Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

TEDBİR NAFAKASI NEDİR?

TEDBİR NAFAKASI NEDİR?

Tedbir nafakasına, boşanma davası süreci içinde veya eşlerin birlikte yaşamaya ara vermesini haklı kılabilecek bir neden olması halinde hükmolunabilir. Uygulamada tedbir nafakasına genellikle boşanma davası sürecinde hükmolunmaktadır.

Tedbir Nafakası, boşanma davasının açılmasıyla birlikte hakim tarafından hükmedilen ve gerekli görüldüğü hallerde dava sonucu kesinleşinceye kadar devam edebilen, tarafların boşanma sürecinde yaşam standartlarının olumsuz yönde değişmemesi açısından verilen bir nafaka türüdür.

Tedbir Nafakası Ne Kadar Süreyle Bağlanır?

Boşanma davasından önce açılan tedbir nafakası davasında hakim yeni bir karar verene kadar tedbir nafakası devam eder.

Nafaka bağlanmasına yönelik verilen karar, koşulların değişmesi durumunda ve eşlerden birinin açacağı uyarlama davası üzerine ancak hakim tarafından miktarı arttırılıp azaltılabilir ya da tedbir nafakası talep sebebi ortadan kalkmış ise tedbir nafakası tamamen kaldırılabilir.

Tedbir nafakasında değişiklik yapma talepli uyarlama davasında yetkili mahkeme ilk kararı veren Aile Mahkemesidir. Koşullar değiştiğinde hakim, eşlerden birinin istemi üzerine kararında gerekli değişikliği yapar veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır (TMK m.200).

Boşanma davasında hükmedilen tedbir nafakası, boşanma davasında verilen karar kesinleşene kadar devam eder. Boşanma davası süresince şartların değişmesi durumunda taraflardan birinin talebi ile hakim nafaka miktarında değişiklik yapabilir. Boşanma davası kesinleştikten sonra tedbir nafakası ya tamamen kalkar ya da yoksulluk ve iştirak nafakası şeklinde devam eder.

Uygulamada; mahkemeler tedbir nafakasına hükmedebilmek için tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmalarının sonucunu beklemektedir. Bu araştırma bazen 5-6 ayı bulabilmektedir. Bu durum maddi anlamda diğer tarafa göre zayıf olan tarafı mağdur etmektedir.

Tedbir Nafakası Nasıl Hesaplanır?

Tedbir nafakasının miktarını hakim takdir edecektir. Ancak hakim bu takdir yetkisini kullanırken Medeni Kanunda belirtilen kriterleri dikkate almak zorundadır. Hakim eşlerin barınmasına, geçimine ve çocukların bakım ve korunmasına sağlayacak şekilde tedbir nafakasına hükmetmesi gerekir.

Tarafların iş hayatı, aldıkları ücret, sahip oldukları malvarlıkları, çocukların yaşı ve eğitim durumları, ortak konutun kirada olup olmaması, ortak konutu boşanma davası süresince kimin kullanacağı, yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım gibi ihtiyaçları nafaka borçlusunun mali gücü oranında hakim belli miktarda nafakaya hükmeder.

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Tedbir Nafakasının ödenmemesi durumunda cebri icra ile tahsili yoluna gidilebilir. Tedbir nafakası geçici tedbir olup ilam hükmünde olmadığından ödenmemesi İcra İflas Kanunu m.344’te nafakaya ilişkin mahkeme kararlarını yerine getirmeme halinde, nafaka borçlusu aleyhine hükmedilen disiplin hapsi cezası söz konusu değildir. Özetle, tedbir nafakasının ödenmemesi halinde alacaklı sadece alacağı tahsil etmek amacıyla nafaka borçlusu aleyhine icra takibi yapabilecektir. Cezai anlamda bir sorumluluk gerektirmeyecektir.

Ziyaretçi Yorumları - 6 Yorum
 1. Emrah dedi ki:

  tedbir nafakası ne zamana kadar ödenir

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Boşanma davası sonunda verilen kararın kesinleşmesi ile birlikte sona erer. Dava kesinleşene kadar ödenir.

 2. solmaz dedi ki:

  Tedbir nafakası nedir

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Tedbir nafakası, boşanma davasının açılmasından sonuçlandığı ana kadar süren geçici bir nafaka türüdür. Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından nafaka ödeyen eşin yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkar. Boşanma davasının açılması sebebiyle yoksulluk yaşayacak eşin yada çocuklarının mağduriyetinin önlenmesi için verilir.

 3. Sakine dedi ki:

  tedbir nafakasında yetkili mahkeme neresidir?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Tedbir nafakası boşanma veya ayrılık davası içerisinde talep edildiği halde yetkili mahkeme boşanma veya ayrılık davasının görüldüğü Aile Mahkemesi olacaktır. Eğer tedbir nafakası boşanma davası içerisinde talep edilmeyecekse yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri Aile Mahkemesi’dir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara