Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
Gönderilmek Üzere
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No      :

Müşteki                 :

Vekili                    :

Şüpheli                 :

Konu                    : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/….. Soruşturma, …/…/2022 tarih ve 2022/…….. Karar sayılı kararı ile verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına itirazlarımızın sunumudur.

Suç                      :

Açıklamalar         :

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğumuz …/…/2022 tarihli şikayet dilekçemiz üzerine şüpheli hakkında başlatılan 2022/….. Soruşturma numaralı dosyamızda …/…/2022 tarihinde 2022/……. sayılı Karar ile CMK madde 172/1 gereği Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itirazlarımızı sunma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Şüpheli, mülkiyeti müvekkilimize ait olan gayrimenkule girmiş, ikametinde bulunan televizyon, buzdolabı, cep telefonu, bilgisayar ve çamaşır makinesini müvekkilimizin rızası dışında evden çıkartarak hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu hususta dosya kapsamı içerisinde bulunan, müvekkilimizin ikametinden alınan parmak izi örnekleri ile şüphelinin parmak izi örneklerinin örtüştüğüne dair rapor iddialarımızın doğruluğunu ispatlamaktadır.

Bu rapora rağmen Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin atılı suçu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararı kabul edebilmemiz mümkün değildir. Zira dosya içerisindeki somut deliller iddia makamınca görmezden gelinmiştir. Ayrıca şüphelinin müvekkilimize ait ikametgâha girdiğine dair tanık beyanları da iddiaların doğruluğunu ispatlamaktadır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında dosyaya konu olaylar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmeden doğrudan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Arz ve izah olunan sebepler ile itirazımızın kabulüyle, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/…… Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli  hakkında KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sonuç ve İstem      : Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlar çerçevesinde itirazımızın kabulüyle, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/….. Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının itirazen kaldırılmasına ve ilgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                    Karara İtiraz Eden
                                                                                    Müşteki Vekili
                                                                                  Av. …….

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
    Bir Yorum Yazın

    Hemen Ara