Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

SOYBAĞININ (NESEBİN) REDDİ DAVASI

SOYBAĞININ (NESEBİN) REDDİ DAVASI

Türk Medeni Kanunu’nun 285. maddesi uyarınca babalık karinesi kesin bir karine olmamakla birlikte adi bir karinedir. Adi karine olması nedeniyle, babalık karinesinin çürütülmesi ve aksinin ispatı “soybağının reddi davası” ile mümkündür. Soybağını reddi hakkı, hukuki niteliği itibariyle ancak dava yoluyla kullanılabilen “bozucu yenilik doğuran” bir haktır. TMK. 286. maddesi hükümlerine göre babalık karinesinin çürütülmesini sağlayan dava “soybağının reddi davasıdır”.

Genel olarak soybağı çocuk ile ana arasında doğum ve evlat edinme yoluyla kurulur. Çocuk ile baba arasında dört yolla kurulabilir. Bunlar;

 • Ana ile evlilik
 • Babanın çocuğu tanıması,
 • Hakim hükmü (babalık hükmü)
 • Akdi yolla (evlat edinme) ile kurulur.

Medeni Kanun kapsamında evlilik içinde doğan çocuk ile babası arasındaki soybağının, evlilik dışında doğan çocuk ile babası arasında kurulan soybağından hiçbir farkı bulunmamaktadır. Tüm haklardan öz evlat gibi yararlanır.

Soybağının (nesebin) Reddi Davası

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası erkek eştir. Çocuğun erkek eşe ait olduğuna dair kabule “babalık karinesi” denilmektedir. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun erkek eşe bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Erkek eşin gaipliğine karar verilmesi hâlinde üçyüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.

Erkek eş, çocuğun kendisinden olmadığını iddia ediyorsa soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebilir. Soybağının reddi davası, ana ve çocuğa karşı açılır.

Çocuk da soybağının reddi (nesebin reddi) davası açma hakkına sahiptir. Bu dava, ana ve kocaya karşı açılır.

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının reddi davasının kanun nezdinde amacı kocanın menfaatlerinin ve çocuğun haklarının korunmasıdır. Bu yüzden koca tarafından anne ve çocuğa, çocuk tarafından koca ve anneye açılabilir. Ergin olmayan çocuklar için ayırt etme gücüne bakılmaksızın kayyım tarafından da açılabilir.

Medeni Kanun’un 291. maddesinde dava açma hakkı bulunan diğer ilgililere değinilmiştir. Kocanın altsoyu, anası, babası; yani mirasçıları ve çocuk sebebiyle miras hakkını kaybeden yakınları dava açabilir. Ancak bunun için kocanın dava açma süresinden önce ölmesi veya gaiplik kararı alınması gereklidir. Kocanın ayırt etme kabiliyetini sürekli olarak yitirmesi halinde de açılabilir.

İlave olarak kanunda “baba olduğunu iddia eden kişi” şeklinde dava hakkına yer verilmiştir. Buna göre Kocanın ölümü, gaipliği veya ayırt etme yetisini kaybetmesi hallerinde dava açabilmektedir. Ancak bahsi geçen durumların öğrenilmesini takip eden bir yıl içerisinde soybağının reddi davası açılması gereklidir.

Soybağının Reddi Davası Şartları Nelerdir?

Soybağının reddi davasının açılabilmesi kanunda yer alan belli başlı şartların sağlanmasına bağlıdır. Bu şartların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Çocuğun evlilik birliği içerisinde ana rahmine düşmüş sayılması belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. Evliliğin başlangıcından en az 180 gün sonra ve sonlanmasının ardından 300 gün içinde doğan çocuklar için gereçlidir. Koca, bu süreler içerisinde doğan çocuklar için baba olmadığını ispat etmek zorundadır.
 • Çocuk evlilik öncesinde veya eşlerin ayrı yaşadıkları dönemde ana rahmine düşmüşse ilave bir kanıt istenmez. Fakat bu süreçlerde anne ile kocanın cinsel birlikteliğine dair kanıt varsa babalık karinesi geçerli olacaktır.
 • Koca, davayı annenin gebe kaldığı dönemde başka bir erkekle cinsel ilişkisi olduğunu öğrenmesini takiben bir yıl sürede içerisinde açmalıdır. Çocuk ise ergin olduğu tarihten itibaren bir yıl süre içerisinde dava açma hakkına sahiptir.
 • Gebe olan anne, evliliğin sona ermesinin ardından 300 gün içinde yeniden evlenmesi halinde babalık karinesi ikinci evlilikteki kocada olacaktır. İlk evlilikteki kocanın baba sayılabilmesi için bu karinenin çürütülmesi gerekir.
Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. Hale dedi ki:

  Soybağının reddi davasında yaş şartı var mıdır?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Soybağının reddi davasını açabilmek için yasa bir takım hak düşürücü süreler belirlemiştir. Buna göre koca, çocuğun doğumunu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı zamanda başka bir erkekle ilişki yaşadığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde davayı açmalıdır.

 2. sevgi dedi ki:

  Soybağının reddi davasında ispat kime attir? tşkler

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Davacı davasını ispatla yükümlüdür.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara