Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

UYUŞTURUCU DAVASI NE KADAR SÜRER?

13.10.2022
330
UYUŞTURUCU DAVASI NE KADAR SÜRER?

Uyuşturucu Davası Ne Kadar Sürer ? Uyuşturucu davaları ağır ceza mahkemeleri tarafından görülen davalardır. Uyuşturucu kullanmak ya da bulundurmak ile ticaretini yapmak arasında da ceza alma açısından bazı farklar olacaktır. Ceza davalarına konu olan kişilerin ceza avukatı vasıtasıyla temsil edilmeleri hak kaybı yaşamamaları açısından önemli olacaktır. Uyuşturucu madde kullanan ya da bulunduran kişinin 2-5 yıl aralığında bir süreyle cezalandırılma ihtimali olacaktır. Uyuşturucu madde kullanmak maksadıyla uyarıcı madde temini ya da bulundurulması kanunlarda suç olarak belirlenmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler ise çeşitli cezalarla karşılaşabilmektedirler. Bu cezalar 10 yıldan az olmamak koşuluyla hapis cezası olabileceği gibi yüksek miktarlarda para cezası da olabilir.

Uyuşturucu madde kullanmak, satın almak veya bulundurmak suçuna yönelik işlem yapacak olan mahkeme asliye ceza mahkemesi olacaktır. Uyuşturucu madde bulundurma suçu ile ticaretini yapma suçu iki ayrı şekilde değerlendirileceğinden davaların işleyişi ve süreleri açısından da farklar olacaktır. Kullanmak maksadıyla uyuşturucu bulunduran kişilere uygulanan cezanın oranındaki artışı belirleyen sebepler ise kişinin bu maddeyi umumi veya umuma açık olarak bulunan alanlara 200 metreden daha yakın mesafede bulundurması ya da kullanmasıdır. Hapis cezası bu durumlarda 7 yıla kadar çıkabilmektedir. Cumhuriyet savcısı kamu adına şüpheliye deliller aracılığı ile dava açabilecektir. Cumhuriyet savcısı şüpheliye yönelik olarak beş yıla kadar kamu davasını erteleme kararını da verebilmektedir. Bu durumda şüpheli şahıs beş yıl boyunca kendisine bildirilen yükümlülüklere uygun davranmak zorundadır. 

Uyuşturucu madde davalarında bazı aşamalar söz konusu olacağından davanın tamamlanma süresi de farklılıklar gösterebilecektir. Bu davalarda cumhuriyet savcısı kamu adına dava açabilme yetkisine sahip merci olduğundan dava açmasının ardından davanın seyrinde bazı gelişmeler olabilmektedir. 

Uyuşturucu Davasının Aşamaları

 • Kamu davasının ertelenmesine yönelik cumhuriyet savcısının kararı
 • Denetimli serbestlik uygulanması

Denetimli serbestliğin ihlali mahkemeye duruşma açma hakkını tanır. Sanık mahkemeye gelmekle yükümlüdür sanığın mahkemeye iştirak etmemesi ya da yazılı olarak söyleyeceklerini beyan etmemesi durumunda mahkeme hüküm verme yetkisine sahiptir.

Şüpheli, kendisine yüklenilen yükümlülükler konusunda uyumlu davranırsa uyuşturucu madde alma ve kullanma eylemlerini tekrar etmez ve tedaviye yönelik girişimlerde bulunursa kamu davası açılmayacağından hakkında kovuşturmaya yer olmadığı konusunda karar verilebilecektir.

Uyuşturucu Davaları Ne Kadar Sürer

Sanık tedavi süresince denetimli serbestlik ilkesinden yaralanır ve tedavisi bitince bu süreye bir yıl daha eklenebilir. Bu sürenin uzatılması üç yılı geçemez. Sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilirse dava sona erecektir. Aksi durumda ise davaya devam edileceğine hükmolunacağından dava sürecinin ne kadar olacağı da belirsiz olacaktır. Bu tür davalar için tanımlanan süre ortalama 300 gün olarak belirlenmiş olsa dahi davanın seyrinde yaşanan gelişmeler sürenin değişmesinde etkili olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. cafer aydoğan dedi ki:

  iyi hal indirimi Nedir ? beni bilgilenirirmsiniz avukat bey

  1. alpserhukuk dedi ki:

   TCK 62. madde de bu durum belirtilmiştir.

   (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

   (2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları veya cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulabilir. (Ek cümle:12/5/2022-7406/1 md.) Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz. Takdiri indirim nedenleri kararda gerekçeleriyle gösterilir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara