Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

İzale – i şuyu davası ortaklığın giderilmesi

İzale – i şuyu davası ortaklığın giderilmesi

İzale – i şuyu davası ortaklığın giderilmesi

İzale – i şuyu davası ortaklığın giderilmesi

İzale- i şuyu Davası, bir diğer adı ile ortaklığın giderilmesi davası, Paylı ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınır ya da taşınmaz mallar için ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek, kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür.

Ortaklığın giderilmesine konu olacak taşınır ya da taşınmaz üzerinde hak sahibi olan herhangi bir paydaşın izale-i şüyu davası açması mümkündür.

Ortaklığın giderilmesi davası dava konusu mal üzerinde hak sahibi olan tüm paydaşlara karşı açılır. İzale-i şuyu davasında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunur.

Paydaşlardan birinin ölümü halinde davaya ölen paydaşın tüm mirasçılarının dahil edilmesi gerekecektir. Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir, görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Ortaklığın giderilmesi davasında davayı açan paydaşı matbu harcı ve giderleri karşılayacaktır. Ancak, dava sonunda davacı tarafından ödenen mahkeme giderleri ile dava sonunda hükmedilen avukatlık ücreti payları oranında tüm paydaşlar arasında paylaştırılır.

Her bir paydaş, payı oranında mahkeme giderleri ile vekalet ücretinden sorumlu olur. Ortaklığın giderilmesi davasında taşınmaz üzerindeki mülkiyet, aynen taksim suretiyle, satış suretiyle giderilebilir. Aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi, davaya konu malın satılmaksızın paydaşlar arasında pay edilmesidir.

Aynen taksimin mümkün olabilmesi için : Davaya konu malın aynen taksimine ilişkin talebin en az bir paydaş tarafından ileri sürülmesi gerekir. Davaya konu malın yüz ölçümü, niteliği, imar durumu itibariyle bölünmeye uygun olması gerekmektedir.

Mahkemenin bilirkişi marifetiyle yaptıracağı keşif ve müddeabihe ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, aynen taksime uygun olma hususunda mahkemece bir kanaate varılır. Dava konusu malın aynen taksiminin mümkün olması halinde; mal birbirine denk olacak parçalara ayrılır. Mümkün olduğunda denk bir şekilde ayrılan bu parçalar arasında bir değer farkının ortaya çıkması halinde bu değer farkının ödenmesi istenebilir. Tarafların aynen taksim kararı üzerine anlaşamaması durumunda duruşmada huzurda bulunanlar arasında kura da çekilebilir.

Taşınmaz üzerinde irtifak, şerh, haciz vs. bir takım kayıtlar bulunması durumunda paylaşma üzerine payına işlem konulan kişiye yapılacak tapu intikal üzerine şerh ayrılacaktır. Diğer pay sahipleriyle şerhin ilişiği mahkeme kararı üzerine kesilecektir.

Dava konusu mal üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmişse, satış mahkeme yazı işleri aracılığıyla yada icra dairesi marifetiyle yapılır.

Tüm paydaşlar, ortaklığın paydaşlar arasında giderilmesi hususunda oybirliği ile anlaşmışlarsa, satış yalnız paydaşlar arasında yapılır. Aksi halde, satış açık artırma sureti ile yapılır.

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
 1. Ismailof dedi ki:

  Çok hisseli olan bir tarlam var.kardeslerim haricinde tanımadığım hissederler var.sadece kardeşlerime dava açarak tarlanın tamamını satışa çıkarabilir miyim?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Davayı kardeşlerinize karşı yöneltebilir ve mahkemeye gelecek tapu cevabına göre başka hissedar var ise dahili davalı olarak taraf ekletebilirsiniz. Hak kaybı oluşmamaktadır.

 2. alpserhukuk dedi ki:

  tarafların hepsine hisse payları oranında yansıtılmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara