Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

YASADIŞI BAHİS NEDİR?

31.05.2022
310
YASADIŞI BAHİS NEDİR?

YASADIŞI BAHİS NEDİR?

Bahis, iddia veya görüşünde haklı çıkan tarafa bir şey verilmesini kabul eden anlaşmadır. Üçüncü kişilerin seçimler, futbol vb. sonucu önceden belli olmayan ancak sonradan açıklığa kavuşacak olan organizasyonların sonuçları üzerinde tahminde bulunması ve sonuçlara göre kazanım sağlaması bahis oyunu olarak adlandırılır. Bahis oyunları düzenlemek idare tarafından verilen ruhsata ve denetime bağlı tutulmuştur. Bu kurala aykırı olarak, kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde bahis oyunu oynatmak yasadışı bahistir.

Türkiye’de şans veya bahis oyunları oynatma yetkisine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Başkanlığın yetki verdiği gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri sahiptir.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak için “sabit bayi” veya internetten oynatmak için “sanal ortam bayii” ruhsatı verir.

Ruhsatı olmayan, yani şans ve bahis oyunları oynatma yetkisine sahip olmayan kişilerin kanuna aykırı olarak bu faaliyetleri gerçekleştirmesi 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca suç teşkil eder.

Sabit ihtimalli bahis oyunları ile müşterek bahis oyunları Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Buna göre;

Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunlardır.

Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarıdır.

YASADIŞI BAHİS SUÇLARI

Yasadışı bahis oynatma suçu

 Yurt içinde ve yurtdışında yasadışı bahis veya şans oyunu oynatılması ile oynamaya yer ve imkân sağlanmasını ifade eder. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama suçu

 Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Yasadışı bahis yoluyla sağlanan paranın nakline aracılık etme suçu

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Kişileri reklam vermek ve sair surette yasa dışı bahis oynanmasına teşvik etme suçu

Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Yasa dışı bahis oynama kabahati

 Yasa dışı bahis oynamak suç değil kabahat olarak belirlenmiştir. Bu nedenle yasa dışı bahis oynamanın adli bir cezası bulunmamaktadır. İlgili kanun uyarınca spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

YASADIŞI BAHİS SUÇLARINDA UYGULANABİLECEK TEDBİRLER NELERDİR?

Müsadere: Suçun işlenmesinde kullanılan eşyalar ile suçtan elde edilen kazançlara el koyulabilir, müsadere edilebilir. Yasa dışı bahis yoluyla sağlanan kazançlar ve bu suçun işlenmesinden elde edilen veya suçun işlenmesinde kullanılan her türlü malvarlığı müsadere edilebilir.

Yasadışı bahis suçları için 7258 sayılı kanun “spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri” için de TCK’nın eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerinin uygulanabileceğini öngörmüştür. 

Erişimin engellenmesi: Bir internet sitesine veya URL adresine erişimin engellenmesi, ilgili adres veya sitede suç işlenmesi durumunda URL adresine veya internet sitesine erişim engellenebilir. 7258 sayılı kanun uyarınca Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.”

İşyerinin mühürlenerek kapatılması

 Yasa dışı bahis suçunun işlendiği, özellikle yasa dışı bahis oynamaya yer ve imkânın sağlandığı iş yerleri, mülki idari amir tarafından ihtar yapılmadan üç ay süre ile mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olan iş yerlerinin ruhsatı beş gün içinde iptal edilir.  Bu uygulama 7258 sayılı kanunun 5. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.

“Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.”

El koyma

 Yasa dışı bahis suçunun işlendiğine yönelik kuvvetli şüphenin bulunması halinde CMUK ‘nın 128. Maddesinde belirtilen taşınmazlara, hak ve alacaklara el konulabilir. Bu hak ve alacaklar aşağıda belirtilmiştir.

a) Taşınmazlar

b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçları

c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesap

d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar

e) Kıymetli evrak

f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık payları

g) Kiralık kasa mevcutları

h) Diğer malvarlığı değerleri

Yukarındaki malvarlıkları sanık veya şüpheliden başka kimselerin zilyetliğinde bulunsa dahi el konulabilir.

İletişimin dinlenmesi, tespiti ve kayda alınması

Yasa dışı bahis suçunun şüphelisi veya failinin telefon kayıtları, e-posta aracılığıyla yaptığı mesajlaşmalar gibi telekomünikasyon aracılığıyla iletişime geçmesi durumunda bunlar dinlenebilir, kayda alınabilir.

Gizli soruşturmacı görevlendirme

Gizli soruşturmacı CMUK’nun 139. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre gizli soruşturmacı genellikle örgütlü suçlarda yapılan soruşturmada kimliği gizlenerek suç mahaline, faillerin arasına sızarak işlenen suçla ilgili delil toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilir. Yasa dışı bahis suçlarında örgütlü olmasa dahi gizli soruşturmacı görevlendirilebilir.

Teknik araçlarla izleme

Yasa dışı bahis suçunda şüpheli teknik araçlarla izlenebilir, ses ve görüntü kayıtları alınabilir.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. fatih dedi ki:

    bahis yoluyla sağlanan paranın nakline aracılık etmek suç mu?

    1. alpserhukuk dedi ki:

      Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. (7258 sayılı Kanun m.5/1-c)

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara