Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

06.10.2022
570
Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli sicil kaydı, kişi hakkındaki ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin muhafaza edildiği bir sistemdir. Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak ifade edilmektedir. Kesinleşmeyen mahkeme kararlarına ilişkin bilgiler veya sonuçlanmamış davalara ilişkin bilgiler sicil kaydına kaydedilmemektedir. Dolayısıyla kişi hakkındaki kesinleşmeyen mahkeme kararlarında yer alan bilgiler, adli sicil kaydında gözükmemektedir. Ayrıca kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da adli sicil kaydında gözükmemektedir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Koşulları

İlgilinin ölümü halinde sicil kaydı tamamen silinmektedir. Ancak aşağıdaki hallerde kişinin sicil kaydı silindikten sonra arşiv kaydına alınır:

-Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
-Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
-Ceza zamanaşımının dolması,
-Genel af,
Arşiv kaydındaki bilgilerin silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulabilir.

Sicil kaydı sildirme dilekçesinin kabul edilerek, arşiv kaydındaki bilgilerin silinmesi için belirli koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Buna göre; Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesi,
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesi,
gerekmektedir. Diğer mahkumiyetler bakımından ise arşiv kaydına alınma koşullarının oluşmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra adli sicil kaydı sildirme dilekçesi verilebilmektedir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği


T.C. ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

İstemde Bulunan : (isim-soyad-kimlik-adres bilgileri)

Konu : Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Talep : Adli sicil kaydımda gözüken kayıtların, yasada öngörülen süreler geçtiğinden dolayı silinmesi talebimden ibarettir.

Açıklamalar :

Ekte sunduğum adli sicil kaydında da gözüktüğü üzere, tarafıma verilen tüm cezalar infaz edilmiştir ve adli sicil kaydının silinmesi için kanunda öngörülen yasal süreler de geçmiştir.

Resmi ve özel işlerimde sunmak durumunda kaldığım adli sicil kaydımda yer alan bu bilgiler, hem iş hayatımı hem de sosyal hayatımı olumsuz yönde etkilemektedir. İş ve sosyal hayatımın daha fazla olumsuz yönde etkilenmemesi için adli sicil kaydımın silinmesini talep ediyorum.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, adli sicil kaydımda yer alan tüm kayıtların silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…..

EK-1: Cumhuriyet Başsavcılığı Sabıka Kaydı

EK-2: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İstemde Bulunan
(İsim-Soyad-İmza)

Ziyaretçi Yorumları - 8 Yorum
 1. Ali konak dedi ki:

  Adli sicil kaydımı sildirmek üzere hazırladığım dilekçeyi göndermem için bir süre var mıdır teşekkürler

  1. alpserhukuk dedi ki:

   denetim süresi dolmuş ise her zaman dilekçe verilebilir. Zamanaşımı yoktur.

 2. Osman Ağca dedi ki:

  İyi günler bu dilekçeyi nereye vermemiz gerekiyor? Teşekkürler

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Ankara’ da adli sicil kurumu var. Adliyeye gidip ilgili kararı, kesinleşme şerhini, yerine getirme fişi ve sair tüm evraklarınızı ek yaparak üst bir dilekçe ile ptt ye vererek kayıt kaldırma talep edebiliyorsunuz. Bazı mahkemeler kendilerine başvuru yapılarak da Ankara’ ya dilekçenizi gönderebiliyor yada sicilden silmeyi kendi yapıyor. Mahkemenize danışmadan işlem yapmamanızı tavsiye ederim.

 3. pınar aslen dedi ki:

  Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Kişiler hakkında HAGB kararı var ise 5 yıl sonunda mahkemeye verecekleri dilekçe ile adli sicillleri silinmektedir. Hüküm var ise durum değişmektedir. Sabıka kaydının adli sicil arşiv kaydının silinmesi için Adli Sicil Yönetmeliğinde belirtilen sürelerin geçmiş olması gerekir. Suç tipine ve cezanın çeşidine göre infazın tamamlanmasından itibaren 5 yıllık, 15 yıllık ve 30 yıllık süreler bulunmaktadır. Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

   1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

   2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

   3) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle silinir.

 4. Tayfun dedi ki:

  Ben Bursa’da yaşıyorum Bodrum AGM’ye yerine getirme fişi talep dilekçesi yollamam lazim acaba elinizde dilekce örnegi var mı yada yardımcı olmanız mümkün mü?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   yerine getirme fişini dosyanın bulunduğu yer adliye infaz savcılığı tarafınıza vermektedir. bir cümle yazıp talep etmeniz yeterlidir. özel bir dilekçe prosedürü yoktur.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara