Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası, borçlunun itirazıyla duran takibin devamının sağlanması için alacaklı tarafından takibe itiraz eden borçluya karşı açılan bir davadır. Davanın kabulü halinde, borçlunun yapmış olduğu itiraz iptal edilecek ve takip işlemlerine devam edebilecektir.

Alacaklı, elinde İcra ve İflas Kanunu 68 ve 68/a maddelerinde sayılan belgelerden birisi varsa hem itirazın kaldırılması hem de itirazın iptali yoluna başvurabilir. Ancak alacaklının elinde İcra ve İflas Kanunu 68 ve 68/a maddelerinde sayılan belgelerden birisi olmadığı takdirde takibe devam edebilmek için itirazın iptali yoluna başvurması zorunludur.

İtirazın iptali davası, genel hükümlere göre görülen bir davadır. Dava neticesinde verilen nihai karar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil edecektir. İtirazın iptali davasının itirazın kaldırılması yolundan en önemli farkı budur.

İtirazın İptali Davası Açılmasının Şartları Nelerdir?

  1. Geçerli Bir İcra Takibinin Bulunması
  2. Borçlunun Geçerli Bir İtirazının Bulunması
  3. Davanın Süresinde Açılmış Olması
  4. Hukuki Yarar
  5. Kesin Hüküm ve Derdestlik
  6. Takibi Geçersiz Kılacak Diğer Sebepler

İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı İşliyor mu?

Alacaklının takip talebine itiraz edilmesi; itiraz talebinin tebliği edilmesiyle birlikte 1 sene içinde mahkemeye başvurularak, genel hükümler dairesinde, alacağın olduğunu ispat ederek, İcra ve İflas Kanunu 67/1 maddesine göre itirazın iptalini isteyebilir.

Borçlunun itirazının, alacaklıya tebliğ edilmesiyle birlikte, 1 yıl içinde itiraz iptali davası açılabilir. Bu süre aslında hak düşürücü olarak verilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, itiraz iptali dava açma hakkı da sona erer.

İtirazın İptali Davasının Sonuçları Nelerdir?

1- Davanın Kabulü :

Mahkeme, yargılama neticesinde borçlunun borcu olduğuna karar verecek olursa borçlunun takibe yapmış olduğu itiraz iptal edilir. Bu durumda:

• Alacaklı durmuş olan takibe devam edilmesini ve haciz yapılmasını isteyebilir.
• Dava dilekçesinde talep edilmişse borçlunun icra inkâr tazminatı ödemesine karar verilebilir.
• Mahkeme kararının tefhim veya tebliğinden itibaren borçlu üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

2- Davanın Reddi :

• Davanın reddi ile takip konusu alacağın bulunmadığı tespit edilmiş olabilir.
• Borçlunun cevap dilekçesinde talep etmiş olması halinde, alacaklı haksız ve kötü niyetli ise kötü niyet tazminatına mahkûm edilebilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara