Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

ÖDENMEYEN SENETLER NASIL TAHSİL EDİLİR?

16.09.2022
343
ÖDENMEYEN SENETLER NASIL TAHSİL EDİLİR?

ÖDENMEYEN SENETLER NASIL TAHSİL EDİLİR?

Ödenmeyen Senetlerin Tahsili Yolları

Bir senedin vadesinin gelmesi ve vadesinde ödenmemesi durumunda ödenmeyen senet oluşmaktadır. Bir senedin ödenmemesi durumunda alacaklı kişi, çeşitli yollarla senetleri tahsil yoluna gidebilir. Senet alacaklısının üç farklı senet tahsili yolu bulunmaktadır.

 • İcra takibi başlatmak,
 • Banka üzerinden protesto çekmek,
 • Alacaklının borçlu tarafa ihtar çekmesi,

İcra takibi başlatmak için İcra Dairesi’ne başvuru yapılması gerekir. Yapılan başvuru sonrasında takip başlatılarak, borçlu kişiye, ödeme emri gönderilerek, ödemenin 10 gün içinde yapılması istenir.

Senetten alacaklı kişi, ikinci yol olarak banka üzerinde protesto çekme işlemini gerçekleştirebilir. Bu durumda borçlu kişi, bankanın kara listesine girmiş olur. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız, bankanın kara listesine girdiğinizde, birçok işleminiz de zorlu süreçlerden geçmeye başlamaktadır. Bir diğer senet tahsil yolu ise, alacaklı tarafından borçluya ihtar çekilmesi yoludur. Böylece alacaklı iyi niyet göstererek, borçluya ödeme yapması için ek süre vermiş olur. Ancak borçlu bu ek süre içinde de ödemesini yapmıyor ya da yapamıyorsa, icra takibi ve haciz yolu açılmış olur.

Ödenmeyen Senetler İcraya Nasıl Verilir?

Senet alacaklısı, ödemelerini alamadığı zaman, icra takibi başlatma hakkına sahiptir. Ödenmeyen senetler icra işleminin başlatılabilmesi için, alacaklı tarafından, senedin aslının İcra Dairesi’ne sunularak başvuruda bulunulması gerekir.

İcra Dairesi’nin almış olduğu başvuru üzerine, borçlu kişiye ödeme emri gider. Borçlunun ödeme emrini almasından itibaren, 10 gün ödeme süresi vardır. Bu 10 gün içinde ödeme yapılırsa, icra takibi başlatılmaz.

Ödenmemiş senetlerin tahsili konusunda sadece alacaklının değil, borçlunun da haklarının olduğunu belirtmemiz şarttır. Ödeme emrini alan borçlu kişi, tebligatı aldıktan sonra, borca itiraz etme hakkına sahiptir.

Borca itiraz etme süresi ise, ödeme emrinin borçluya ulaşmasının ardından 5 gündür. Bu süre içinde borca herhangi bir itiraz yapılmamışsa, verilen 10 günlük süre işlemeye devam eder.

Senet İcraya Verme Süresi Var mı?

Senet icraya verme süresi 3 yıldır. Bu süre içinde alacaklı, çeşitli yollarla alacağını tahsil etmek için, icraya başvurabilir. Ancak bu süre bitiminde yapılan başvurular sadece ilamsız icra takibi olarak yapılmaktadır.

Senetlerin icraya verme süresi dışında zamanaşımı süresi de bulunmaktadır. Her senedin zamanaşımı süresi farklıdır. Banka ya da resmî kurumlardan alınan senetlerde zamanaşımı süresi 10 yıl olarak belirlenmişken, protestolu senet gibi diğer senetlerde ise zamanaşımı süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Senedin Ödenmemesi Halinde Nasıl Bir Süreç İşlemektedir?

Senedin ödenmemesi durumunda belli bir süreç işlemektedir. Kambiyo senetleri için, icraya başvurulması durumunda, bazı aşamaların geçilmesi gerekir.

 • İcra takibi talebi,
 • Ödeme emri gönderilmesi,
 • İcra takibinin kesinleşmesi,
 • Haciz işlemlerinin başlatılması,
 • Satış, ödeme ve paraların paylaştırılması,

Kambiyo senetlerinde, senet alacaklısı, takip talebi yaparak, İcra Dairesi’ne başvurur. Kambiyo senetlerine ait haciz ile genel haciz yolunda ek bir şart bulunur. Bu şart ise, kambiyo senedinin aslının ve borçlu adedi kadar onaylı örneğin, takip talebine eklenmesidir.

İcraya Verilen Senet Ödenmezse Ne Olur?

İcraya verilen senet ödenmediği takdirde, borçlu adına haciz işlemleri başlatılmaktadır. Haciz işlemlerinin başlamasından evvel, ödeme emri ile borçluya belli bir süre tanınırken, aynı zamanda borçlunun icra takibine itiraz hakkı da bulunmaktadır.

Verilen süreler içinde ödeme yapılmamış ya da itiraz hakkı kullanılmamışsa, bazı yaptırımlar gerçekleştiriliyor. Buna göre;

 • Maaşın ¼ kadarı haczedilebilir.
 • Borçlu üzerindeki taşınmazlar haczedilebilir.
 • Borçlunun evi, arabası, arsası gibi malları haczedilebilir.

Şu noktayı da belirtmek gerekirse; haciz yoluyla senedin takibi işlemi, ödenmeyen senetlerin tahsili yolunda, atılacak en son adımdır.

Senedini Ödemeyen Kişiye Hapis Cezası Verilir mi?

Senet bedelinin ödenmemesi halinde borçlu için bir hapis cezası yaptırımı uygulanmaz. Ancak haciz işlemleri devam ederken borçlu icra dosyasına icra taahhüdü verir ancak taahhüt ettiği tarihlerde borcunu ödemezse taahhüdü ihlal suçu oluşur. Bu durumda alacaklı icra ceza mahkemesine yapacağı şikayet ile borçlunun hapis cezası almasını sağlayabilir.

Senet Bankaya Verilirse Ne Olur?

Ödenmeyen senetlerin tahsili konusunda bir başka yol, senetlerin bankaya verilmesidir. Bankaya başvuran alacaklı, senedi iskonto ettirir ve senedin borcunu alır. Senet borçlusu, ödemesini bankaya yapacaktır. Burada dikkat çekmemiz gereken konu ise, vadesi geçen senedin, bankaya verilmeyeceğidir.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. Sinan BERK dedi ki:

  Senetlerim ödenmedi. Nasıl bir yol izlemem gerekir?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   hemen icraya verin. Hatta masraf karşılayacak gücünüz var ise ihtiyati haciz uygulatın.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara