Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Hakaret İçeren Tezahürat Suçu (6222 Sayılı Kanun)

29.02.2024
391
Hakaret İçeren Tezahürat Suçu (6222 Sayılı Kanun)

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun amacı, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli ya da geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.

Bu suçun düzenleniş amacı TCK m.125’de düzenlenen hakaret suçunun şikayete bağlı bir suç olmasıdır. Spor müsabakalarından önce, yapıldığı sırada, müsabakanın yapıldığı yer veya civarında hakaret suçunun işlenmesi halinde TCK m.125’de düzenlenen hakaret suçunun şikayete bağlı bir suç olması ve bu alanlarda şikayet şartının gerçekleşmesindeki güçlük nedeniyle kişiler cezalandırılamamaktadır. Bu nedenle 6222 sayılı kanunun 14. maddesinde “Hakaret İçeren Tezahürat” suçu düzenlenmiştir.

Hakaret İçeren Tezahürat Suçunun Unsurları Nelerdir?

Suçun maddi unsuru maddenin birinci fıkrasında düzenlenen,  “Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları..”  şeklinde ifade edilmiştir.

  • a)Suç spor alanlarında veya çevresinde gerçekleşecek,
  • b)Taraftarların grup halinde veya belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alması şart değil,
  • c)Gören veya duyan kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda olacak,
  • d)Aleni olarak söz ve davranışlarda bulunulacak,

Bu maddenin TCK m.125’ten ayrıldığı noktalar, belirli bir kişiyi muhatap almaması, spor alanları ve çevresinde gerçekleşmesi ve şikâyet şartının bulunmamasıdır. Bu suçun spor alanları ve çevresi dışında veya belli bir kişiyi muhatap alarak işlenmesi durumunda suç TCK m.125’e göre değerlendirilmelidir.

Hakaret İçeren Tezahürat Suçunun Cezası

Spor alanlarında taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında elli günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.

Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılır.

Kimler Suçun Faili Olabilir?

Suçun faili maddede tanımlandığı üzere “taraftarların veya münferiden” şeklinde ifade ettiği takımın taraftarı veya taraftar gruplarıdır. Taraftar veya taraftar grubu dışındaki kişilerin bu suç kapsamına girmemesi gerekmektedir. Fakat oldukça tartışmalı olan bu konuda bizim görüşümüz, söz konusu maddenin koruduğu hukuki yarar kişilerin haysiyet ve onuru ile birlikte toplum ahlakı olduğu için taraftar veya taraftar grubu dışındaki kişilerinde bu suçun faili olabilmeleridir.

Suçun Nitelikli Hali Nasıl Oluşur?

Maddenin üçüncü fıkrası suçun nitelikli hallerini tanımlamıştır. Buna göre suçun yazılı pankart asılması veya taşınması veya duvarlara yazı yazılması suretiyle işlenmesi halinde hükmedilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Maddenin üçüncü fıkrasında suçun bu şekildeki nitelikli hallerine yer verilmesinin nedeni, bu yöntemlerin insanlar üzerinde daha etkili olması ve kolayca herkesin hakareti görme imkanına sahip olmasıdır.

Hakaret İçeren Tezahürat Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır?

6222 sayılı kanunda işlenen Hakaret içeren tezahürat suçu şikâyete bağlı bir suç değildir. Hakaret suçu ile benzer nitelikte olan bu suçun, 6222 sayılı kanun ile oluşturulmasının sebebi TCK’de düzenlenen hakaret suçundan ayrılması istenmesidir.

Seyirden Men Cezası

6222 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlenen hakaret içeren tezahürat suçu sonucunda verilen onbeş günlük adli para cezasının yanı sıra aynı kanunda düzenlenen 18. maddeye göre “seyirden men” cezası öngörülmüştür. Seyirden men cezası bu kanun kapsamında bir suça vücut veren kişi hakkında uygulanacak tedbirdir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara