Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

6222 Sayılı Kanun ve Seyirden Yasaklanma

29.02.2024
76
6222 Sayılı Kanun ve Seyirden Yasaklanma

Seyirden yasaklanma ile kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması ifade edilmektedir.

Seyirden yasaklanmanın hukuki alt yapısı, 6222 sayılı yasanın 18. maddesidir. Kişinin, 6222 sayılı yasa içeriğinde tanımlanan ya da yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlar nedeniyle mahkeme tarafından kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir.

Seyirden Yasaklanma Tedbirinin Hukuki Niteliği Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 53 ila 60’ncı maddeleri arasında düzenlenmiş sınırlı sayıdaki güvenlik tedbirleri dışında da, kanunilik ilkesine uygun olmak koşuluyla kanunla, suçlar ihdas edilebileceği gibi güvenlik tedbirleri de kabul edilebilir. Kanunla düzenlenen güvenlik tedbirlerine ve türüne ancak hâkim tarafından karar verilebileceği açıktır.

1982 Anayasasının 38’nci, TCK’nun 2’inci maddesinde açıkça düzenlendiği üzere; Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimse hakkında güvenlik tedbiri uygulanamayacağı gibi kanunda yazılı güvenlik tedbirlerinden başka bir güvenlik tedbirine de hükmolunamaz. Yani idari bir kararla güvenlik tedbiri yaptırımı uygulanamaz.

Kimler Hakkında Seyirden Yasaklanma Kararı Verilebilir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki kanun koyucu yalnızca “izleme amacıyla” müsabaka veya antrenman alanlarına gelen kimselerin kişi/kişilerin bu alanlara girişlerinin “seyirden yasaklama” suretiyle engellenebileceğini belirtmiştir.

İzleme amacı gütmeyen kişiler hakkında seyirden yasaklama kararı verilebileceğine dair kanunda açık bir düzenleme yer almamaktadır.

Seyirden Yasaklanma Tedbirlerinin Uygulanma Süresi Ne Kadardır?

6222 sayılı Kanunun 18/1’inci maddesinde yer alan, “seyirden yasaklanma” türündeki güvenlik tedbiri, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanır, cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer.

Seyirden Yasaklanan Kişinin Yükümlülükleri

6222 sayılı yasanın 18. maddesinde seyirden yasaklanan kişilerin yükümlülükleri konusuna açıklık getirilmiştir. Buna göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi,

  • Yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün,
  • Yurt içinde bulunduğu takdirde,müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın olan genel kolluk birimine başvurma ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğün takibinde kolluk birimleri tarafından biyometrik yöntemler de kullanılabilecektir.

Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi hakkında, her bir müsabaka için yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası verilir.

Seyirden Yasaklanma Tedbiri Nasıl Kaldırılır?

Koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanmaya dair tedbirin kaldırılması üç halde mümkün olabilmektedir. Bunlar;

  • Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmesi,
  • Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi,
  • Sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi,

şeklindedir. Bu hallerde koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanmaya dair tedbir derhal kaldırılır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara