Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Suç Üstlenme Suçu ve Cezası

12.03.2024
308
Suç Üstlenme Suçu ve Cezası

Gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş bir suçu işlediğinden bahisle yetkili makamlara bildirimde bulunmakla, suçu üstlenme suçu oluşur. Bu yanıltma sebebiyle, görevli makamlar soruşturma-kovuşturma-yargılama süreçlerini yürütüp işletmiş, çeşitli tedbirler almış olabilirler. Suçu üstlenme suçuyla, kamusal zarar doğmasına neden olunduğu gibi mağdurun ve toplumun menfaatleri de ihlal edilmiş olur.

Suç Üstlenme Suçunun Unsurları

Suç üstlenme suçu, failin yetkili makamlara gerçeğe aykırı olarak bir suçu işlediğini veya suça katıldığını bildirmesi suretiyle işlenmektedir. Burada failin üstlendiği suç, gerçekte işlenmemiş bir fiile ilişkin olabileceği gibi, işlenmiş bir suç da olabilecektir. Suçun manevi unsurunun oluşabilmesi için genel kast yeterlidir.

Failin gerçeğe aykırı beyanını yetkili makamlara bildirmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, kendisine yapılan bildirim hakkında soruşturma başlatmakla ya da bildirimi soruşturma yapacak mercie iletmekle yükümlü olan bir makama başvurulmuş olmasıdır.

TCK’nın 270. maddesinde “suç” tabiri kullanıldığından, bu suçun oluşabilmesi için gereken diğer bir husus; üstlenilen fiilin, ceza hukuku anlamında bir suç teşkil etmesidir. Bu bağlamda kabahatler ve sadece idari yaptırımı gerektiren ihlaller bu suçu oluşturmayacaktır (CGK-K.2020/520).

Suç Üstlenme Suçunun Cezası Nedir?

Suç üstlenme suçunun cezası için öngörülen ceza en fazla 2 yıl süreli hapis cezasıdır. Hapis cezasına ek olarak para cezası ise öngörülmemiştir. Yani bu meydana geldiğinde yalnızca en fazla 2 yıl süreli hapis cezasına hükmolunabilecektir.

Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller

Suç üstlenme suçu kanun maddesinde sayılan akrabalar tarafından işlendiği takdirde daha az ceza verilmesini veya hiç ceza verilmemesi sonucunu doğurabilmektedir. Suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

Suç Üstlenme Suçu Soruşturulurken Şikayet Aranır Mı?

Suç üstlenme suçunun takibi şikayete bağlı değildir. Bu nedenle bir suçun üstlenildiğine dair Savcılık tarafından bilgi edinilmesi halinde Savcılık tarafından re’sen işlem yapılarak soruşturma başlatılacaktır. Suç üstlenme zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Yani 8 yıl içinde bu suçun soruşturulması gerekmektedir.

Suç Üstlenme Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Suç üstlenme suçu uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu nedenle bu suç uzlaşmaya varılıp varılmadığı sorulmaksızın soruşturulacak ve kovuşturulacaktır.

Suç Üstlenme Suçu Memuriyete Engel Midir?

Suç üstlenme suçu kasten işlenen bir suçtur. Kasten işlenen ve 1 yıldan daha uzun süreli hapis cezası öngörülen suçlar ise memuriyete engel oluşturmaktadır. Bu nedenle suç üstlenme suçu da kasten işlendiği için bu suç için 1 yıldan uzun süreli hapis cezası öngörüldüğü takdirde kişi devlet memuru olamayacaktır. Özetle suç üstlenme suçu için kişiye verilen ceza 1 yıldan uzun süreli hapis cezası ise kişi devlet memuru olamayacak veya devam eden memuriyeti sonlanacaktır

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara