Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

AİLE KONUTU ŞERHİ

AİLE KONUTU ŞERHİ

AİLE KONUTU NEDİR ?


Aile konutunun tanımına TMK’da yer verilmemekle birlikte TMK’nın gerekçesinde aile
konutu “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön
verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekan”
olarak
tanımlanmıştır.
Yargıtay’ın ortaya koymuş olduğu tanıma göre ise; aile konutu, eşlerin birlikte
yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla ayrılan ve aynı konutta iki tarafın da yaşama
hakkını güvenceye alan hukuksal kurumdur.
Aile konutunun maliki olmayan eş, haklarını korumak ve diğer eşin aile konuttaki
tasarruflarını sınırlandırmak amacıyla aile konutuna şerh konulmasını isteyebilir.
Türk Medeni Kanunumuzun “Aile Konutu” başlıklı 194. maddesi:
“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira
sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki
hakları sınırlayamaz.
Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,
hâkimin müdahalesini isteyebilir.
Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla
ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.
Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan
eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan
eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”

Söz konusu düzenlemeye göre aile konutu şerhi ile, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası
bulunmadıkça, aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemez. Aile konutunun tapu
maliki bile olsa, bu konutu satamaz veya üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Diğer eşin açık rızası bulunmaksızın, aile konutu üzerindeki hakların sınırlandırılması
halinde, yapılan hukuki işlem geçersiz olacaktır. Bu durumda açık rızası bulunmayan
eşin, söz konusu işlemin iptali için başvuruda bulunması mümkündür. Rızası olmayan
eşin TMK’nın 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası sonucunda,
yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı
iptal edilecektir.


Aile konutu şerhi kurucu değil, açıklayıcı niteliklidir. Bunun sonucu olarak kanunda aile
konutuna ilişkin koruyucu hükümlerin etkisi tapuya şerh verilmesiyle değil, konutun aile
konutu niteliğine sahip olmasıyla doğar. Dolayısıyla şerh olmasa bile konut aile konutu
niteliğindedir, ancak şerh konulması durumunda 3. kişilerin iyiniyeti korunmaz.
Aile konutu şerhi, konutun bulunduğu yer tapu müdürlüğünden talep edilebileceği gibi
mahkeme yolu ile dava açarak da konulabilir.
Aile konutu şerhinin işlenmesine ilişkin davanın açılabilmesi için tarafların evlilik
birliğinin devam etmesi ve talebin eşlerden biri tarafından yapılması gerekir. Ayrıca aile
konutu şerhi işlenmesi talep edilen taşınmaz tapuda kayıtlı ve bu taşınmaza eşlerden
biri veya her ikisi malik olmalıdır. Son olarak, ilgili konut, eşler bakımından aile konutu
niteliği taşıyor olmalıdır.
Aile konutu şerhi konulması isteminde görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Yetkili
mahkeme ise eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.
Aile konutu şerhi için, eşlerden birisinin adına kayıtlı ev için diğer eş tapuya başvurarak
da aile konutu şerhi koydurabilmektedir. Bunun için başvuruda bulunan eş Tapu Sicil
Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile; konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan
alınmış bir belge, nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya
evlilik cüzdanı ile başvuru yapabilmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara