Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKMA
Çıkma, ortağın iradi olarak ortaklıkla arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdirmesidir.
TTK’da 3 tür çıkma hali düzenlenmiştir. Bunlar; esas sözleşmede öngörülen sebebe
dayanarak çıkma, haklı sebebe dayanarak çıkma ve çıkmaya katılmadır.


1-Esas Sözleşmede Öngörülen Sebebe Dayanarak Çıkma
TTK m.638/1’e göre şirket sözleşmelerinde ortaklara ortaklıktan çıkma hakkı tanınabilir
ve bu hakkın kullanılması belirli şartlara bağlanabilir. Bu halde ortak, şirkete çıkma
beyanında bulunur. Bu irade yenilik doğurucu nitelikte olup kural olarak şekle tabi
değildir.
2-Haklı Sebebe Dayanarak Çıkma
TTK m.638/2’ye göre her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar
verilmesi için dava açabilecektir. Mahkeme istem üzerine dava süresince davacının
ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bir kısmının veya tamamının doldurulmasına ya
da davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar
verebilecektir. Ortaklık ilişkisini çekilmez hale getiren ve dürüstlük kurallarına göre
ortak açısından bu ilişkinin sürdürülmesinin kendisinden istenemeyeceği nedenler
haklı neden olarak sayılabilir. Haklı sebebin varlığına hakim somut olayı
değerlendirerek karar vermektedir.
3-Çıkmaya Katılma
Çıkmaya katılma TTK m.639’da düzenlenmiştir. Buna göre bir ortağın çıkma iradesini
ortaklığa yöneltmesi veya haklı sebeple çıkma davası açması halinde bu durum
ortaklık müdürlerince diğer ortaklara bildirilir. Bu bildirimi alan ortak 1 ay içerisinde
şirket sözleşmesinde yer alan sebebin kendisi açısından da düşünüyor ve çıkmak
istiyorsa bu hususu aynı şekilde müdürlere bildirerek veya haklı sebeple çıkma davası
yoluyla çıkma talep edilmişse bu davaya katılarak şirketten ayrılabilecektir.


LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA
Ortaklıktan çıkarılma, bir ortağın kendi isteği dışında ortaklıktan ayrılmasının
sağlanmasıdır. Limited şirket ortaklıktan çıkarılma iki halde mümkündür. Bunlar;
sözleşmede öngörülen sebeplerden birinin varlığı halinde ortaklık kararıyla çıkarılma
ve haklı sebebin varlığı halinde mahkeme kararı ile çıkarılmadır.

 1. Esas Sözleşmede Öngörülen Nedenlere Dayanarak Ortaklıktan Çıkarılma
  Bir ortağın limited şirket esas sözleşmesinde öngörülen nedenlere dayanarak
  ortaklıktan çıkarılması için şirketin öncelikle bir genel kurul kararı alması
  gerekmektedir. Şirket, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin bu yöndeki oyu
  ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada
  bulunmasıyla alacağı genel kurul kararı doğrultusunda, ortağın şirketten
  çıkarılmasını sağlayabilecektir. Genel kurul kararının alınmasını takiben limited
  şirket, ilgili ortağın ortaklıktan çıkarılması için şirket merkezinin bulunduğu
  yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurulmalıdır. Limited şirket esas
  sözleşmesinde belirtilen bir hükme dayanarak ortaklıktan çıkartılan ortağın
  aleyhine alınan genel kurul kararına ilişkin başvuracağı hukuki yol, söz edilen
  ortağın, ilgili genel kurul kararının noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden
  itibaren üç ay içinde, şirketin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde genel
  kurul kararının iptalini talep etmesidir.
 2. Haklı Nedene Dayanılarak Ortaklıktan Çıkarılma
  Haklı nedenle ortaklıktan çıkartma için limited şirket tarafından mahkemeye
  başvurulmasından önce, limited şirket genel kurulunun bu kapsamında bir genel
  kurul kararı alması gerekmektedir. . Şirket genel kurulu kararı, ortaklıktan
  çıkarma davasının ön şartıdır. Genel kurul kararı olmadan açılan şirketten
  çıkarma davası, usulden reddedilir. İlgili genel kurul kararının alınması için
  gerekli nisap, genel kurulda temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı
  bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunmasıdır.
  TTK m.245’e göre, bir ortağın, ortaklık yönetim işlerinde veya hesaplarının
  çıkarılmasında ortaklığa ihanet etmiş olması, kendisine düşen asli görev ve
  borçları yerine getirmemiş olması bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin
  ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması, uğradığı sürekli bir hastalık
  veya diğer bir sebepten dolayı üstüne aldığı ortağın işlerini yapmak için gerekli
  olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi durumu, sınırlı olarak sayılmayan,
  başlıca haklı neden halleridir.
Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
 1. aykut gür dedi ki:

  merhaba.ortaklığın giderilmesi davasında hakim :
  “Davacı tarafça yatırılan başvuru harcı,peşin harç,keşif harcı,tebligat posta gideri bilirkişi ücreti ,taksi ücreti yargılama giderinin tapu kaydındaki payları davalılardan alınarak davacıya verilmesine,davacının payının üzerinde bırakılmasına ” şeklinde karar vermiş.yani tüm masraflar davalılara yükletilmiş.masraflar ortaklar arasında payları oranında bölüşülmesi gerekmezmiydi?ben davalı olarak isnitaf mahkemesine satışın şuanki ekonomik koşullarda yapılmasının maddi zarara uğrayacağım gerekçesiyle erteleme talebinde bulunsam yahut bilirkişinin belirlediği ücretin yetersiz olduğu şeklinde başvuru yapsam sonuç sizce değişir mi?bir sonuç çıkmayacaksa boş yere başvurmak istemem.birde istinaf mahkemesine başvurularda masrafı sadece başvuran mı öder

  1. alpserhukuk dedi ki:

   masrafı istinafa başvuran ödemektedir. İtiraz etmeniz boşa olacaktır; çünkü bilirkişi malın paylaşılması yada satılması gerekip gerekmediğine esasen değinmektedir. Malın kıymeti satış aşamasında yeniden yapılacaktır. Kararlar usulü bir eksik yok ise çoğunlukla onaylanmaktadır.

 2. alpserhukuk dedi ki:

  davacı ve davalılara gerekçeli kararın tebliği ile başlamaktadır. Adliyeye bir dilekçe verir iseniz hak kaybınız olmamaktadır.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara