Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

adli para cezası nedir ve nereye ödenir

05.04.2022
346
adli para cezası nedir ve nereye ödenir

Adlî para cezası; beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde 730 günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesidir, şeklinde tanımlanmıştır.

Kısa süreli hapis cezasına (bir yıl ve daha az) hükmedilmesinin söz konusu olduğu durumlarda, bu cezanın TCK’nın 50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlardan birisi olan adlî para cezasına çevrilebilmesi mümkündür. Uzlaşma kapsamında olmaları kaydıyla, uzlaşma hükümleri de uygulanır.

TCK m. 52/4 te , “Hâkim, ekonomik ve şahsî hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir”. denilmiştir.

En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

Birden fazla suç dolayısıyla, birden fazla adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, her bir suçtan dolayı mahkûm olunan adlî para cezası bağımsızlığını koruyacaktır. Bu cezaların hepsinin ayrı ayrı infaz edilmesi gerekir.

Adlî para cezalarının şahsîlik özelliği vardır. Hükümlünün ölümü halinde henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldı­rır. Bu durumda, adlî para cezaları mirasçılardan talep ve tahsil edile­mez.

Adli para cezası TCK kapsamında ertelenemez ve tekerrüre esas teşkil edebilir. Tekerrür hâlinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde hapis cezası yanında seçimlik olarak adlî para cezası da öngörülmüşse, TCK’nın 58/3. maddesine göre artık adlî para cezası
değil, hapis cezası tercih edilecektir.

Hükümlü, Kanunda öngörülen şekilde tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemezse, Cumhuriyet Savcısı’nın kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir. Daha sonra paranın ödenmesi durumunda sanık cezaevinden salıverilmektedir.

Ancak, çocuklar hakkında hükmedilen; adlî para cezası ile hapis cezasından çevrilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezalar hapse çevrilemez. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre adli para cezasına çevrilmektedir.

Adlî para cezası yerine çektirilen hapis süresi üç yılı geçemez. Birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet durumunda ise, bu süre beş yılı geçemez.

Nereye Yatırılır? Kural olarak para cezasını veren mahkemenin ve infaz savcılığının bulunduğu yer adliyesinde adli para cezası yatırılır. Ancak para cezası tebliğ edilmesine rağmen gelmeyen ve haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar bu işlemi dilediği adliyeden taksitlendirmek suretiyle dahi yapabilmektedir. Avukat vekaletname ibraz ederek savcılıktan alınacak ödeme formunu maliye veznesine ibraz ederek gerekli işlemi de yapabilecektir. Maliye veznesi olmayan yerlerde bu işlemi vergi dairesi yapacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara