Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

30.04.2022
377
Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

Adli sicil kaydı, kişi hakkındaki ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin muhafaza edildiği bir sistemdir. Adli sicil kaydınızı bu linkten sorgulayabilirsiniz.

Belirli koşulların oluşması halinde adli sicil kaydınızdaki bilgiler silinebilmektedir. Bunun için sicil kaydı sildirme dilekçesi ile ilgili kuruma başvurabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, halk arasında sabıka kaydı olarak da ifade edilmektedir. Kesinleşmeyen mahkeme kararlarına ilişkin bilgiler veya sonuçlanmamış davalara ilişkin bilgiler sicil kaydına kaydedilmemektedir. Dolayısıyla kişi hakkındaki kesinleşmeyen mahkeme kararlarında yer alan bilgiler, adli sicil kaydında gözükmemektedir. Ayrıca kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da adli sicil kaydında gözükmemektedir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Koşulları

İlgilinin ölümü halinde sicil kaydı tamamen silinmektedir. Ancak aşağıdaki hallerde kişinin sicil kaydı silindikten sonra arşiv kaydına alınır:

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

Ceza zamanaşımının dolması,

Genel af,

Arşiv kaydındaki bilgilerin silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulabilir.

Sicil kaydı sildirme dilekçesinin kabul edilerek, arşiv kaydındaki bilgilerin silinmesi için belirli koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Buna göre; Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesi,

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesi,

gerekmektedir. Diğer mahkumiyetler bakımından ise arşiv kaydına alınma koşullarının oluşmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra adli sicil kaydı sildirme dilekçesi verilebilmektedir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

T.C. ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

İstemde Bulunan : (isim-soyad-kimlik-adres bilgileri)

Konu : Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Talep : Adli sicil kaydımda gözüken kayıtların, yasada öngörülen süreler geçtiğinden dolayı silinmesi talebimden ibarettir.

Açıklamalar :

Ekte sunduğum adli sicil kaydında da gözüktüğü üzere, tarafıma verilen tüm cezalar infaz edilmiştir ve adli sicil kaydının silinmesi için kanunda öngörülen yasal süreler de geçmiştir.

Resmi ve özel işlerimde sunmak durumunda kaldığım adli sicil kaydımda yer alan bu bilgiler, hem iş hayatımı hem de sosyal hayatımı olumsuz yönde etkilemektedir. İş ve sosyal hayatımın daha fazla olumsuz yönde etkilenmemesi için adli sicil kaydımın silinmesini talep ediyorum.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, adli sicil kaydımda yer alan tüm kayıtların silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…..

EK-1: Cumhuriyet Başsavcılığı Sabıka Kaydı

EK-2: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İstemde Bulunan

(İsim-Soyad-İmza)

Yazımız adli sicil kaydı sildirme ile ilgili genel hatlarıyla bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki sorunlarınıza ilişkin olarak profesyonel bir hukuki danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Mert dedi ki:

    Merhaba, yargılama sonucu hagb aldım. Adli sicil kaydıma işlemiş midir? Sildirmek icin ne yapmalyım

    1. alpserhukuk dedi ki:

      HAGB dahil tüm cezai müeyyideler adli sicile işlenir. 5 yıl denetim süresi bittikten sonra sicilden terkin için mahkemeye dilekçe verilmelidir. Kasıtlı bir suça karışılmadığı mahkemece tespit edilirse ceza adli sicilden terkin edilir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara