu madde kullanma suçuyla yargılanan ve kamu davası açıldığından itibaren, yargılama sürecinde hükmün açıklanması geri bırakılabilir.

Bunun yanında uyuşturucu madde kullanımı suçuyla, verilen hapis cezası da ertelenebilmektedir.

Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bulundurma Suçunda Hangi Mahkemeler Görevlidir? Zamanaşımı Var mıdır?

Uyuşturucunun bulundurulması, kullanılması, satın alınması, kabul edilmesi gibi durumlar, şikâyete bağlı suçlar kapsamında sayılmaz. Bu tür suçların herhangi bir şikâyet süresi olmadığı gibi uyuşturucu kullanma- bulundurma suçu ve cezası için davanın zaman aşımı süresi, 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu madde satın alınması, kabul edilmesi ya da uyarıcı madde kullanılması suçu için, Asliye Ceza Mahkemesi görev yapar.

Ziyaretçi Yorumları - 5 Yorum
 1. kemal çağ dedi ki:

  Basit Yargılama Usulü Nedir? İçici olarak yakalandım ifademi alıp bıraktılar basit yargılmamıdır avukat bey

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Basit yargılama usulü, bazı suçlar bakımından kamu davası açılması halinde takdir mahkemeye ait olmak üzere uygulanan yargılama usulüdür. Basit yargılama usulünde duruşma açılmaz ve yargılama dosya üzerinden yapılır. Ayrıca basit yargılama usulünde suçun kabulü halinde mahkumiyet kararı verilmesi halinde cezada ¼ oranında indirim yapılır.

 2. Cihan korkmaz dedi ki:

  Hükümlülerin İzinleri Nelerdir?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda, hükümlülerin yararlanabileceği üç ayrı izin türü, “mazeret izni”, “özel izin” ve “iş arama izni” başlıkları altında ve Kanunun Yedinci Bölümünde ayrı ayrı düzenlenmiştir.

   Refakatsiz mazeret izni, Hükümlünün herhangi bir dış güvenlik görevlisinin refakati olmaksızın, Kanun’da öngörülen nedenlerle ve yol süresi hariç 10 güne kadar kullandığı izin türü, 5275 sayılı Kanun’un 94. maddesinin ilk fıkrası ile Tüzüğün 138.maddesinde düzenlenmiştir. Refakatli mazeret izinleri, Hükümlü ve tutukluların, dış güvenlik görevlilerinin refakati altında, yol süresi hariç, bir yakının ölümü hâlinde iki, ağır hastalığı hâlinde ise bir güne kadar kullandığı izin türü, hükümlüler bakımından 5275 sayılı Kanun’un 94. maddesinin ikinci fıkrasında, tutuklular bakımından ise aynı Kanun’un 116. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenmiştir. harcırah ve yol giderlerinin talep sahibi tarafından peşin olarak ödenecektir.

   Özel izin, Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile üç ayda bir, yol hariç yedi güne kadar izin verilebilir. (Ek cümle:14/4/2020-7242/39 md.) Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hâllerde bu izinler birleştirilerek kullandırılabilir. İzinde firar edenler bir daha özel izin kullanamaz.

   İş arama izni, Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin verilebilir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara