Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende
31.08.2022
279
TEHDİT SUÇU

TEHDİT SUÇU VE CEZASI NEDİR?

Tehdit Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Yedinci Bölümde Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında Madde 106’ da düzenlenmiştir. Kanun maddesi şöyledir:

Türk Ceza Kanunu Madde 106

Tehdit

Madde 106-

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ (AĞIRLAŞTIRILMIŞ) HALLERİ NELERDİR? (TCK 106/2)

Tehdit suçunun silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imkânsız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi hallerinde faile verilecek ceza, suçun temel halinden daha yüksektir.

1-Suçun Silahla İşlenmesi

Tehdit suçunun silahla işlenmesi durumunda mağdurun üzerindeki korku ve endişenin daha fazla olacağı öngörülmüş olup; bu durumda faile verilecek ceza, suçun temel biçimine nazaran daha fazladır. Tehdit suçunun nitelikli halinin uygulanabilmesi için failin silahı mağdura göstermesi şarttır. Silahın mağdura gösterilmemesi ve sadece silahtan bahsedilmesi durumunda suçun nitelikli hali söz konusu olmaz. Fail silahı kısmen veya tamamen mağdura gösterebilir. Silahın gerçek bir silah olması şart değildir. Kurusıkı ve hatta gerçek tabancaya benzeyen oyuncak bir tabancanın gösterilmesi durumunda dahi suçun nitelikli hali uygulanır.

2- Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi

Tehdit suçunda failin kendisini tanınmayacak hale koyması, suçun ağırlaştırılmasını gerektiren bir sebeptir. Failin maske takması, yüzünü değiştirecek şekilde makyaj yapması bu hale örnek olarak verilebilir. Suçun bu yönüyle nitelikli halinin uygulanabilmesi için tehdit suçunun gerçekleştiği esnada fail ve mağdurun yüz yüze olması şarttır.

3- Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi

Tehdit suçunun imzasız mektupla işlenmesi durumunda suçun failinin tespit edilmesi ve bulunması güç olduğu için bu durum suçun ağırlaştırılmış hali olarak kabul edilmiştir. Ayrıca suçun imzasız mektupla işlenmesi durumunda mağdur suçun faili bilmediği için kendisini daha savunmasız ve tedirgin hisseder. Kanunda ifade edilen mektup, sadece bilinen zarf mektubu olmayıp; herhangi bir araç ile yazılmış yazılardır.

4- Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi

Suçun özel işaretler kullanılarak işlenmesi hali, kanunda suçun ağırlaştırılmasını gerektiren bir sebep olarak sayılmıştır. Özel işaretlere örnek vermek gerekirse; mağdurun evinin önüne idam ipi bırakılması veya kanlı bir bıçak bırakılması suçun ağırlaştırılmış halini oluşturur.

5- Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

Tehdit suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde; mağdur kendisini daha korumasız hisseder. Bu sebeple eylemin mağdurda oluşturduğu korku ve endişe suçun temel haline nazaran daha yüksektir. Bu sebeple suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumu kanunda verilecek cezayı ağırlaştıran bir neden olarak sayılmıştır.

6- Suçun Var Olan Veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılmak Suretiyle İşlenmesi

Suçun nitelikli halinin uygulanabilmesi için failin bu örgütün üyesi olması şart değildir. Fail, örgüt elemanlarını kullanabileceği yönünde mağdurda bir kanaat veya intiba uyandırmalıdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara