Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

HAKSIZ TAHRİK NEDİR?

22.02.2023
261
HAKSIZ TAHRİK NEDİR?

Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi halinde ceza sorumluluğunu azaltan bir ceza indirimi nedenidir.

Haksız tahrik etkisi altında suç işleyen kişinin kusur yeteneğinde bir azalma söz konusudur. Kusur yeteneğinde azalma meydana gelen fail, haksız tahrik altında suç işlediğinden ceza indiriminden yararlanır.

Haksız Tahrik Şartları

Haksız tahrik en basit anlatımıyla suçu işleyen kişinin karşı tarafın tahrik edici hareketlerde bulunması sonucu aslında yapmak istemediği veya planlamadığı bir suçu işlemesi durumudur. Haksız tahrik cezanın indirilmesi olarak karşımıza çıkar. Bu indirimin oranı haksız tahrikin nasıl gerçekleştiği ve derecesinin oranına göre hâkim tarafından kararlaştırılır. Haksız tahrik için gerekli şartlar Yargıtay tarafından belirlenmiştir. Bunlar;

1-) Haksız hareket kavramının varlığı

2-) Haksız tahrik oluşturacak bir fiilin varlığı

3-) Haksız tahrik oluşturan fiilin faile karşı olması

4-) Failin işlediği suçu haksız tahrikten etkilenerek gerçekleştirmesi

İlk Haksız Hareketin Tespit Edilmesi

Haksız tahrik uygulamasında ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespiti gereklidir. Zira ilk haksız hareketi fail kendisi yapmışsa, ceza indiriminden yararlanamaz. Haksız tahrik uygulamasında temel kural, ilk haksız hareketin mağdur tarafından gerçekleştirilmesidir. Failin ceza indiriminden yararlanabilmesi için haksız tahrik teşkil eden fiilin bizzat mağdurdan kaynaklanması gerekir. Aksi takdirde, üçüncü kişilerin haksız fiili nedeniyle mağdura karşı bir suç işleyen fail haksız tahrik hükümlerinden yararlanamaz. Mağdurun ilk haksız hareketi ise, faile veya failin yakınlarına yönelik olabilir. Burada önemli olan ilk haksız fiilin mağdurdan kaynaklanmış olmasıdır.

Haksız Tahrik Halinde Ceza İndirim Oranı (TCK 29)

Haksız tahrik altında suç işleyen kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir (TCK md. 29). Örneğin, haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçu işleyen kişi tahrikin derecesine göre 12 yıl ile 18 yıl arasında cezalandırılır. Adam yaralama suçu işleyen kişinin belirlenen temel cezası 1/4 ile 3/4 arasında indirilir.

Bazı suçların haksız tahrik altında işlenmesi halinde ceza verilmemesini öngören özel düzenlemeler vardır. Örneğin, karşılıklı hakaret halinde taraflardan birine veya her ikisine ceza verilmeyebilir. TCK, Hakaret Suçu açısından haksız tahrik kurumunu özel bir hükümle düzenlemiştir.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
  1. 2013 yılında kurulan Alpser Hukuk Bürosu, kurulduğu günden bu yana müvekkillerine etkin bir şekilde hukuki destek sağlayan, müvekkil çevresinde zaman içinde saygın bir yer edinmiş, hukuk camiasında da belli bir konuma gelmiş bir hukuk bürosudur.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara