Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

15.02.2023
284
FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

Finansal Yeniden Yapılandırma programı, Türkiye’deki ekonomik dalgalanmaların reel piyasaya olumsuz etkilerini azaltmak ve finans kuruluşlarına olan borçların yeniden yapılandırılmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu program, 19.07.2019 tarihli 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na eklenen Geçici 32. Madde ile düzenlenmiştir.

Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamına alınan borçlulara, kredilerin vadesini uzatma, kredileri yenileme, ilave kredi verme, anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr payları gibi alacakları indirme veya bunlardan vazgeçme, teminat azaltma, anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını iştirake çevirme, alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla protokoller yapma gibi geniş kapsamlı imkanlar sağlanmıştır.

Ayrıca, Finansal Kiralama Sözleşmelerine konu mallar için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 307. maddesi hükümleri kıyasen uygulanacağına dair düzenleme de yapılmıştır. Bu, finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesine ilişkin bir düzenleme olup, finansal kiralamaya konu mallar hakkında da tedbir alınabileceğini belirtir.

Buna ek olarak, finansal yeniden yapılandırma sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler için harç ve vergi muafiyeti sağlanmıştır. Özellikle, Çerçeve Sözleşmeler ve bu kapsamda düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca yapılacak işlemler; damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, cezaevi harcı gibi çeşitli vergi ve harçlardan muaf tutulmuştur.

Özellikle belirtmek gerekir ki, bu yasal düzenleme oldukça geniş tutulmuştur ve uygulamada karşılaşılabilecek birçok sorunun oluşmasının önüne geçilmiştir. Ancak, finansal yeniden yapılandırma uygulamaları, bir Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenecek olan Çerçeve Sözleşmelerle yerine getirilir. Bu Çerçeve Sözleşmeler, Türkiye Bankalar Birliği tarafından, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama,

Finansman Şirketleri Birliği’nin görüşleri alınarak hazırlanır ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanır. Çerçeve Sözleşmeler, yeniden yapılandırılacak alacakların kapsamını, borçluların niteliklerini, asgari tutar ve şartları belirler ve alacaklılar ile borçlular arasında ayrı ayrı imzalanacak Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinin asgari unsurlarını düzenler.

Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği, 09.10.2019 tarihinde Büyük Ölçekli Uygulama için ve 08.11.2019 tarihinde Küçük Ölçekli Uygulama için olmak üzere 2 farklı Çerçeve Sözleşme yayınlamıştır.

Sonuç olarak, bu finansal yeniden yapılandırma düzenlemesi, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan şirketlere yardımcı olmak ve Türkiye’nin finansal istikrarını korumak adına önemli bir adımdır. Yasa, borçluların kredi yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda istihdama katkıda bulunmalarına da imkan sağlar. Harç ve vergi muafiyetleri, hem borçlu hem de alacaklı kuruluşlara finansal rahatlama sağlar ve bu durum, ekonomik iyileşmeye katkıda bulunabilir. Ancak, bu düzenlemelerin tam ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için ilgili Yönetmelikler ve Çerçeve Sözleşmelerin dikkatli bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Hamit dedi ki:

    Yapılandırmanın kapsamı nedir? Nasıl bir kolaylık sağlar

  2. Doğanay dedi ki:

    Yapılandırmanın borçluya faydası nedir?

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara