Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR

18.06.2022
219
MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR

MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?

Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesine göre; “Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi sözlü veya yazılı red beyanını bir tutanakla tespit eder” hükmü gereğince mirasın reddinin Miras avukatı vasıtasıyla mahkeme kanalıyla mümkün olabileceği anlatılmaktadır.

Yargıtay’ın önemli bir kararına göre; Ayrıca Ölüm anında tereke borca batık ise, miras kendiliğinden reddedilmiş sayılır.

miras-avukati

VASİYETNAME NASIL YAPILIR?

15 yaşını dolduran ve ayırt etme gücüne sahip olan herkesin ölümünden sonrası için  malları üzerinde kimlerin hakimiyet kuracağının belirlenmesi amacıyla yapılan ölüme bağlı tasarruftur.Resmi Vasiyetname, Elyazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere 3 türü bulunur.

MİRASTAN ÇIKARMA NASIL YAPILIR?

Mirasbırakan ;mirasçılarından birini ya da birkaçını (haklı nedenlerle) mirastan çıkarabilir.

TMK 510 a göre aşağıdaki durumlarda mirasbırakan,ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirastan çıkarabilir.

1-Mirasçı,mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından herhangi birine karşı ağır bir suç işlemişse,

2-Mirasçı mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse,

Mirastan çıkarabilir.Mirastan çıkarılan kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açması söz konusu değildir.

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı,o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi ,mirasçılıktan çıkarılan varsa altsoyuna,yoksa mirasbırakanın yasal mirasçısına kalır.

BANA MİRAS KALDI, NE YAPMALIYIM?

İlk olarak Miras avukatı ve de diğer mirasçılarla iletişime geçmek ve mümkünse hep birlikte noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesi’nden  veraset ilamı almak gerekmektedir.Mirasçılık belgesini Noterden almak daha kolay ve hızlı bir yoldur.Avrupa’ da yaşayan Türk vatandaşlarımız ile Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız arasında miras ve mirasın paylaştırılması konusunda hiçbir fark yoktur.Kanun koyucu bu konuda eşitlik ilkesinden yola çıkmıştır.

Eğer ki Tereke borcu karşılayamıyorsa Mirası reddetmek daha mantıklıdır.Bu durumda 3 aylık hak düşürücü sürede mirası reddetmek gerekmektedir.Çünkü ilerde murisin borçlarını ödemek zorunda kalabiliriz.

Şayet miras kabul edilirse bu durumda muristen kalan miras Sulh Mahkemesi kanalıyla açılır ve mirasçılar arasında paylaştırma süreci başlar.Bu sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda mirasçılardan birisi veya hepsi birlikte mirasın paylaştırılması davası açabilir,peşinden satış süreci başlar.

ALMANYA’DA BANA MİRAS KALMIŞ NE YAPMALIYIM?

Miras avukatları olarak görüşümüz Almanya ve Türkiye’nin taraf olduğu Milletlerarası bir anlaşmaya göre ,Bir Türk vatandaşı öldüğü zaman Almanya’da miras olarak taşınmaz mal ( ev veya arsa vs. ) bırakırsa, mirasçıların Alman yetkili mahkemesinden veraset ilamı almaları gerekir.

Bu işlem için mirasçı Almanya’da bulunuyor ise orda yetkili mahkemeye, Türkiye’de bulunuyor ise Alman temsilciliğine başvurması gerekir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara