Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu

04.03.2024
454
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Adliyeye Karşı Suçlar bölümünde,281. maddede düzenlenmiştir. Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek kastıyla; Suçun delillerini yok eden, Delilleri gizleyen, Delilleri silen, Delilleri değiştiren veya bozan kişi hakkında cezaya hükmedilecektir

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu Nasıl Oluşur?

Suçun oluşabilmesi için, fail gerçeğin meydana çıkarılmasını engellemek amacıyla hareket etmelidir. Kişinin kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçun delillerini yok etmesi, gizlemesi veya değiştirmesi ise şahsi cezasızlık sebebi olup bu nedenle kişiye ceza verilmez. Suçun kamu görevlisi tarafından görevi ile bağlantılı olarak işlenmesi, cezanın artırılması nedenidir. İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmezden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında ise cezada indirim uygulanacaktır.

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunun Cezası

Gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı taşıyarak bildiği bir suçun delillerini yok eden, silen veya değiştiren kişiye 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası uygulaması bulunmaktadır. Şahsın kendi işlediği bir suçu ya da iştirak ettiği bir suçla ilgili olarak ceza verilmesi gerektiğinde bu fıkra hükmüne dayanarak ceza verilmemektedir. Kamu görevlilerinin bu suçu işlemeleri durumunda verilecek olan ceza yarı oranında artışa uğramaktadır. Eğer kamu görevlisi görevi ile ilgili bağlantı olmadan başka bir suçun gizlenmesine, yok edilmesine ve değiştirilmesine den oluyorsa suçun cezasında temel şekil uygulanmaktadır.

Herhangi bir soruşturmanın yürütülmesi sırasında polis ya da jandarma gerekli olan delilin gizlenmesini sağlıyorsa ve suç delilinin yok ediyorsa suçun nitelikli şekli gerçekleşmektedir ve ceza oranı arttırılmaktadır.

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, failin işlediği fiil nedeniyle pişman olması ve suçun sebep olduğu zararı gidermesi halinde fail hakkında ceza indirimi yapılmasını sağlayan bir maddi ceza hukuku kurumudur.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçuna özgü bir etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir. Buna göre ilişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir (TCK md.281/3

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

İşbu suç şikayete tabi suçlardan değildir. Bu nedenle savcılık tarafından soruşturma re’sen başlatılacaktır.  Suçun soruşturulması için herhangi bir şikayet süresi olmamasına rağmen dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl geçmeden işlenen suç savcılığa bildirilmelidir. Aksi takdirde, dava zamanaşımı süresi dolacağından suç ile ilgili soruşturma yapılamayacaktır.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara