Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

30.04.2022
439
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI(HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231.maddesinde “ Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlığı altında düzenlenmiş olup sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün, belli bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla bir sonuç doğurmamasını sağlayan, cezanın ertelenmesi benzeri nitelikte bir kurumdur.[1]

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile hakkında bu yönde karar verilen sanığın hükümlü statüsünde değerlendirilmeksizin cezası infaz edilmeden bir şans daha verilmesi amaçlanmaktadır.

Koşulları Nelerdir ?

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

(sanığın daha önce herhangi bir taksirli suçtan mahkumiyet hükmünün bulunması, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini engellemeyecektir)

Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi

Sanığın hükmün açıklanmasına onay vermesi

HAGB Kararı Verilemeyecek Haller Nelerdir ?

Disiplin suçları

Karşılıksız çek keşide etme suçu

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu,

Disiplin veya tazyik hapsi gerektiren fiiller

Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlar (CMK md.231/14).

Sonuçları Nelerdir ?

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Eğer suç tarihinde 18 yaşından küçük ise denetim süresi Çocuk Koruma Kanunu’nun 23.maddesi gereğince 3 yıldır.

Sanığın karar tarihinden itibaren denetim süresi içerisinde kasıtlı olarak herhangi bir suç işlememesi ve denetimli serbestliğin yüklediği yükümlülüklere uyması gerekmektedir. Ancak sanık denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işler veya yükümlülüklerine aykırı davranırsa açıklanması geri bırakılan hüküm daha önceden karar verildiği gibi açıklanır. Hüküm açıklandığında seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez.

Nitekim Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 2014/6568 Esas, 2015/1330 Karar, 27.1.2015 Tarih sayılı kararında “Denetim süresi içerisinde, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanık hakkında koşullarının varlığı halinde ve yasal zorunluluk olan hallerde cezanın seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya ertelenmesine karar verilerek yeni bir mahkumiyet hükmü kurulabilecek ise de, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işleme halinde bu uygulamaların yapılmasına yasal imkan bulunmamaktadır.” Şeklinde açıklanmıştır.[2]

Sanık, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemez ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranırsa, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir. (CMK m. 231/10).

HAGB Kararına İtiraz Edilebilir Mi ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kararı veren mahkemeye itiraz edilebilir. Mahkeme itiraz dilekçesini inceleyerek kendi kararını düzeltebileceği gibi, kararının doğru olduğu görüşünde ise itirazı incelemek üzere görevli mahkemeye gönderebilir.Ancak istinaf ve temyiz başvuru yolu öngörülmemiştir.

HAGB Kararı Adli Sicil Kaydına İşlenir Mi ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde bu karar, bunlara özgü bir sisteme kaydedilir ve bu kayıtlar, yalnızca bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından talep edilmesi halinde, CMK’nın 231. Maddesinde öngörülen amaç kapsamında kullanılabilir. Bu nedenle adli sicil kaydında gözükmez. Memuriyet gibi belirli suçlardan hüküm giymemiş olma şartı gerektiren durumlara da olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. Ertem Kadir Aydoğan dedi ki:

  1,5 yıl ceza aldım bu temize gönderdim bu aşamadan sonra ne yapmam lazım

  1. alpserhukuk dedi ki:

   3 yıl altında bir ceza olduğundan cezanızın onaylanması durumunda açık cezaevi koşulları oluşmaktadır. Mecburen şu aşamada bekleyeceksiniz. Başka bir yargı yolu yoktur.

 2. yahya dedi ki:

  HAGB kararına itiraz edebilir miyim

  1. alpserhukuk dedi ki:

   duruşmada kabul edilmesi sebebiyle itiraz hakkınız yoktur. Kararda yazan itiraz süresi prosedürdür.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara