Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Ecrimisil (Haksız İşgal) Tazminatı Davası

Ecrimisil (Haksız İşgal) Tazminatı Davası

Ecrimisil davası zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyette karşı haksız kullanımdan dolayı açabileceği tazminat davasıdır. Başka bir tanımla bir kişinin tamamen kendisine ait olmayan bir taşınmazı haksız kullanması sonucunda taşınmaz sahibine ödeyeceği tazminat davasına denir. Diğer bir ismi de haksız işgal tazminatıdır. Ecrimisil, taşınır veya taşınmaz mallar için istenebilir.

Ecrimisil Tazminatı Talep Etmenin Şartları

Haksız işgal tazminatı talep edebilmek için belli başlı şartlar öngörülmüştür. Bunlar;

1-)Haksız bir işgal olmalı : Haksız işgal, başkasına ait bir malın ele geçirilerek kullanılmasıdır. Zilyetlik, hak sahibinin rızası ya da hukuka uygun bir nedenle ele geçirilmişse haksız işgalden söz edilmez. Haksız işgal, herhangi bir üçüncü kişi, hak sahibinin yasal mirasçıları ya da işgal edilen taşınmaz mala ortak olan diğer kişiler tarafından kısmen veya tamamen işgal edilmek suretiyle gerçekleştirilebilir.

2-)İşgal eden kötü niyetli olmalı : Ecrimisil tazminatı talep edilebilmesi için, malı işgal eden kişinin kötü niyetli olması şartı aranır. İşgal edenin, işgal edilen malı haksız olarak kullandığını bilmemesi veya bilebilecek durumda olmaması durumunda kötü niyetten söz edilemez. Haksız işgal eden kimse iyiniyetli ise ecrimisil tazminatı talep edilemez.

3-)Haksız işgal nedeniyle bir zarar meydana gelmeli : Ecrimisil tazminatı talep edebilmek için haksız işgal nedeniyle bir zararın meydana gelmiş olması gerekir. Ancak bazı durumlarda mal doğası gereği zarara uğrar.

4-)Zarar ile haksız işgal arasında illiyet bağı olmalı : Söz konusu zarar ile haksız işgal arasında illiyet bağı bulunmalı, mevcut zarar haksız işgal fiilinden doğmalıdır.

Ecrimisil Davasında Zamanaşımı

Haksız işgal tazminatı talebine bağlı olarak açılacak ecrimisil davaları 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre içerisinde ileri sürülmeyen talepler, zamanaşımına uğrayacak olup, ecrimisil tazminatı talebi, hak kaybına sebebiyet vermemek adına, yasal süre içerisinde ileri sürülmelidir.

Ecrimisil tazminatı her ne kadar bir haksız fiil olarak tanımlanmış olsa da, Yargıtay içtihat ve uygulamaları ile işbu tazminatın tabi olduğu zamanaşımı süresi, BK kapsamındaki genel dava zamanaşımı süresiden farklı olarak 5 yıl ile sınırlanmıştır. Ayrıca ecrimisil talebine konu tazminat sahip olduğu nitelik itibariyle, geçmişe dönük olarak talep edilebilmektedir.

Ecrimisil Davasını Kimler Açabilir?

Ecrimisil tazminatı davasını haksız bir şekilde işgale uğrayan taşınır veya taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişi açabilir. Ecrimisil davaları, hem malik tarafından hem de zilyet tarafından açılabilir.

Paylı mülkiyette, taşınmazdan yararlanamayan paydaş, haksız bir şekilde engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan ecrimisil isteyebilir. Müşterek mülkiyette paydaş haksız işgalci olan üçüncü kişiden de kendi payı oranında ecrimisil talep edebilir.

Elbirliği mülkiyetinde paydaşlara veya üçüncü kişilere karşı ecrimisil davası herhangi bir paydaş tarafından açılabilir.

Ecrimisil Tazminatı Davasında Görevli Mahkeme

Ecrimisil tazminatı davasında görevli mahkeme, genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi‘dir.

Ecrimisil tazminatı davasına bakmaya yetkili mahkeme ise, genel yetkili mahkeme olan davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Ecrimisil tazminatı davası, taşınmazlar açısından malın aynına ilişkin bir dava değildir. Bu nedenle ecrimisil tazminatı davası genel yetkili mahkemede görülmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara