Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Mirastan Feragat

28.03.2023
198
Mirastan Feragat

Mirastan Feragat Nedir?

Hukuk sistemimizde mirasçı sıfatını haiz olan kimseler, mirasçı sıfatını mirasbırakanın ölümüyle birlikte kazanırlar. Bunun sonucu olarak da ölüm olayıyla birlikte miras malları üzerinde mülkiyet hakları doğmuş olacaktır.

Mirastan feragat ya da halk arasında bilinen adıyla mirastan vazgeçme, mirasbırakan ile mirasçı arasında yapılacak olan bir sözleşmeyle gerçekleştirilmektedir. Aslında mirastan feragat sözleşmesinin yapıldığı anda hukuken mevcut olan bir miras hakkı söz konusu değildir, çünkü miras hakkı, mirasbırakanın ölüm olayı ile birlikte doğmaktadır. Ancak usul ve esas kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan bir mirastan feragat sözleşmesi, mirasbırakanın ölümüyle birlikte, mirastan feragat sözleşmesinin hükümden düşmesi nedenlerinden birinin de mevcut olmaması halinde tüm sonuçlarını doğurur ve sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde mirasbırakanın mirasçılığı ortadan kalkar.

Mirastan feragat, mirasbırakan ile mirasçı arasında, mirasbırakanın sağlığında gerçekleşmesi gereken bir sözleşme olduğundan mütevellit, mirasçının tek taraflı iradesiyle gerçekleştirilememektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Şekli

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ( TMK) 599. maddesine göre, “Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.” Yine aynı Yasa’nın 528. maddesine göre, “ Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin alt soyu için de sonuç doğurur.” düzenlemelerine yer verilmiştir. Kanun koyucu ölüme bağlı tasarrufların yapılması için iki farklı şekil şartı öngörmüştür. Bunlardan biri, mirasbırakanın tek taraflı yaptığı ve her zaman dönebileceği vasiyetname (MK 531-544), diğeri iki taraflı, bağlayıcı özelliği olan miras sözleşmesidir. Miras sözleşmesinin geçerli olması için Türk Medeni Kanunu’nun 545/I. maddesi uyarınca resmî vasiyetname şeklinde (noterde) düzenlenmesi gerekir. Mirastan feragat sözleşmesi, hukuki niteliği itibarıyla bir miras sözleşmesi olduğu için, yukarıda açıklanan kurallar mirastan feragat sözleşmesinin kurulmasında da geçerli olacaktır.

İvazlı(Karşılıklı) Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesinin belirli bir menfaat karşılığında gerçekleştirilmiş olması halinde ivazlı mirastan feragat sözleşmesi söz konusu olmaktadır. Mirastan feragat sözleşmesinin ivazlı olması halinde, yukarıda alıntılamış olduğumuz TMK 528. madde gereği mirasçılar için de sonuç doğuracağının kabulü gerekir. İvazlı miras sözleşmesinde, mirasçının miras hakkından feragat etmesinin karşılığı olarak bir menfaat elde etmesinden dolayı, mirasçının miras hakkı alt soyuna sirayet etmeyecektir.

Ancak ivazlı mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmesi halinde de, sözleşmede aksi öngörülmüşse feragat edenin altsoyunun mirasçılığı devam edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, böyle bir durumun mevcudiyeti halinde diğer mirasçıların TMK Madde 565/2. hükmü gereğince tensip davası açabilmeleri mümkündür. Zira Türk Medeni Kanunumuzun 565. maddesinin ikinci fıkrasına göre miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar da ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise tabiidir.

Bu halde feragat eden mirasçının eşi de, feragat eden mirasçıya halef olmadığından hiçbir kazanım elde edemeyecektir.

İvazsız(Karşılıksız) Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesinin ivazsız gerçekleştirilmesi halinde, feragat edenin altsoyunun miras hakkı, feragat eden mirasçı mirasbırakandan önce ölmüş gibi devam eder. Yani feragat edenin miras hakkı kendi altsoyuna geçer.

Bu halde de mirastan feragat eden mirasçının eşinin, herhangi bir kazanımı söz konusu olmayacaktır.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümden Düşmesi

Mirastan feragat sözleşmesinin hükümden düşmesi, TMK 529. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, mirastan feragat sözleşmesinin belli bir kişi lehine yapılması halinde bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması veya belli bir kişi lehine yapılmamış olması halinde ise en yakın ortak kökün altsoyunun mirasçı olamaması durumunda feragat sözleşmesi hükümden düşecektir. Örneğin bu kişilerin mirasbırakanın canına kast etmesi durumunda mirastan feragat sözleşmesinin hükümden düşeceğinin kabulü gerekir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara