Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu

22.03.2022
327
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu

Suçun faili herkes olabilir. Dolayısıyla, kadın, erkek, çocuk, yaşlı veya yabancı kişiler fail olabilmektedirler.

TCK madde 188 hükmünde öngörülen uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal eden, ithal eden veya ihraç eden kişi, suçun faili olarak kabul edilmektedir.

İmal, ihraç veya ithal suçu birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiği takdirde, suçu işleyen kişilerden her biri suçtan dolayı müşterek fail olarak sorumlu tutulmaktadır. Buna karşın, tüzel kişiler suçun faili olamazlar.

TCK madde 188 hükmünde belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ihraç ve ithal suçları ceza hukukumuzun soyut tehlike suçları olarak adlandırdığı niteliktedir.

Soyut tehlike suçlarında icrai ya da ihmali olarak yapılan hareketin suçun konusu üzerinde somut bir tehlike meydana getirmesi aranmaz.

İcrai ya da ihmali hareketin yapılmasıyla suçun gerçekleştiği kabul edilmektedir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imali, ithali veya ihracına ilişkin seçimlik hareketli suçları işleyen failde TCK madde 21 hükmünde düzenlenmiş olan kast aranmaktadır.

TCK madde 188‘deki suçu işleyen kişi kanunda belirtilen maddi unsurları bilmiyor idiyse suçun icra hareketini yaparken kasten hareket etmiş sayılmaz. Kişi, eczacı çırağı olarak eczanede imal edilen maddenin uyuşturucu madde olduğunu bilmiyorsa maddi hatadan bahsedilir.

Bu durumda TCK madde 30 hükmü uyarınca kasti harekette bulunmadığından eczanede üretilen madde konusunda hataya düştüğü ve bilerek ve isteyerek uyuşturucu madde üretiminde bulunmadığından gerçekleşen imalattan dolayı sorumlu tutulmaz.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 20284/20916 sayılı kararında, sanıkların bir araçta bir araya gelerek esrardan sigara hazırlayarak içtikleri ve ele geçirilen esrar maddesinin diğer sanıklara devredileceği hususunda herhangi bir kanıt bulunmadığından diğer sanıkların birbirine temin ettikleri anlaşılan maddenin uyuşturucu madde niteliğinde olup olmadığının da tespit edilemediği dikkate alınarak esrarı birlikte içme şeklinde gerçekleşen fiilin uyuşturucu madde bulundurma suçu oluşturacağının gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kişinin kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurduğu tespit edilirse TCK madde 191‘deki hüküm uygulanacaktır. Buna karşın, kişi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticaretini yapmak kastıyla bulunduruyorsa TCK madde 188/3‘deki hüküm uygulanacaktır.

Yargıtay’ın değerlendirmesi, failin bulundurmakta olduğu uyuşturucu veya uyarıcı madde miktarının bir yıllık kullanım ihtiyacını aşmamış olması halinde TCK madde 191 hükmünün uygulanması gerektiği yönündedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. Tuncay Demir dedi ki:

  Kuzenimin evinde az miktarda uyuşturucu maddeye rastlanıldı acaba cezası ne olur ?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   şahsın sabıkası yok ise kamu davasının ertelenmesi kararı verilebilir. Aksi durumda 2 yıl dan cezası başlamaktadır.

 2. Doğukan dedi ki:

  Kullanmak için uyuşturucu almak suç mu?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   içmeseniz bile ilk defa uyuşturucu madde taşımak dahi suçtur.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara