Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

31.08.2022
249
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki suçu

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun altıncı bölümünde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında madde 104’ te düzenlenmiş olup; kanun hükmü aynen şu şekildedir:

TCK MADDE 104

Reşit olmayanla cinsel ilişki

Madde 104-

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda kanunda da belirtildiği üzere cebir, tehdit ve hile olmaksızın on beş yaşını bitirmiş olan çocuklarla cinsel ilişkide bulunan kişi cezalandırılmaktadır.

Türk Ceza Kanunu, bu suç tipinde cinsel dokunulmazlığı korumaktadır. Bu hususta 15 yaşını bitirmiş olan çocuklarla, 18 yaşından küçük olan çocukların cinsel gelişimlerinin sağlıklı olması ve korunması amaçlanmıştır.         

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN MAĞDURU KİMDİR?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdur, on beş yaşını doldurmuş; ancak 18 yaşını doldurmamış kimselerdir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşabilmesi için mağdurun 15 yaşını tamamlamakla birlikte, eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını anlıyor olması gerekmektedir. Ayrıca cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen herhangi bir nedenin bulunmaması gerekmektedir.

MAĞDURUN EVLİ OLMASI DURUMUNDA REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU YİNE OLUŞUR MU?

Türk Medeni Kanunu 16-18 yaş arası kişilerin evlenmelerini belirli şartlarda mümkün kılmıştır. Türk Medeni kanununun ilgili maddesi uyarınca evlenme hali, kişiyi reşit kılmaktadır. Bu sebeple suç tipinde de reşit olmak önem arz ettiği için 18 yaşından küçük olup; resmi nikâhlı olunması durumunda bu suç oluşmamaktadır. Ancak sadece dini nikâhın bulunması, suçun oluşmasına engel değildir. Kanun bu hususta resmi nikahlı olma şartını aramaktadır.

SUÇUN MADDİ UNSURU NEDİR?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun söz konusu olabilmesi için failin; cebir, hile veya tehdit yoluna başvurulmamış olması gerekmektedir. Yine mağdurun 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil, çocukların cinsel istismarı suçu oluşmaktadır. Tekrar hatırlamak gerekirse:

Çocukların cinsel istismarı suçunda mağduru şu şekilde belirtebiliriz:

a) 15 yaşını tamamlamamış çocuklar.

b) 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklar.

c) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışa maruz kalan çocuklar.

SUÇUN NİTELİKLİ (AĞIRLAŞTIRILMIŞ) HALLERİ NELERDİR?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri TCK 104/2 ve devamında düzenlenmiştir. Bu hususta suçun:

TCK 104/2 Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK 104/3 Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU ŞİKÂYETE TABİ BİR SUÇ MUDUR?

Suçun basit hali şikâyete tabi değildir. Ancak suçun nitelikli hallerinde şikâyet şartı aranmamaktadır. Suçun ağırlaştırılmış hallerinde soruşturma ve kovuşturma ilgili makamlarca resen yapılmaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara