Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık Suçu

17.10.2022
284
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık Suçu

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık Suçu

Türk Ceza Kanunun 142. maddesinde ise hırsızlık suçunun nitelikli halleri düzenlenmiş ve  ‘bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu’ yer almaktadır. Buna göre suçun ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’ şeklinde ifade edilmiştir.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçunun Konusu

Suçun konusunu, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle kişisel olsun veya olmasın ‘veriler’ oluşturur. Bilişim sisteminde yer almayan ya da sistemle bağlantısı olmayan bir veri, bu suçun konusunu oluşturmaz.

‘Veri’ Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin 1. maddesinde ‘bir bilgisayar sisteminin belli bir işlevi yerine getirmesini sağlayan yazılımlar da dahil olmak üzere, bir bilgisayar sisteminde işlenmeye uygun nitelikteki her türlü bilgiyi ifade eder’ şeklinde tanımlanmıştır. Yani veri, bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değerdir. Bilişim sisteminde para, hisse senedi ve altın gibi taşınır malları veriler temsil etmektedir.

Bu suç ile korunan hukuksal değer ise kişilerin malvarlığıdır.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçunun Faili ve Mağduru

Bu suçun faili herkes olabilir. Failin kastı; bilişim sistemi aracılığıyla mağdura ait bulunan bir veriyi kullanarak, mağdurun rızasına aykırı olarak mağdurun malvarlığında azalmaya neden olmak olmalıdır.

Suçun mağduru ise, malvarlığında azalma olan, bilişim sistemleri suretiyle veri şeklindeki parası transfer edilen kişilerdir. Örneğin;  bankalarda yer alan hesaplar üzerinde bu suçlun işlenmesi halinde, suçun mağduru bankada hesabı bulunan kişiler olacaktır.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu Nasıl Gerçekleşir?

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarında fail; para, hisse senedi, altın vb. gibi ekonomik değer ifade eden taşınır mallarla fiziki temasta bulunmaksızın, bilişim sisteminde bu malları temsil eden ve bir başka yere aktarılması mümkün olan verileri yer değiştirerek, hakimiyet alanına alır ve bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri ifade eden  “veri” aracılığıyla  eylemini gerçekleştirir.

Bu suç işlenirken gerçekleştirilen eylem ise; zilyedin tasarrufu altında bulunan taşınır malın, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle failin veya üçüncü bir kişinin zilyetliğine geçirilmesidir.

Suçun gerçekleşebilmesi için, sistemin işleyişinin engellenmesi ya da  bilişim sistemi içerisindeki verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, sisteme veri yerleştirilmesi, var olan verilerin başka bir yere gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen eylem dolayısıyla fail ya da üçüncü bir kişi lehine haksız bir menfaat temin edilmiş olmalıdır.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçuna Verilebilecek Örnekler

Uygulamada en çok karşılaşılan örnek, kişilerin internet bankacılık şifrelerinin bir şekilde öğrenilip, internet üzerinden bu şifre kullanmak suretiyle ilgilinin banka hesabındaki paraları temsil eden verilerin, failin kontrolündeki başka bir hesaba aktarılarak, veriler üzerinden işlem gören suça konu paranın buradan çekilmesi şeklindeki eylemlerdir.

Bu suç için verilebilecek diğer bir örnek; bilgisayar sistemleriyle korunan bir sergiden alarm sistemlerinin bozularak tablo çalınmasıdır.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçunun Cezası

TCK madde 142/2-e hükmüne göre; “Hırsızlık suçunun Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle İşlenmesi halinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi nitelikli hal olarak yaptırıma bağlanmıştır.

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bu suçun yargılamasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi  Gazetede yer alan Hakimler Savcılar Kurulu kararı neticesinde belirlenen bilişim ihtisas mahkemeleri, bu suça ilişkin dava ve işleri görecektir. Bu kapsamda, 15.12.2021 tarihinden itibaren gelen yeni dava ve işler bilişim ihtisas mahkemelerine tevzi edilecektir.

Yetkili mahkeme ise bilişim sisteminin bulunduğu yer mahkemesidir.

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
  1. aslı gür dedi ki:

    Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Nasıl Yapılır?

    1. alpserhukuk dedi ki:

      Kararı veren savcılığa vereceğiniz bir itiraz dilekçesi ile kolaylıkla yapılabilir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara