Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

SENETTE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR NELERDİR?

16.09.2022
356
SENETTE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR NELERDİR?

SENETTE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR NELERDİR?

SENETTE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR NELERDİR?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 776. maddesinde, bonoda bulunması gereken zorunlu unsurlar açıkça belirtilmiştir. Buna göre bono (emre yazılı senet);

 • Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
 • Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini,
 • Vadeyi,
 • Ödeme yerini,
 • Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,
 • Düzenlenme tarihini ve yerini,
 • Düzenleyenin imzasını içermelidir.

-“Emre Yazılı Senet” veya “Bono” İbarelerinin Bulunması

Senedin metninde emre yazılı senet veya bono olduğunun açık bir şekilde yazıyor olması gerekmektedir. Bu ibarenin senedin herhangi bir kısmında değil, mutlaka senedin metninde yer alması gerekir.

-Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadinde Bulunma

Senette bedelin rakamsal karşılığının açıkça yer alması gerekmektedir. Bu bedel açık ve anlaşılır olmalı herhangi bir koşula bağlı olmamalı, bir şartın gerçekleşmediği durumda senedin geçersiz olacağına dair bir ifadeye yer verilmemelidir. Senedin bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilmişse ve bunlar arasında farklılık bulunuyorsa öyle bir durumda geçerli kabul edilecek olan bedel yazı ile yazılmış olandır. Bedelin Türk Lirası dışında başkaca bir para birimi olarak belirlenmesi de mümkündür.

-Lehtar

Lehtar, senette yazılı bedelin ödeneceği kişidir. Yani bir diğer deyişle lehtar, senedin alacaklısıdır. Senet lehtarının adı soyadı veya ticaret ünvanının senet metnine yazılması zorunludur.

-Düzenleme Tarihi

Ayrıca senedin hangi tarihte düzenlenmiş olduğu senede gün-ay-yıl şeklinde belirtilmek zorundadır. Senedin düzenleme yani tanzim edilme tarihi açıkça belirtildiği gibi mümkün bir tarihin de yazılmış olması önemlidir. Örneğin 32.01.2020 gibi bir düzenleme tarihi geçerli olmayacaktır.

-Düzenleyenin İmzası

Senedi her kim düzenlemişse yani senet bedelini ödeme borcu her kime aitse bu kişi veya tüzel kişi ise temsilcisi senedin ön yüzünü el yazısı ile imzalamış olmalıdır. Senedin güvenli elektronik imza ile imzalanması kanunen mümkün değildir.

5 başlık halinde saymış olduğumuz bu unsurlar senedin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Bunlardan herhangi birinin eksik olması halinde senet, kıymetli evrak niteliğinde olmayacak ve bu evraklara özgü uygulamalardan faydalanılamayacaktır. Böyle bir durumda senedin adi yazılı bir borç ikrarından ibaret olacağı açıktır. Senedin düzenlenmesi esnasında bu senette bulunması gereken zorunlu unsurların senette yer almasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. serpi ansız dedi ki:

  karşı taraftan senet aldım avukat bey senette adres yazmıyor ve tek imza var senedim geçerlimidir icraya koyabilirmiyim teşekkürler

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Hukuk Genel Kurulu’nun 02.10.1996 gün ve 1996/12-590 sayılı kararında da benimsendiği üzere tanzim yeri olarak idari birim adının (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması gerekli ve yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Karşı taraf adres yazmasa bile doldurabilir. Suç teşkil etmez. İmzanın borçluya ait olması yeterlidir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara