Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERİLMEMESİ

17.08.2023
367
MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERİLMEMESİ

Maaş Haciz Müzekkeresi Gönderilen İşyeri


Kendisine herhangi bir icra müdürlüğünden maaş haciz müzekkeresi gönderilen işveren, eğer bu kişi hala kendi bünyesinde SGK’lı olarak çalışıyorsa 7 gün içinde cevap vermek zorundadır. Borçlu olan şahsın zaten maaşının üzerinde haciz varsa İcra Müdürlüğü’ne bir beyan dilekçesi ile durumu bildirir ve borçlunun maaşının üzerinde haciz olduğu için talebi yerine getiremeyeceklerini ifade eder. Eğer borçlunun maaşının üzerinde daha önceden konulmuş herhangi bir haciz yoksa işveren, kanunen maaşının 1/4’ünü İcra Müdürlüğü’ne yatırmak zorundadır.

Maaş Haciz Müzekkeresine İtiraz Etmeyen İşyeri


İcra Müdürlüğü’nce gönderilen Maaş Haciz Müzekkeresi’ne 7 günlük süre içinde itiraz etmeyen, beyanda bulunmayan işveren, İcra ve İflas Kanunu’nun 356. ve 357. maddeleri uyarınca dosyaya borçlu olarak eklenir. Bunun için başkaca bir şart aranmaz.

Maaş Haczinde Kesinti Yapılacak Oran 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. Maddesine göre işçinin maaşının dörtte birinden fazlası haczedilemeyecektir. Buna göre, maaş haczi müzekkeresi neticesinde işveren tarafından yapılacak en fazla kesintinin oranı işçinin maaşının ¼’ü dür. 

Maaş Haczi Müzekkeresine Süresi İçerisinde Cevap Vermeyen İşverenin Hukuki Sorumluluğu 

Maaş haczi müzekkeresinin işverene tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün süre içerisinde işverenin bu maaş haczine cevap vermesi gerekmektedir. Aksi halde, süresinde cevap vermediği için, işveren Şirket, alacaklı talebi üzerine, icra dosyasına borçlu sıfatı ile eklenecek ve işveren bu borçtan, müzekkereye cevap vermediği tarih itibariyle sorumlu olacaktır. Alacaklı artık borç tutarını işverenden talep edebilecektir. Şirketin süresinde maaş haczine cevap vermemesinden dolayı icra dosyalarına borçlu sıfatıyla ekletilmiş durumda ve alacaklının talebiyle her an haciz işlemlerin gerçekleşme riski bulunmaktadır. 

Ancak her hâlükârda Şirket icra dosyasına, borçlu olarak eklenmesi nedeniyle ödemiş olduğu tutarlar için işçiye rücu davası açabilecektir. 

İşverenin icra dosyasına borçlu sıfatıyla eklenmesi sonucunda icra dosyasına yapmış olduğu ödemelerin işçiye rücu edilmesi isteniyorsa buna dair işveren ve işçi arasında bir protokol imzalanması uygun olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara