Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

İhalenin Feshi Davası

01.02.2024
186
İhalenin Feshi Davası

İhalenin feshi, ihalenin usul ve yasaya aykırı yapılması nedeniyle ilgililerin şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurmaları üzerine, ihalenin iptalini sağlayan bir hukuksal başvuru yoludur. İhalenin feshi istemi, medeni usul hukuku anlamında “dava” olmayıp, şikayet niteliğindedir (İİK m. 134/2).

İhalenin Feshi Nedenleri

– İhaleye hazırlık döneminde usulsüzlük yapılması; ihaleye dair yapılan ilanın usulsüz yayınlanması, usule uygun tebliğ edilmemesi (örneğin; tirajı yüksek gazetede ilan edilmeden ihale bilgilerinin ilan edilmemesi), satış ilanının elektronik ortamda yapılmaması,

– İhalenin yapılması esnasında usulsüzlük bulunması; belirtilen güne ve yasal şekline uyulmadan yapılması, tellal bulunmaması,

İhaleye fesat karıştırılmış olması; ihaleye katılımın engellenmesi, malın gerçek değerine satılmaması, ihale amacına ulaşmasını engelleyen her türlü davranış, ihalenin dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunması,

– Alıcının malın esaslı özelliklerinde hataya düşürülmüş olması; ihalenin ilanında satışa konu olan malın özellikleri konusunda yanıltıcı bilgiler içermesi, özellikleri taşımaması halinde dava açılabilecektir. Görüldüğü üzere nedenler bunlardan ibaret olup ihale fesih işlemleri önem teşkil etmektedir.

İhalenin Feshi Davasını Kimler Açabilir?

İhalenin feshi davasını kimlerin açabileceği, İİK m.134/2 hükmünde açıklamıştır. İlgili hükme göre ihalenin feshi davasını açma imkanına sahip olan kişiler, aşağıda listeleme yöntemiyle sıralanmıştır. Satışı talep eden alacaklı, İhale konusu malın sahibi olan borçlu,Tapu sicilinde adı geçen ilgililer,İhaleye teklif vermek suretiyle katılanlar.

İhalenin Feshi Davası Kime Karşı Açılır?

İhalenin feshi davası şikayet yoluyla açılan bir davadır. Bu yüzden bu davalar, normal bir davacı-davalı ilişkisi içinde açılmayacaktır. Davalı taraf yoktur. İhalenin ilgili tarafları davaya çağrılır. Davaya çağrılan ilgililer savunmalarını yapar ve söz konusu dava görülür.

İhalenin Feshi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İhalenin feshi davasında görevli merci, ihaleyi yapan icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesidir. Şayet artırmaya konu mallar, esas icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün yetki çevresindeyse, artırmayı ve ihaleyi esas icra müdürlüğü yapar. Bu itibarla, ihalenin feshi talebi de esas icra takibini yapan icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesine yöneltilir.

İhalenin feshi şikayeti, icra mahkemesinin görev alanına girer. Söz konusu şikayet, genel mahkemelerin görev alanına girmez. İhalenin feshi istemi için icra mahkemesi yerine yetkisiz icra mahkemesine yahut genel mahkemeye müracaat edildiği takdirde, dosya üzerinde tetkik yapılır ve müracaat tarihini takiben on gün süre ile genel mahkeme tarafından görevsizlik, yetkisiz icra mahkemesi tarafından da yetkisizlik kararı verilir. İİK m.134/4 hükmü uyarınca, yetkisizlik ve görevsizlik kararları kesindir ve bu kararlara karşı istinaf kanun yoluna gidilemez.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara