Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Ruhsatsız Silah Bulundurma Ve Taşıma

15.12.2023
278
Ruhsatsız Silah Bulundurma Ve Taşıma

Ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya  satın alma suçu, özel bir kanun olan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda düzenlenmiş suçlardandır. Suçun tamamlanması için taşıma, bulundurma veya satın alma hareketlerinin yapılması yeterli olup ayrıca bir zarar meydana getirilmesi şart değildir. Uygulamada, bu suçlara “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu” denilmektedir.

6136 sayılı kanuna göre suç teşkil eden fiiller şunlardır:

  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Bulundurma (6136 sayılı yasa m.13),
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Satın Alma (6136 sayılı yasa m.13),
  • Bulundurma Ruhsatlı Silah veya Diğer Aletleri Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),
  • Bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satmak, satmaya aracılık etmek, satın almak, taşımak veya bulundurmak (6136 sayılı yasa m.15).

Silah veya merminin bireysel ihtiyaç için değil de ticari amaçla satın alınması, satılması, nakledilmesi, başka bir ülkeden Türkiye’ye sokulması “silah ticareti veya kaçakçılığı suçu” hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.

Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma Veya Satın Alma Suçunun Cezası

Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (13/1)

Ateşli silahın, bu Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (13/2)

Bu Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır. (13/3)

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır. (13/4)

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır. (13/5)

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarında Şikayet Süresi, Zamanaşımı Ve Uzlaşma

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmasıdır. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu, uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir.

6136 sayılı yasaya muhalefet suçları, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kamu davasına şikayetçi olarak müdahill olan herhangi bir kimse varsa bile şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir. Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Yargılama Usulü Ve Görevli Mahkeme

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 13. maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçların yargılamasında seri muhakeme usulü uygulanabilir. Diğer madde ve fıkralar açısından seri muhakeme usulü uygulanamaz.

6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından cezasının üst sınırı 2 yıl olanları açısından basit yargılama usulü uygulanabilir. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu, ağır cezalık bir suçla birlikte işlenmişse yargılama yapma görevi ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara