Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

HAYVANIN SERBEST BIRAKILMASI

05.12.2022
345
HAYVANIN SERBEST BIRAKILMASI

HAYVANIN SERBEST BIRAKILMASI

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması 

Madde177- (1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması için bir zarar doğması aranmaz, zarar tehlikesinin oluşmuş olması cezalandırılabilme açısından yeterlidir. Kanun koyucu bu suç tipinde zararın ortaya çıkma tehlikesine neden olmayı cezalandırmaktadır. Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu sırf hareket suçudur. Suçun tamamlanması için neticenin gerçekleşmesi gerekmeyen suçlara sırf hareket suçu denmektedir.

Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması ile ya da bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi ile tamamlanır ayrıca bir zarar aranmaz.

YARGITAY KARARLARI

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ Esas: 2015/8683 Karar: 2015/23783 Tarih: 02.11.2015

 • TCK 177. Madde
 • Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak:

1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesinde tanımlanan tehlike suçunun oluşabilmesi için hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakılması veya kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi yeterli olup bir zarar meydana gelmesi durumunda, sanığın zarar suçundan sorumlu olacağı, bu itibarla somut olayda sanığa ait iş yerinin önünde bulunan köpeğin katılana saldırarak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralanmasına neden olup zararın gerçekleştiği ve eylemin taksirle yaralama suçunu oluşturduğu, zarar suçu olan taksirle yaralama suçundan sanığın cezalandırılmasına karar verildiği hallerde, ayrıca tehlike suçu olan hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçundan cezalandırılma imkanı bulunmamakta ise de, herhangi bir nedenle zarar suçundan cezalandırılabilme imkanının ortadan kalktığı durumlarda, koşulları bulunmakta ise tehlike suçundan sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ve katılanın şikayetinin devam ettiği gözetilerek sanığın taksirle yaralama suçundan cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde 177/1. maddesi ile ceza tayini,

2- 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle 5237 sayılı TCK.nun 50/6. madde ve fıkrasında yer alan “yaptırım” ibaresinin “tedbir” olarak değiştirilip, 5275 sayılı CGTİK.nun 106. maddesinin 4 9. fıkralar 4 ve 9. fıkralarının yeniden düzenlenip, 10. fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında, adli para cezasından uygulama olanağı bulunmayan 50/6. maddesi uyarınca ihtar yapılması,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 02.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ Esas: 2013/19728 Karar: 2014/16912 Tarih: 09.07.2014

 • TCK 177. Madde
 • Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu

Sanığın, başı boş bıraktığı köpeğinin, bakkala gitmekte olan 2002 doğumlu komşusunun oğlunu ısırması suretiyle mağdurun yaralanmasına sebebiyet verdiği olayda; şikayet yokluğu nedeniyle soruşturma evresinde sanık hakkında taksirle yaralama suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ve üzerine atılı hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçunu işlediğinden bahisle dava açıldığı, kovuşturma evresinde ise sanığa atılı eylemin taksirle yaralama suçu kapsamında kaldığından bahisle TCK’nın 89/1. maddesinden ek savunma hakkı verilerek şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmiş ise de; sanığın başıboş bıraktığı köpeğinin mağduru yaralaması şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 177/1. 89/1. maddelerinde belirtilen suçları oluşturduğu ancak, taksirle yaralama suçu yönünden mağdurların aşamalarda şikayetçi olmadıkları gibi bu suç yönünden de açılmış bir davanın bulunmadığı, iddianame kapsamının TCK’nın 177/1. maddesinde düzenlenen suça ilişkin olduğu, sanığın atılı bu suçtan da mahkumiyeti yerine, suç vasfında yanılgıya düşülerek taksirle yaralama suçundan şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmesi,

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 09.07.2014 tarihinde oybirliğiyle, karar verildi.

İletişim İçin Tıklayınız

HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. hasan dedi ki:

  pitbull cinsi köpeğimi bahçede besliyorum. Köpeğim bahçeden kaçıp birini ısırdı şikayetçi oldular ne yapabilirim?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Hayvan sahibinin sorumluluğu olduğundan tazminat ödenip şikayetten vazgeçme yapılması ve köpeği ağızlıksız dolaştırmamanızı tavsiye ederiz.

 2. Arda dedi ki:

  Köpeğimi gezdirirken tasması boynundaydı. Bir adam yoldayken köpeğime vurmaya çalıştı köpeğim de haliyle elimden kurtulup adamı ısırdı. Bu durumda benim sorumluluğum ne olur?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   TCK Madde 177 e göre Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. demekle suçun oluşumu tanımlanmıştır; ancak olayda hayvana yönelik bir icrai hareket olduğundan hayvan sahibine ceza verilmemesi durumu olabilir. Suçun oluşup oluşmadığı mahkemenin takdirine bağlı bir durumdur.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara