Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

HAKARET DAVASI NASIL AÇILIR ?

08.09.2022
294
HAKARET DAVASI NASIL AÇILIR ?

Hakaret Davası Nasıl Açılır ?

Hakaret suçları, bir kişinin onurunu, haysiyetini ve prestijini zedeleyebilecek belirli eylem veya gerçekleri atfetmek veya onlara küfretmek suretiyle işlenen suçlardır. Hakaret mahkumiyetinin amacı, insan onurunu, onurunu ve haysiyetini korumaktır. Bu suç iki farklı şekilde olabilir. Biri küfürle işlenebilen hakaret suçu, diğeri ise belirli olguları isnat ederek hakaret suçudur.

Hakaret Suçu Türleri Nedir?

Tüm suçlarda türlerine göre ayrılmaktadır, bu suçlar türlerine ve yapılış şekillerine göre adlandırılmaktadır. Bazı suç nitelikleri aşağıda verilmiştir.

Salt Sövme Sebebiyle Hakaret Suçu

Salt sövme sebebiyle hakaret suçu salt bir şekilde bir kişiye argo kelime (küfür) söyleme sebebiyle gerçekleşmiştir. Bu suçun oluşması için kötü sözün söyle söylenmesine gerek olmayıp; yazı, resim, el hareketi tarzında da farklı şekilde olması mümkündür.

Somut Bir Fiil Veya Olgu İsnadı Yoluyla Hakaret Suçu

Bu tür hakaret fiillerinde yer-zaman-mekân gibi ayrıntılar belirtilerek kişiye belirli bir fiil veya olgu isnat edilirse, olay/eylem onur, şeref ve haysiyete zarar verecek nitelikte ise hakaret gerçekleşir. Kişinin suçu. Üçüncüsü, olayın gerçek olup olmaması suçun oluşmasında hiçbir etkisi olmamakla birlikte ihbar hakkı ve eleştiri hakkı gibi hususlar kapsamında bazı hallerde fail cezalandırılmayacaktır. Yasal nedenlerle. Suç ispatlanır ve sanık hakkında kesin mahkûmiyet kararı verilirse, suçun maddi unsurları oluşmayacaktır.

Hakaret Suçu Nasıl İspat Edilir?

Hakaret suçunun ispatı çeşitli yollarla mümkün olmaktadır.  Örneğin Mektup, Sms, Whatsapp, E-posta gibi çeşitli yazışma yöntemleriyle veya güvenlik kamerası kayıtlarıyla. Bu tür kanıtlar ispat anlamında geçerli olabildiği gibi, tanıklar huzurunda gerçekleşmesi durumunda tanıkla ispatı da mümkündür. Kişinin haberi ve izni olmadan alınan ses kayıtları hukuk aykırı olarak adlandırılmaktadır. Bu tür delillerin kullanabilmesi mağdurun suçu başka bir delille ispat edemeyeceği durumlarda değerlendirilerek kullanılmaktadır. Son olarak hakaret suçu ile ilgili toplanan delillerin kullanıp kullanılmayacağına karar verecek olan makam yüksek mahkemedir.

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Hakaret suçunun cezaları suçun işleniş şekline ve unsurlarına göre değişkenlik göstermektedir. Kalemci Avukatlık ve Hukuk bürosuna başvurarak sizlerde olayınız ile alakalı en ideal bilgileri elde edebilirsiniz. Hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak kanunda yer almaktadır. Olayın işleniş şekline göre bu ceza artış veya azalış gösterebilir.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Hasan dedi ki:

    Arkadaşımın annesi sürekli beni arayıp telefonda hakaret edıyor ispat edemiyorum ne yapmalıyım

    1. alpserhukuk dedi ki:

      Bu tür durumlarda zamanlama yapılamadığından ve yanınızda biri tanık olarak bulunmadığından ikinci bir telefon taşınarak video çekilebilir yada mevcut telefonunuzla ses kaydı yapılıyor. Mahkeme başka bir delille ispat etme imkanı olmadığından videoyu veya ses kaydını kabul etmektedir. Yargıtay kararları bu yöndedir. Bu şekilde kazanılan birçok davamız bulunmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara