Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

İSTİNAF NEDİR? İSTİNAF MAHKEMESİ NEDİR?

İSTİNAF NEDİR? İSTİNAF MAHKEMESİ NEDİR?

İstinaf ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuki, esas ve usul yönünden bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemeleri tarafından incelenmesini, kontrol edilmesini ifade eder. İlk derece hukuk ve ceza mahkemelerince verilmiş olan kararların istinaf mahkemesi Bölge Adliye Mahkemeleri iken idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların istinaf mahkemesi ise Bölge İdare Mahkemeleridir.

İstinaf Mahkemesi Nedir, Ne İş Yapar?

İstinaf mahkemesi; hukuk ve ceza mahkemelerinin kural olarak nihai kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını incelemekle görevli üst derece mahkemesidir. İstinaf mahkemeleri, istinaf başvurusu ile önüne gelen hukuki uyuşmazlığı hem maddi olay yönünden incelerken hem de kararın hukuka uygunluğunu inceleyerek karar verir.

İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Haller

Kural olarak ilk derece mahkemelerinin nihai kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Nihai kararlar dışında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi ile bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilen kararlara karşı da istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Hukuk yargılamasında istinaf kanun yoluna başvuruda malvarlığına ilişkin davalarda belirli sınırı geçen kararlar hakkında istinafa başvuru hakkı mevcut olup bu şekilde yargı sürecinin uzamasının önlenmesi hedeflenmiştir.

İstinaf Yolu Açık Ne Demektir?

İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu bütün kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulamaz. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlardan kesinleşmemiş olanlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Miktar veya değeri sekiz bin (2022 yılı için) Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin verilen kararlar verildiği anda kesindir. Bu kararlara karşı istinaf kanun yolu kapalıdır. Buna karşılık, bu miktarı aşan malvarlığı davalarına ilişkin verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Manevi tazminat davalarında verilen kararlarda ise, miktar veya değere bakılmaksızın istinafa başvurulabilir.

Ceza Yargılamasında da ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kesin kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Ancak CMKm.272/3 hükmüne göre, hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç, kanunda belirlenen parasal sınırı aşmayan mahkumiyet hükümlerine, beş yüz günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren beraat hükümlerine ve kanunlarda kesin olduğu belirtilen hükümlere karşı istinaf yolu kapalıdır, yani istinafa başvurulamaz.

İstinaf Mahkemesinin Esastan Reddi Ne Demektir?

İstinaf mahkemesi, istinaf başvurusu neticesinde öncelikle usule ilişkin bir inceleme yapar. Usule ilişkin inceleme sonucunda bir eksiklik görmezse kararı esas bakımından incelemeye geçer. Esastan inceleme neticesinde verilecek kararlardan biri de istinaf başvurusunun esastan reddidir. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararda herhangi bir usule ya da esasa ilişkin hukuka aykırılık görmezse istinaf başvurusunun esastan reddine karar verir. Yani, istinaf mahkemesinin ilk derece mahkemesince verilen kararı yerinde gördüğü anlamına gelmektedir.

Ziyaretçi Yorumları - 10 Yorum
 1. mehmet ali dedi ki:

  istinaf ve temyizin farkı nedir?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   istinaf detaylı ve her yönüyle inceleme yapılarak karar veriliyor. Gerekir ise kendisi de hükmü kaldırıp yeni hüküm tesis edebiliyor. Yargıtay ın bozma kararlarından farkı bu dur.

 2. Tuna dedi ki:

  Bana mahkemeden evrak geldi ve istinaf kanun yoluna başvurabileceğim yazıyor. Bu ne anlama geliyor?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Karar aleyhinize ise ve süresi kaçırılmadı ise üst mahkemeye başvuru hakkınız var demek tir.

 3. tuğçe dedi ki:

  istinaf mahkemesine başvuru süresi var mıdır?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Ceza davalarında İstinaf başvurusu, hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu kural sanığın bulunduğu duruşmada hükmün açıklanması halinde geçerlidir.

   Hukuk davalarında ise İlk derece mahkemelerinden verilmiş bulunan kararlara karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmak gereklidir (HMK m. 345)

 4. gülce dedi ki:

  istinaf mahkemesinde inceleme nasıl oluyor teşekkürler

  1. alpserhukuk dedi ki:

   detaylı ve her yönüyle inceleme yapılarak karar veriliyor. Gerekir ise kendisi de hükmü kaldırıp yeni hüküm tesis edebiliyor. Yargıtay ın bozma kararlarından farkı bu dur.

 5. kemal dedi ki:

  adli para cezalarına karşı istinafa başvurulabilir mi?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   3000 TL ve altındaki adli para cezasına mahkumiyet kararları için istinaf yoluna başvurulamaz (CMK m.272/3). Üst sınırı 500 gün adli para cezasını gerektiren beraat hükümleri aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulmaz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara