Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

TCK Bilişim Suçları

TCK Bilişim Suçları

TCK Bilişim Suçları

Bilişim suçları ve cezalarına yönelik temel yasal mevzuat Türk Ceza Kanunu’dur. Türk Ceza Kanunu’nda ilgili suç tipine ilişkin internet ortamında işlenmesi durumunda ağırlaştırıcı veya nitelikli hal olarak düzenlemiştir. Bundan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesince birçok kanuna bilişim ile ilgili hükümler eklenmiştir.

Türk Ceza Yasası’nın 10. bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanununun 243, 244 ve 245. maddelerinde bilişim suçları düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu uyarınca;

Bilişim Yoluyla Hakaret, Tehdit ve Şantaj Suçları

Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Erişim, Engelleme ve Yarar Sağlama Suçları

Bilişim Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Bilişim Yoluyla Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, Verme Suçları

Müstehcenlik Suçu

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları

Sahte Kart Üretme / Kopyalama ve Kullanma Suçu

Bilişim Suçu İşlemek Amacıyla Cihaz ve Program Yapma ve Oluşturma

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu

Kendini Bankacı, Sigortacı veya Kamu Görevlisi Olarak Tanıtmak Suretiyle Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Suçları

Bilişim Suretiyle Hırsızlık Suçları

Bilişim Suçları Örnekleri

Bilişim suçları örnekleri bilişim suçlarını daha iyi anlama bakımından faydalıdır. En yaygın internet dolandırıcılığına şu örnekler verilebilir; sosyal ağ dolandırıcılığı, bahis dolandırıcılıkları, kriz vurguncuları, büyük kazanç vaatleri şeklinde dolandırıcılıklar, izinsiz faturalandırma, bankadan geldiği iddia edilen sms ile şifre öğrenmeye çalışma.

Bilişim suçları örnekleri ve dikkatli olmanız gereken diğer hususlar şunlardır;

Sahte avukatlara dikkat edin

“Faturanız ödendi” ibarelerinin dolaştığı internet sitelerine dikkat edin

Şüpheli e-postalara dikkat edin

“Ödül kazandınız” yönlendirmelerine dikkat edin

Facebook arkadaş listenize dikkat edin

Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçları avukatı, kendilerini siber suçlardan daha fazla korumak isteyenler için tavsiye ve rehberlik sağlamaya yardımcı olabilir. Bilişim suçları avukatı, siber suçla ilgili güncellenen ve sürekli değişen mevzuatın farkında olan ve sizi bu alanda yaşadığınız haksızlıkla ilgili olarak daha iyi savunabilecek avukattır. Siber suçlar internet ortamı üzerinden, bilgisayar altyapılarına izinsiz olarak girmek suretiyle veya Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında belirlenmiş özel konularda hukuka aykırı olarak işlenen fiiller sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Ankara bilişim suçları avukatı sizi uğradığınız siber suçlara karşı savunacak ve suç teşkil eden fiilleri gerçekleştiren kişilerin bulunup ceza yargılaması sırasında hak ettikleri cezayı almaları için çaba sarf edecektir. Bilişim suçları ya da diğer adıyla siber suçlar ihbar etme, siber suçlar şikayet dilekçesi ile başlatılacak bir hukuki süreçtir. İlgili soruşturma sonrasında kovuşturma aşamasında faillerin cezalandırılması amaçlanmaktadır.

Bilişim Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması

Erişimin engellenmesi ve kaldırılması.

İnternet üzerinden hakaret, şantaj, tehdit ve özel hayatın gizliliği ihlal suçlarından kaynaklı ceza davaları.

Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme (Türk Ceza Kanunu 243),

Bilişim Sistemlerinin İşleyişini Engelleme Ya Da Bozma/Verileri Değiştirme Ya Da Yok Etme (Türk Ceza Kanunu 244),

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı (Türk Ceza Kanunu 245),

Haberleşmenin gizliliğinin ihlâli (Türk Ceza Kanunu132),

Kişilerin Rızası Olmaksızın Konuşmalarının Dinlenmesi-Kayda Alınması-İfşası (Türk Ceza Kanunu 133),

Özel Hayata Ait Görüntü Ya Da Seslerin Kişinin Rızası Olmaksızın İfşası (Türk Ceza Kanunu 134),

Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (Türk Ceza Kanunu 135),

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi Ve Rıza Dışı İfşası (Türk Ceza Kanunu 136),

Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle İcrası (Türk Ceza Kanunu 142-2/e),

Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle İcrası (Türk Ceza Kanunu 158-1/f),

Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve yayınlanması.

E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Bilgi teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümler.

Marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti.

Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmeti

Bilişim Suçları İhbar ve Şikayet

Bilişim suçlar ihbar ve şikayet, oldukça merak edilen ve tarafımıza sıklıkla soru olarak yöneltilen bir konudur. Siber suçlar ihbar etme, siber suçlar ihbar hattı nedir, EGM siber suçla ihbar için kullanılabilir mi, siber suçlar cezası nedir ve siber suçlar nelerdir sorularının tümü bilişim suçları ve bilişim hukuku ile ilgili sorulardır. Bu suçlara ilişkin olarak uygulamada genellikle CİMER ya da e-posta yoluyla ihbar ve şikayette bulunulabildiği gibi, gerçek veya tüzel kişilerin kendileri ya da temsilcilerinin müracaatı üzerine de soruşturma başlatılabilmektedir.

CİMER, e-posta yoluyla ya da bizzat yapılacak müracaatlarda öncelikle müracaatın samimi olup olmadığı, şikayet konusu ihbar ve şikayetin dayandığı deliller incelenmekte olup suçun cinsine göre IP tespitleri yapılarak bu IP lerin gerekli müzekkereler ile toplanması ve değerlendirmenin bu şekilde yapılması gerekmektedir.

Bilişim hukuku; yazılı, görsel ve dijital medya ve bu alanda kullanılan teknolojiler, elektronik ticaret, sosyal medya gibi alanlardaki hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması, kişilik hakları ve kişisel verilerin korunması ile özel hayatın gizliliği ile ilgili bir hukuk dalıdır.

Teknolojinin zaman geçtikçe ilerlemesiyle, her geçen gün farklı suç tipleri hukukumuza girmektedir. Bu kapsamda değişime ve ilerlemeye en açık olan hukuk alanı ise bilişim hukukudur. Büyüyen dünyada yeni gelişmeler anında tüm dünyaya yayılmaktadır. Bunun sonucunda da ülkemizde de gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni bilişim suçları ortaya çıkmaktadır. Bunun karşısında da hukuk gerekli önlemi almaktadır.

Ülkemizde de bilişim suçlarına düzenlemeler farklı kanunlarda yer almaktadır. İlgili kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir. Türkiye’de bilişim alanında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, genel olarak AB direktifleri kapsamında hazırlanmış ve uyarlanmıştır.

Bilişim Suçları

 • Bilişim Yoluyla Tehdit ve Hakaret
 • Bilişim Suretiyle Hakaret, Tehdit ve Şantaj Suçu
 • Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Erişim, Engelleme ve Yarar Sağlama Suçları
 • Mail, Sosyal Paylaşım, Oyun Hesabına Hukuka Aykırı Erişim
 • E-Devlet Hesabına Hukuka Aykırı Erişim
 • Bilgisayar Sunucularına ve Bilişim Araçlarına Hukuka Aykırı Erişim
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
 • Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Verme
 • Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme
 • Müstehcenlik Suçu
 • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçları
 • Gerçek Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu
 • Sahte Kart Üretme/Kopyalama ve Kullanma
 • Bilişim suçu İşlemek Amacıyla Cihaz ve Program Yapma ve Oluşturma ve TCK m.245 ile Bağlantılı Mala Zarar Verme, Kişisel Verileri Elde Etme Suçları
 • Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçları
 • İlan ya da Reklam Yoluyla Dolandırıcılık
 • Aradaki Adam (Man In The Middle) Yoluyla Dolandırıcılık
 • Oltalama (Fishing) Yoluyla Dolandırıcılık
 • Onay Kodu Gönderilmesi Suretiyle Dolandırıcılık
 • Sahte ya da Hacklenmiş Hesap Üzerinden Gönderilen Mail ya da Mesajlar Yoluyla Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Suçları
 • Kendini Bankacı, Sigortacı veya Kamu Görevlisi Olarak Tanıtmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçları
 • Bilişim Suretiyle Hırsızlık Suçu
 • Yasadışı Bahis Suçları
 • Finansal Bilişim Suçları (Bilişim Yoluyla Hırsızlık ve Dolandırıcılık)
 • Bilgisayar Altyapısına Yetkisiz Erişim- Hacking
 • Siber Terörizm
 • Çocuk Pornografisi

Bilişim hukuku, bilişim suçları nedir sorusuyla paralel yanıtlar içeren, gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran herkesin ihtiyaç duyabileceği bir alandır. Bilişim suçlarının temelini oluşturan kötü niyetli siber faaliyetler, halkın güvenliğini, ulusal ve ekonomik güvenliği tehdit etmektedir. Bu yüzden genel olarak ülkelerin siber stratejisi, siber düşmanların oluşturacağı risk ve sonuçları analiz ederek gerekli önlemleri alabilmektir. Bilişim suçları internet erişim ağlarını tehlikeye atabileceklerine, finansal ve fikri mülkiyeti çalabileceklerine inanan kişilerin başvurdukları ve kanunlar tarafından sonuçları müeyyideye bağlanan bir suç tipidir.

Bilişim Suçları Nedir?

Bireysel ve kurumsal iletişimden e-devlet uygulamalarına, e-ticaret ve e-bankacılığa, fikri mülkiyete kadar pek çok alanda kullandığımız bu ortama dair karşı karşıya kaldığımız sorunlara yönelik aslında gerek ülkemizde, gerekse dünyada çok ciddi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bilişim suçları nedir sorusunun cevabı özellikle hukuki düzenlemeler ile büyük ölçüde giderilmiştir. Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Elektronik İmza Kanunu gibi pek çok temel yasa ve bunlara bağlı olarak ikincil düzenlemelerde bilişim hukukunu ilgilendiren konular olarak ele alınmaktadır.

Siber dünyanın denetimsizliğin ve denetlenmesinin mümkün olmaması birçok tehlikeye neden olmaktadır. Özelikle iletişimin denetlenmesi, kişisel verilerin güvenliği ve korunması gibi konular günlük hayatımızda suç tipi olarak yönelmiştir. Hayatımızı kolaylaştırmasını beklerken bu denli tehlikeye neden olmaktadır. Hal böyle olunca bir yandan bilişim alanının bütün imkan ve kolaylıklarını hayatımıza alırken, diğer yandan da olası bütün sıkıntı ve sorunların giderilmesi için gerekli teknik, bilimsel önlemlerin yanı sıra hukuki düzenlemelerin ve kurumsal yapılanmaların da gelişmesi noktasında pek çok yenilikle karşı karşıya kalınmıştır.

Siber Suçlar Nedir?

Siber suç, elektronik bir cihazın (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, vb.) birinin verilerini çalmak veya onlara zarar vermeye çalışmak için kullanılmasını ifade eder. Siber suçlar nelerdir sorusunun cevabı hırsızlıktan, sisteminizi veya IP adresinizi suç işleme aracı olarak kullanmaya kadar bir dizi konuyu içeren yasa dışı bir faaliyetlerdir. Siber Suçların dört ana kategoriye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar Finans, Gizlilik, Hacking ve Siber Terörizmdir.

Siber suçların yayılmasını durdurmak ve insanların çıkarlarını korumak için devletler, siber suçlarla ilgili çeşitli yasalar çıkardı. Ayrıca, bu yasalar bilişim suçlarına karşı koruma görevi de görmektedir. Siber suçlara maruz kalan kişilerin zaman kaybetmeden bilişim suçları avukatı ile irtibata geçmesi yaşadığı mağduriyeti gidermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bilişim Suçları Hakkında Bilgi

Bilişim suçları hakkında bilgi sahibi olmanız bilişim suçlarından göreceğiniz zararı en aza indirmeyi sağlayacaktır. Zira bilişim suçları, gelişen dünya standartlarında neredeyse tüm iş, iletişim ve işleyişlerin internet altyapısı sayesinde gerçekleştiriliyor olması gerekçesiyle insanların en çok muzdarip olduğu suç tiplerindendir. Bilişim suçlarını genel bir sınıflandırmaya tabi tutmak gerekirse e-posta dolandırıcılıkları, kötü amaçlı bilgisayar yazılımları, adres sahteciliği, kimlik hırsızlığı ve kimlik avı gibi siber saldırılar olarak ayırabiliriz.

 • E-posta Dolandırıcılıkları: İnsanların hem kişisel hem de profesyonel işlerini yürütmek için e-postaya güvendiği gerçeğinden yararlanır. Bu suç tipi mali açıdan en zarar verici çevrimiçi suçlardan biridir.
 • Kötü Amaçlı Bilgisayar Yazılımları: Bilgisayar dosyalarınıza, sistemlerinize veya ağlarınıza erişmenizi engelleyen ve iadeleri için ödeme yapmanızı talep eden bir tür kötü amaçlı yazılımdır.
 • Adres Sahteciliği, Kimlik Hırsızlığı ve Kimlik Avı: Size ait kişisel bilgileriniz çalındığında ve bunlar hırsızlık veya dolandırıcılık yapmak için kullanıldığında meydana gelir. Sizi dolandırıcılara hakkınızdaki gizli bilgileri sağlamayı amaçlayan yazılım ya da kişilerdir.
Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
Bir Yorum Yazın

Hemen Ara