Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

HAGB KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

HAGB KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Hagb Kararına İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’neDosya No : …/… Esas

Sanık              : 

Müdafi           : 

Konu             : İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2022 tarihinde sanık hakkında vermiş olduğu 2022/… Esas ve 2022/… Karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazlarımızın sunumudur.

Açıklamalar    :

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022/… esas sayılı dosyası üzerinden müvekkilimiz hakkında hırsızlık suçundan yapılan yargılamada müvekkilimiz aleyhine verilmiş bulunan ceza ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yasal düzenlemelerimize ve hukuka aykırıdır.

Müvekkilimizin suç işleme kastı bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesinde kast, “suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek işlenmesi” şeklinde tanımlanmıştır. O halde, kanunumuz düzenlemesine göre de, kastın varlığı için failin hem suçun kanuni tanımında yer alan unsurlar bakımından bilgiye sahip olması yani bilmesi, hem de bu unsurların gerçekleşmesini istemesi gerekmektedir. Yani failin kasten hareket ettiğinin kabulü için suçun maddi unsurlarını içeriğinde barındıran bilinçli bir karar vermesi gerekmektedir. Somut olayda ise müvekkilimiz hırsızlık kastı ile hareket etmemiştir. Bu nedenle suçun unsurları da oluşmamıştır.

Huzurdaki davaya konu olan iddianame ile müvekkilimizin yalnızca bir varsayım üzerine cezalandırılması talep edilmiştir. Ancak Ceza hukukunda mahkumiyet kararı bir varsayım veya ihtimale dayandırılarak verilemez. Sanığın suç işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilin mevcut olmaması durumunda şüpheden sanık yararlanır ilkesinin uygulanması ve beraat kararı verilmesi gerekir. Nitekim, Yüksek Mahkeme Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir.

Tüm açıklamalar ışığında müvekkilimizin suç işleme kastı olmadığından yargılamaya konu olayda bu suçun oluşmadığı ortadadır. Bu sebeple İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/… esas sayılı dosyasında müvekkilimiz hakkında verilen ceza ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etme gereğimiz hasıl olmuştur.

Netice-i Talep: Yukarıda açıkladığımız sebeplerden ötürü İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından müvekkilimiz hakkında verilmiş bulunan ceza ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz etmekteyiz. Söz konusu hükmün bozulmasını mahkemenizden saygılarımızla talep ederiz. …/…/2022

                                                                                                               Sanık Müdafii

                                                                                                                                  Av. ……

HAGB KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara