Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Parada Sahtecilik Suçu Ve Cezası

26.09.2022
231
Parada Sahtecilik Suçu Ve Cezası

Parada Sahtecilik suçu

TCK MADDE 197 – (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Parada sahtecilik suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suçun oluşabilmesi için belli başlı hareketler bulunmaktadır. Bu hareketlerden birinin gerçekleşmesi parada sahtecilik suçunun oluşması için yeterlidir.

  • Parayı sahte olarak üretmek,
  • Sahte parayı ülkeye sokmak,
  • Sahte parayı nakletmek,
  • Sahte parayı muhafaza etmek veya tedavüle koymak,
  • Sahte olduğunu bilmesine rağmen parayı kabul etmek,
  • Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koymak

Parada Sahtecilik Suçu Temel Hali Cezası

Parada sahtecilik suçu, sahtecilik suçları arasında en ağır yaptırımı olan suç olarak düzenlenmiştir. Bu suça konu olan sahte paranın değeri cezanın belirlenmesinde göz önüne alınmamaktadır.

Buna göre, parada sahtecilik suçunun cezalandırılmasına ilişkin olarak incelenen maddenin birinci fıkrasına göre, kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır. TCK madde 197/ 1’e dayalı olarak hapis cezasının yanı sıra mutlaka on bin güne kadar adlî para cezasına da hükmedilmesi zorunludur. Kanun koyucu TCK madde 197/ 1’de seçimlik değil, hapis cezası ile birlikte adlî para cezasına yer vermiştir.

TCK madde 197/2’de bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüştür. Ancak madde metninde adli para cezasının kaç gün tutarında olacağı belirtilmemiştir. Bu sebeple TCK madde 52/1’deki hükmün dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre; “Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.”

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara